Posts Tagged ‘väittely’

Rakentava riita

Sokrates lanseerasi käsitteen, joka on yleisesti käännetty sanoilla hyvä riita. Merkitys ei kuitenkaan ole aivan sama, koska käsitteenä hyvällä riidalla pyritään parantamaan ja kehittämään olevaa. Näin ollen parempi käännös olisikin rakentava riita.

Kun hyvinvointi alkoi kehittyä, niin poliitikot ryhtyivät käyttämään sanontaa, jonka mukaan asiat riitelevät eivät henkilöt. Tämä viittaisi edellä mainittuun rakentavaan riitelyyn. Rakentava riitely edellyttää kuitenkin sekä hyvää esiintymistaitoa että väittelytaitoa. Monissa muissa kulttuureissa puhe- ja väittelytaito kuuluvat jo ainakin toisen asteen koulutukseen.

”Mikään ei paljasta miehen ja naisen saamaa kasvatusta paremmin kuin se tapa, jolla he kiistelevät”, (väittelytaidon englantilainen klassikko G.B. Shaw 1856 – 1950). Näiden taitojen oppimista ei voida edellyttää kotikasvatuksessa, joten se pitäisi sisällyttää oppiaineeksi korkeakouluihin ja yliopistoihin. En osaa arvioida opetuksen vaikutusta someraivoon, mutta politiikassa se saataisi olla merkittävä avaus.

Anglosaksisessa kulttuurissa julkiset väittelyt kouluissa ovat yleisiä ja voittajat palkitaan. Asuessani Britanniassa, minua aina ihmetytti kuinka missä tahansa tilaisuudessa, kuka tahansa saattoi pitää ex-tempore puheen asiaan liittyvästä aiheesta. Oman kokemukseni perusteella teekkareita ei saa esittämään luennoilla ajatuksiaan edes aseella uhaten. Aiempi koulutus on suorastaan nujertanut heidät.

Ensimmäinen oppilaitosten välinen väittely järjestettiin 1400-luvulla Cambridgen ja Oxfordin opiskelijoiden välillä. Britanniassa väittely onkin jo kauan kuulunut parlamentin tulevien jäsenten peruskoulutukseen. Myös Yhdysvalloissa väittelyllä on pitkät perinteet, vaikka Clintonin ja Trumpin väliset väittelyt olivatkin todellinen rimanalitus väittelyperinteestä.

Will Cannon niminen eläkkeellä ollut, mutta takaisin töihin sodan jälkeen kutsuttu rautatieläinen, sattui poikkeamaan paikallisen ay-kokoukseen Lontoon lähistöllä sijaitsevassa Readingin kaupungissa.  Kokouksen kestäessä hän päätti tehdä kokoukselle aloitteen. Pitämässään puheessa hän kutsui aloitettaan nimellä ”nationalization”. Suomeksi tämä tarkoittaa kansallistamista. Aloite hyväksyttiin puoluekokouksessa 1944 ja historia kertoo loput.

Argumentaatio eli perustelu on rakentavan keskustelun peruspilari ja liittyy läheisesti akateemiseen elämään. Jo keskiajan yliopistoissa väittely oli keskeinen opetusmenetelmä, sillä keskustelun ja väittelyn katsottiin kehittävän asioiden erittely- ja systematisointitaitoja sekä kriittistä ajattelua. Oman kokemukseni mukaan tämä puuttuu melko täydellisesti suomalaisista yliopistoista. Kateederilta saarnaavaa professoria ei voi kyseenalaistaa.

Menin itse yliopistoon vasta 55-vuotiaana, joten työuran aikana oli kertynyt paljon kysyttävää. Vastauksia ei vain tahtonut kirjanoppineilta professoreilta löytyä muiden oppilaiden edessä. Yksityisissä keskusteluissa jouduin itse vastailemaan heidän kysymyksiinsä. Tohtorin väitöstilaisuudetkaan eivät juuri tee poikkeusta säännöstä, koska suurin osa asioista on sovittu etukäteen. Tämä käytäntö ei juuri poikkea eri kulttuureiden välillä.

 

Kommentit pois päältä artikkelissa Rakentava riita

WP Login