Lääkärit ja lääkkeet

Kun tarkastellaan historiallisesta perspektiivistä lääkkeiden keksimistä ja kehittelyä, niin joukossa ei ole kovinkaan monta lääkäriä. Lääkkeitä ovat kehittäneet farmakologit, kemistit, biologeja, tiedemiehiä, filosofeja jne. Instrumenttipuolella puolestaan on paljon tekniikan osaajia kuten insinöörejä ja nykyisin enenevässä määrin IT-osaajia.

Lääkärit siis pääosin käyttävät lääkkeitä saamiensa ohjeiden ja opastuksen mukaan. Mistä tämä opastus on sitten peräisin? Lääkkeiden käyttöä koskeva informaatio tulee lääkkeiden valmistajilta ja tehdyistä tieteellisistä ja kliinisistä tutkimuksista. Tutkimuksia tehdään niin yliopistoissa kuin lääkkeiden valmistajien omissa laboratorioissa ja myös muissa tieteellisissä instituutioissa.

Mutta niin kuin kaikessa muussakin tutkimusten tulosten arvioinnissa, on aivan välttämätöntä seurata rahaa. Yliopistoilla ja muilla tutkimuslaitoksilla ei yleensä ole itsellään tutkimusten vaatimia valtavia rahamääriä. Kun seurataan rahaa eli tutkimusten rahoitusta, niin jäljet johtavat sinne, minne lääkkeiden myyntituotot virtaavat eli lääketeollisuuteen.

Rahoituksen suhteen ei sinällään ole ongelmaa, jos kaikki tutkimukset, siis myös negatiiviset, julkaistaisiin avoimesti. Näin ei valitettavasti ole ollut. Nyt kuitenkin suurin osa yliopistollisista tutkimuksista julkaistaan Internetissä, joten ne ovat kaikkien saatavilla. Ongelma tässä on se, että päivätyönään lääkärintointa harjoittavilla lääkäreillä ei juuri ole aikaa selata nettiä ja etsiä sieltä tutkimuksia. On pakko ottaa, mitä ylhäältä annetaan ja luottaa siihen, että lääkkeet toimivat.

Koko terveydenhuolto ja potilaiden lääkitys perustuu keskiarvoihin, joista päätetään eri maissa hieman eri tavoin. Tällaisen keskiarvolääkityksen ongelmana on se, että kaikki lääkkeet eivät sovi kaikille. Suomen perusterveydenhuollossa ei kuitenkaan ole aikaa alkaa kuukausitolkulla kokeilemaan sitä, mikä lääke kullekin keskiarvosta poikkeavalle henkilölle sopii.

Veren rasvat kuten kolesteroli ja triglyseridit ovat tällaisia keskiarvoja, joista on väännetty kättä hyvin pitkään. Näitä rasvoja on syytetty infarktien aiheuttajiksi ja niiden arvot pitää pitää lääkityksellä kurissa. Nyt on kuitenkin laajassa kansainvälisessä tutkimuksessa todettu, että jopa puolella infarkteista sairaaloissa hoidetuilla potilailla nämä rasva-arvot ovat viranomaisten sallimissa rajoissa.

Tutkimuksissa etsittiin syytä moiseen toiseen totuuteen. Syyksi paljastuikin eräs keramidi-niminen pitkäketjuinen rasva, joka ei ole näkynyt normaaleissa verikokeissa. Turkulainen yritys on nyt kehittänyt menetelmän, jolla nämäkin rasvat saadaan näkyviin. Tämä 18 eri maissa toimivien tutkimusryhmien löydös saattaa selittää sen, miksi statiinit eivät toimi kaikilla niin, kuin niiden pitäisi keskiarvoisesti toimia. Puolet potilaista nimittäin pystyy lopettamaan statiinilääkkeet 1–2 vuoden kuluessa diagnoosista.

Tämä menetelmä otetaan käyttöön Mayo-klinikalla. Mayo-klinikka on voittoa tavoittelematon sairaala ja lääketieteen tutkimusyksikkö, jonka päämaja on Rochesterissa, Minnesotassa. Se on maailman ensimmäinen ja suurin voittoa tavoittelematon integroidun hoidon sairaalaryhmittymä ja siellä työskentelee yli 3 800 lääkäriä ja tutkijaa sekä 50 900 terveydenhuollon työntekijää. Sairaala on keskittynyt vaikeiden tapauksien hoitoon erikoissairaanhoidossa. Se käyttää tutkimukseen yli 500 miljoonaa dollaria vuodessa.

Nyt onkin mielenkiintoista nähdä, miten suomalaiset statiiniuskontokuntaan kuuluvat lääkärit suhtautuvat suomalaiseen ainutlaatuiseen ja käänteentekevään verisuonitautien diagnosointiin. Suomi on yhden totuuden maa. Meitä on hoidettu 1990-luvulta alkaen statiineilla kohdusta hautaan. Uusia hoitomenetelmiä ja lääkkeitä tulee jatkuvasti markkinoille, koska tämä markkina on laaja ja nopeasti kasvava. Kysymys onkin: suhtautuvatko suomalaiset lääkärit uusin tutkimuksiin avoimin mielin, vai kaadutaanko saappaat jalassa pystyssä päin? Lääketiede ei ole enää lääkäreiden yksinoikeus!

Comments are closed.


WP Login