Eläkkeiden leikkaus


Eläkkeiden leikkaus ei ole kovin yksinkertainen tehtävä, koska eläkelakejakin on monta. Työeläkelakeja ovat merimieseläkelaki, yrittäjän eläkelaki, maatalousyrittäjän eläkelaki, julkisten alojen eläkelaki, ortodoksisesta kirkosta annettu laki, Suomen Pankista annetun lain 2 momentin 6 kohdan nojalla annettu eläkesääntö ja eräiden valtakunnassa voimassa olevien valtion eläkkeitä koskevien säännösten soveltamisesta Ahvenanmaan maakunnassa annettu maakuntalaki.

Ensimmäiseksi pitää priorisoida, minkä ryhmän eläkkeitä leikataan. Maatalousyrittäjien ja yrittäjien eläkkeet ovat siksi pieniä, että leikkaukset jouduttaisiin kompensoimaan erilaisilla sosiaalisilla tuilla. Jos taas leikattaisiin vain erittäin korkeita eläkkeitä, niin hyöty jäisi melko pieneksi. Lisäksi tulisi eteen perustuslaillisia tasavertaisuusongelmia.

Ihan matemaattisesti tämän hetken tilanteen mukaan eläkekassojen varat riittävät noin sadaksi vuodeksi. Eläkkeensaajien määrä puolestaan alkaa laskea voimakkaasti jo 30 vuoden kuluttua. Silloin suuret ikäluokat eivät enää kuluta eläkekassojen varoja. Toisesta päästä puolestaan ikäluokat pienenevät kovaa vauhtia syntyvyyden laskiessa. Voikin olla, että eläkeläisten suurin ryhmä ovat maahan muuttaneet. Nuorten olisi nyt syytä panna jäitä hattuun ja laskeskella asioita tarkemmin.

Lopuksi nuorten on myös pohdittava, ovatko he itse valmiita huolehtimaan vanhemmistaan hautaan asti, kun eläkkeet on leikattu sellaisiksi, että niillä ei enää pärjää. Ennen nykyisiä eläkelakeja, perheiden lapsimäärät olivat suuria, koska lapset olivat vanhempiensa ainoa eläketurva. Jättäisikö siis nykyinen sukupolvi vanhempansa heitteille, kun yhteiskunta on näin jo melkein tehnyt vanhuksille?

Comments are closed.


WP Login