Posts Tagged ‘oikeusturva’

Julkiset osakeyhtiöt

Kunnat ovat kiihtyvällä tahdilla rakentaneet ns. kunnallisia osakeyhtiöitä. Näistä on sitten muodostunut kuntakonserneja. Yhtiöittämisen taka-ajatuksena ovat ilmeisesti olleet mahdollisesti syntyvät säästöt. Säästöjen tai tappioiden syntyminen ei ole kuitenkaan ollut veronmaksajien nähtävissä. Tästä on pitänyt huolen osakeyhtiölain liikesalaisuuskäytäntö.

Säästöjen syntyminen on ollut myös kyseenalainen siksi, että yleensä henkilökunta on siirtynyt uuteen osakeyhtiöön vanhoina työntekijöinä. Miten vanha henkilökunta voisi yhtäkkiä muuttua uuden nimen alla tehokkaaksi ja voittoa tuottavaksi? Nyt on nähtävissä esimerkkejä, että tehokkuutta ja markkinointiosaamista ei ole löytynytkään. On myös nähty, että kunnallinen kunnia ei anna yhtiöiden mennä konkurssiin. Ne ajetaan alas ja veronmaksajat maksavat viulut.

Edellä olevista asioista on julkisuudessa keskusteltu jonkin verran, mutta osakeyhtiölakiin ei ole saatu tarvittavia muutoksia. Eräs asia on tässä keskustelussa jäänyt kokonaan vaille huomiota. Julkisen vallan toimintoja ja toimijoita on mahdollisuus haastaa oikeuskanslerin, oikeusasiamiehen ja hallinto-oikeuden kautta käytännössä ilmaiseksi. On luotu kokonainen oikeudellinen järjestelmä, joka tutkii mahdolliset väärinkäytökset ja avoimuuden puutteet. Toki rangaistus on vain pään silitys ja ankarimmillaan vastakarvaan.

Kun kaikki kunnan toiminnot on sitten siirretty osakeyhtiöihin, niin niissä ne ovat sitten piilossa. Kansalaisten perustuslailliset oikeudet hävitetään, eikä edellä mainittuihin instituutioihin ole enää mahdollista valittaa. Osakeyhtiön toiminnasta voi valittaa kuluttajaviranomaisille tai tehdä tutkintapyynnön. Kun poliisia on rajusti saneerattu, niin he tutkivat, jos tutkivat ja syyttäjä syyttää, jos syyttää.

Haasteen antamiseen osakeyhtiölle ei tavallisella kansalaisella ole juuri varaa. Tuhansien tai jopa kymmenien tuhansien käräjäkulut eivät juuri houkuttele haastamaan yhtiöitä käräjille. Onko tämä kehitys tarkoitushakuista ja tarkoitettu kaventamaan nimenomaan demokraattista päätöksentekoa. Demokratia ei ole läpihuutojuttu ja se on joskus päätöksentekijöille kiusallista.

Tilanne muuttuu entistä hankalammaksi, kun soteuudistuksen myötä koko terveydenhuollon kenttä yhtiöitetään. Yksityisen puolen yleinen hoitotason tarkastelu kuuluu AVI:lle, mutta kaikki muu on vain osittain kuluttajasuojalain alaista toimintaa. Käytännössä asia on kuitenkin niin, että yhteiskunnallisten terveydenhoitoyhtiöiden toiminnasta voi ainoastaan tehdä ilmoituksen poliisille tai ryhtyä itse käräjöimään.

Nykyisellä oikeusjärjestelmällä ei vain taida olla osaamista tällaisissa kysymyksissä, kun valelääkäritkin aiheuttavat melkoista pään vaivaa. Miten käy nykyiselle potilasasiamiesjärjestelmälle? Mihin tarvitaan sitten hallinto-oikeusjärjestelmää, kun koko julkinen hallinto on yhtiöitetty? Mihin kansalainen voi yhtiöittämisen jälkeen valittaa hoitovirheistä? Mitkä ovat kansalaisten perustuslailliset oikeudet yhtiöittämisen jälkeen?

Asiaa on syytä pohtia myös tulevien yhtiöiden ja etenkin nykyisen henkilökunnan osalta. Mikä on tällaisen terveydenhoito-osakeyhtiön oikeudellinen asema ja mikä on sen henkilökunnan oikeusturva ja korvausvastuu? Entä sitten myös työehtosopimukset ja nykyisten voimassaolo? Siirtyminen kahden kerroksen järjestelmästä yhtenäiseen järjestelmään, on kannatettavaa. Asioita on kuitenkin vielä paljon auki, eikä vähiten perustuslaillisia!

Kommentit pois päältä artikkelissa Julkiset osakeyhtiöt

Verottaja yrittäjän verta juo

Sattuipa niinä aikoina, että toimistoon saapui mies. Ovensuussa hän kopautti kantapäänsä yhteen ja totesi: olen ylivääpeli evp ja suorittanut kiitettävästi puolustusvoimien kirjanpitokurssin. Tulin tekemään yritykseenne verotarkastuksen. Tämän verotarkastajan sotkuja selvitettiin viisi vuotta ja lopulta verottaja hävisi hallinto-oikeudessa. Silloin, niin kuin nytkin, tällaisen verottajan häviämän jutun kulut joutuu yrittäjä maksamaan.

Sattuipa myös niin, että suomalaiset pienet ja keskisuuret yritykset joutuivat Neuvostoliiton hajottua erityissyyniin. Vaikka verotus oli päätetty ja hyväksytty useaan kertaan eri tarkastuksissa vuosia aiemmin, kävi käsky Helsingistä, että jotain on löydyttävä. Suomen verottaja ei hyväksynyt sitä, että Gorbatshov oli antanut yhteisyrityksille verovapauden.

