Archive for heinäkuu, 2016

Lääkärit ja lääkkeet

Kun tarkastellaan historiallisesta perspektiivistä lääkkeiden keksimistä ja kehittelyä, niin joukossa ei ole kovinkaan monta lääkäriä. Lääkkeitä ovat kehittäneet farmakologit, kemistit, biologeja, tiedemiehiä, filosofeja jne. Instrumenttipuolella puolestaan on paljon tekniikan osaajia kuten insinöörejä ja nykyisin enenevässä määrin IT-osaajia.

Lääkärit siis pääosin käyttävät lääkkeitä saamiensa ohjeiden ja opastuksen mukaan. Mistä tämä opastus on sitten peräisin? Lääkkeiden käyttöä koskeva informaatio tulee lääkkeiden valmistajilta ja tehdyistä tieteellisistä ja kliinisistä tutkimuksista. Tutkimuksia tehdään niin yliopistoissa kuin lääkkeiden valmistajien omissa laboratorioissa ja myös muissa tieteellisissä instituutioissa.

Mutta niin kuin kaikessa muussakin tutkimusten tulosten arvioinnissa, on aivan välttämätöntä seurata rahaa. Yliopistoilla ja muilla tutkimuslaitoksilla ei yleensä ole itsellään tutkimusten vaatimia valtavia rahamääriä. Kun seurataan rahaa eli tutkimusten rahoitusta, niin jäljet johtavat sinne, minne lääkkeiden myyntituotot virtaavat eli lääketeollisuuteen.

Rahoituksen suhteen ei sinällään ole ongelmaa, jos kaikki tutkimukset, siis myös negatiiviset, julkaistaisiin avoimesti. Näin ei valitettavasti ole ollut. Nyt kuitenkin suurin osa yliopistollisista tutkimuksista julkaistaan Internetissä, joten ne ovat kaikkien saatavilla. Ongelma tässä on se, että päivätyönään lääkärintointa harjoittavilla lääkäreillä ei juuri ole aikaa selata nettiä ja etsiä sieltä tutkimuksia. On pakko ottaa, mitä ylhäältä annetaan ja luottaa siihen, että lääkkeet toimivat.

Koko terveydenhuolto ja potilaiden lääkitys perustuu keskiarvoihin, joista päätetään eri maissa hieman eri tavoin. Tällaisen keskiarvolääkityksen ongelmana on se, että kaikki lääkkeet eivät sovi kaikille. Suomen perusterveydenhuollossa ei kuitenkaan ole aikaa alkaa kuukausitolkulla kokeilemaan sitä, mikä lääke kullekin keskiarvosta poikkeavalle henkilölle sopii.

Veren rasvat kuten kolesteroli ja triglyseridit ovat tällaisia keskiarvoja, joista on väännetty kättä hyvin pitkään. Näitä rasvoja on syytetty infarktien aiheuttajiksi ja niiden arvot pitää pitää lääkityksellä kurissa. Nyt on kuitenkin laajassa kansainvälisessä tutkimuksessa todettu, että jopa puolella infarkteista sairaaloissa hoidetuilla potilailla nämä rasva-arvot ovat viranomaisten sallimissa rajoissa.

Tutkimuksissa etsittiin syytä moiseen toiseen totuuteen. Syyksi paljastuikin eräs keramidi-niminen pitkäketjuinen rasva, joka ei ole näkynyt normaaleissa verikokeissa. Turkulainen yritys on nyt kehittänyt menetelmän, jolla nämäkin rasvat saadaan näkyviin. Tämä 18 eri maissa toimivien tutkimusryhmien löydös saattaa selittää sen, miksi statiinit eivät toimi kaikilla niin, kuin niiden pitäisi keskiarvoisesti toimia. Puolet potilaista nimittäin pystyy lopettamaan statiinilääkkeet 1–2 vuoden kuluessa diagnoosista.

Tämä menetelmä otetaan käyttöön Mayo-klinikalla. Mayo-klinikka on voittoa tavoittelematon sairaala ja lääketieteen tutkimusyksikkö, jonka päämaja on Rochesterissa, Minnesotassa. Se on maailman ensimmäinen ja suurin voittoa tavoittelematon integroidun hoidon sairaalaryhmittymä ja siellä työskentelee yli 3 800 lääkäriä ja tutkijaa sekä 50 900 terveydenhuollon työntekijää. Sairaala on keskittynyt vaikeiden tapauksien hoitoon erikoissairaanhoidossa. Se käyttää tutkimukseen yli 500 miljoonaa dollaria vuodessa.

Nyt onkin mielenkiintoista nähdä, miten suomalaiset statiiniuskontokuntaan kuuluvat lääkärit suhtautuvat suomalaiseen ainutlaatuiseen ja käänteentekevään verisuonitautien diagnosointiin. Suomi on yhden totuuden maa. Meitä on hoidettu 1990-luvulta alkaen statiineilla kohdusta hautaan. Uusia hoitomenetelmiä ja lääkkeitä tulee jatkuvasti markkinoille, koska tämä markkina on laaja ja nopeasti kasvava. Kysymys onkin: suhtautuvatko suomalaiset lääkärit uusin tutkimuksiin avoimin mielin, vai kaadutaanko saappaat jalassa pystyssä päin? Lääketiede ei ole enää lääkäreiden yksinoikeus!

Kommentit pois päältä artikkelissa Lääkärit ja lääkkeet

Mikä on ay-liikkeen tulevaisuus?

Viimeisimmät uutiset kertovat, että vain noin puolet nuorista liittyy ay-liikkeeseen. Syynä on työelämän menneillään oleva murros. Onko tämä mahdollisesti heikko signaali, josta ajan myötä kehittyy trendi ja megatrendi? Kaiken taustalla vaikuttaa globalisaatio ja kasvava kilpailu. Monesti jää huomiotta, että myös kotimaassa vaikuttaa vahvasti jo myös ulkomainen kilpailu. Vain reilut 30 % vähittäiskaupoissa myytävistä tuotteista on Suomessa valmistettuja.

Ay-liike on samanlaisen rakenteellisen murroksen edessä kuin koko Suomi. Ay-liikkeen suurimpia haasteita tulevat olemaan lyhenevät työsuhteet, nopeat työpaikan ja -alan vaihdokset. Nykyiset jäykät toimialakohtaiset ammattiliitot eivät vastaa näihin muutoksiin. Työntekijälle on varsin vaivalloista ja haastavaa vaihtaa jatkuvasti jäsenyyttään liitoista ja niiden työttömyyskassoista toisiin.

Toisaalta tämä muutos koskee myös yhteiskuntaa eli tässä tapauksessa työlainsäädäntöä. Sitä mukaan kuin ay-liikkeen jäsenmäärät vähenevät ja työsuhteet muuttuvat ja mutkistuvat, on työlainsäädännön vastattava työntekijöiden työnteon suojaamisesta (vrt. Kuluttajan suoja). Tästä syystä koko työlainsäädäntö on päivitettävä tälle vuosituhannelle ja myös ensi vuosikymmenelle. Yksinyrittäjät ovat pahimpia väliinputoajia. Devalvaation maksavat aina kuluttajat kohoavina hintoina.

Devalvaatio on itse itseään toistava prosessi. Markka devalvoitiin vuosina 1945–1947 useita kertoja. Yli 30 prosentin devalvaatio tehtiin vuosina 1957 ja 1967. Vuosina 1977–1978 markka devalvoitiin kolme kertaa vajaan vuoden kuluessa, mutta vain 5–8 prosenttia kerrallaan, samoin myöhemminkin vuonna 1982. Käytännössä mahdollisuus devalvointiin poistui jo syksyllä 1992, jolloin markka päästettiin lopullisesti kellumaan ja se devalvoitui jälleen yli 30 %. Tämä vain nuorille päättäjille muistutuksena!

Nyt tehty yhteiskuntasopimus ei vastaa lähimainkaan tämän ja tulevien aikojen haasteisiin. Sekä tekniset että kilpailussa tapahtuvat muutokset tulevat olemaan siksi nopeita, että paikallinen sopiminen on kirjattava riittävän selkeästi työlainsäädäntöön. Kolmikanta ja konsensus eivät toimi enää kovin pitkään. Itsepetoksen korkein potenssi on haaveilla markan paluusta ja ikuisesti jatkuvista devalvaatioista. Tunnelissa näkyvä valo ei aina ole hyväksi, koska se voi olla myös juna.