Vaikka yhteisyrityksen kirjanpito toimitettiin Suomen verottajalle, nii Suomen lakien mukaan verottaja ei voi tutkia ulkomaisen yrityksen kirjanpitoa. Se voi kuitenkin tehdä siitä itse uuden haluamansa kirjanpidon. Verottajan omassa kirjanpidossa oli päädytty siihen, että yritys oli tuottanut voittoa 95 %. Valitettavaa vain oli, että myytävien tuotteiden hankintoja ei hyväksytty vähennyksiksi. Verottaja oli ilmeisesti ajatellut, että myytävä tavara oli saatu ilmaiseksi.

Niinpä verottaja sitten katsoi, että suomalaisen yrityksen omistaja oli saanut 2,5 miljoonaa markkaa peiteltyä osingonjakoa yrityksestä, jonka osakkeita hän ei omistanut ainuttakaan. Laki tosin sanoo, että peiteltyä osinkoa ei voi saada, jos ei ole osakas. Tämän asian todistamiseen kului kaiken kaikkiaan 12 vuotta. Kun päätös lopulta tuli ja maksetut verot määrättiin oikeuden päätöksellä takaisin maksettavaksi korkoineen, niin verottajalta ei enää dokumentteja löytynytkään. Verottajan kun ei tarvitse säilyttää asiakirjoja käytännössä kuutta vuotta kauemmin. Yrittäjän omat maksutositteet eivät kelvanneet, koska nekin olivat jo vanhentuneita.

Noista ajoista on verottajan systeemi kehittynyt. Nyt verotarkastaja ilmoittaa munkkikahveja juodessaan, että aina olen näillä tarkastuksilla palkkani tienannut. Tarkastuksen jälkeen tulee yleensä parin tonnin mätkyt, jotka yritys maksaa mukisematta. Tämän verottaja tietää jo mätkyjä kirjoittaessaan, koska riitely tulisi yritykselle kalliimmaksi. Näin menetellään monien pienten puolustuskyvyttömien yritysten kohdalla. Jotenkin tulee mielen varojen keruu verohallinnon ylläpitämiseksi

Isot yritykset ovat perustuslain vastaisesti suojatummassa asemassa. Heillä on muutama lakimies, jotka tietävät verotuksesta enemmän kuin verotarkastajat, joten niihin yrityksiin ei oikein uskalleta mennä. Kun asiasta kysyin suuren metsäteollisuusyrityksen vuorineuvokselta, niin hän naurahti minulle. Me käymme kerran vuodessa verovirastossa parin kolmen lakimiehen kanssa kertomassa, mitä olemme halukkaita veroja maksamaan. Meillä on puuta pystyyn ostettuna, varastoissa metsäteiden varsilla, kuljetuksessa ja kauppoja tekeillä. Ei niitä voi mitenkään inventoida. Kaiken lisäksi puujätteistä tehdään energiaa ja muita tuotteita.

Muusta lainkäytöstä poiketen hävinnyt osapuoli eli verottaja ei koskaan maksa oikeusprosessin kuluja. Monet yritykset ovat pitkän oikeusprosessin aikana menneet konkurssiin ja yrittäjät ovat jääneet sosiaaliturvan varaan. Hallitukset, eduskunta ja viranomaiset ovat kait taputtaneet käsiään samaan aikaan, kun vaativat perustamaan uusia yrityksiä ja palkkaamaan työvoimaa. Tätä voisi kutsua hyvällä syyllä tekopyhyydeksi.

Tässä on vain muutamia historiassa tapahtuneita tapauksia siitä, kuinka epätasa-arvoisessa asemassa ovat Suomea eniten työllistävät yritykset verrattuna suuriin maailman laajuisesti toimiviin yrityksiin. Kun nyt melskataan kovasti laillisesta verosuunnittelusta, niin tuotakoon esille myös kolikon toinen puoli. Suomi on edelleen suurten yritysten maa varsinaisista työllistäjistä viis veisataan. Aina on kuitenkin ollut niin, että sitä mitä kylvää, myös jossain vaiheessa niittää. Voi myös olla niin, että halla on pannut sadon ja loput korjaa Suomen velkojat.

Verottajan terrorismista yrittäjiä kohtaan on tuhansia esimerkkejä. Pientä petrausta on tapahtunut, mutta vieläkään ei olla eurooppalaisella tasolla. Britanniassa verottajan on vietävä yritys ensin käräjille ja vasta sen päätöksen perusteella voidaan jälkiverottaa. Saksassa puolestaan verottaja on sidottu omaan päätökseensä, eikä se voi sitä muuttaa jälkikäteen. Verovelvollinen voi sen sijaan hakea muutosta verottajan päätöksiin. Suomessa käytäntö on laista huolimatta sellainen, että verottaja voi keinotekoisilla toimillaan jatkaa verotarkastuksia määräämättömän ajan. Tämä käytäntö työllistää ja maksaa verovelvollisille maltaita!

Kun nyt puhutaan Viron mallista, niin keskustelussa on nostettu esiin vain se, että Virossa yhtiöitä ei veroteta lainkaan. Verot maksetaan vasta, kun yrityksestä maksetaan palkkoja tai osinkoja. Tässä unohdetaan kokonaan se, kuinka selkeä ja yksinkertainen veromenettely on Virossa, Verotarkastuksia ei jurri tarvitse tehdä, eikä peiteltyä osingonjakoa ole olemassakaan. Vuonna 2013 verohallinnossa työskenteli Suomessa 5157 henkilöä ja kustannukset olivat 360 milj. euroa. Viron vero- ja tullihallinnon piirissä 1512 henkilöä, kun Suomessa näissä on yhteensä 7800 henkilöä.

Kommentit pois päältä artikkelissa Verottaja yrittäjän verta juo

WP Login