Ne, jotka nyt vastustavat tätä kehitystä, ajatelkaa tulevia sukupolvia! Ay-liikkeessä ei ole niin tyhmiä, että tyhmyys olisi peruste vastustaa muutosta. Vastustus on mitä ilmeisimmin periaatteellista ja oman ja kaverien aseman varjelemista. Ne jotka muutosta vastaan potkivat, keräävät kiviä siihen kivirekeen, jonka vetäjät näyttävät vähenevän ikäluokasta toiseen.

Kommentit pois päältä artikkelissa Mikä on ay-liikkeen tulevaisuus?

Lääkkeiden hinnoittelusta

Apteekkien katteista on käyty kipakkaa keskustelua. Olisi ehkä syytä laajentaa hieman perspektiiviä. Lääkkeiden valmistajat hinnoittelevat tuotteensa kohdemaan maksukyvyn mukaan. Tätä menetelmää kutsutaan ostovoimapariteetiksi ja sen pohjana käytetään melko yleisesti Big Mac.indeksiä (http://bigmacindex.org/). Tämä indeksi perustuu MacDonaldsin hinnoitteluun eri kohdemaissa, joissa yrityksellä on toimintaa.

Lääketeollisuus puolestaan yrittää peittää hinnoitteluaan käyttämällä eri kohdemaissa samoille lääkkeille eri tuotenimiä. Tuotenimiä on samoille lääkkeille kymmeniä ellei satoja. EU:n sisämarkkinoilla tilanne alkaa kuitenkin olla vaikeaa, sillä tehoaineeseen perustuvia listoja eri tuotenimistä on hyvin paljon käytössä.

Suomen osalta tilanne on mutkikas. Meillä on täysin korvattavia tuotteita, osittain korvattavia ja täysin korvaamattomia. Kokonaan korvattavien tuotteiden osalta ei ole mitään mietittävää, koska niitä ei saa mistään halvemmalla. Sen sijaan osittain korvattavat ja täysin omakustanteisten osalta tilanne on vaikea, mutta ei toivoton. Viimeksi mainitut ovat yleensä uusia tai uudehkoja lääkkeitä, joiden korvattavuutta Kela tutkiskelee ja miettii.

Potilailla on kuitenkin vaihtoehtoja. Suomalainen resepti kelpaa nyt kaikissa EU-maissa. Näistä maista Viro on lähin ja siellä ostovoimapariteetin mukaiset hinnat ovat monissa lääkkeissä jopa alle puolet Suomen hinnoista. Uusien lääkkeiden tulo markkinoille on myös nopeaa, koska Virossa otetaan uudet lääkkeet käyttöön heti, kun EMA (European Medicines Agency   http://www.ema.europa.eu/ema/) on antanut lääkkeelle myyntiluvan. Suomessa Fimealla on oma osuutensa myyntilupien kontrolloimisessa. Suurempi ongelma Suomessa on lääkevalmisteen korvattavuus. Se on monimutkainen prosessi, jossa pääosaa esittää Kela.

Mielenkiintoista tässä lääkkeiden hankinnassa on se, että Suomen suurimmalla lääkealan tukkurilla on massiivinen varasto- ja logistiikka keskus Tallinnassa Pärnun maantien varressa. En tiedä tuleeko sieltä lääkkeitä Suomeen, vai onko se tarkoitettu vain Baltian maiden toimintaan. Lain mukaan sairaanhoitopiireillä ja sairaaloilla on käytännössä oikeus ostaa lääkevalmisteita myös ulkomaisia toimittajia kilpailuttamalla. Riittääkö osaaminen tähän ja saavutettaisiinko merkittäviä säästöjä, on mielenkiintoinen kysymys.

Yksittäisen ihmisen kannalta Viro on kuitenkin kilpailukykyinen maa ja etenkin uusien lääkkeiden hintoja kannattaa vertailla kotimaisiin. Virossa on myös suuri määrä nettiapteekkeja, joista voi lääkkeitä tilata turvallisesti. Useimmiten kelpaa skannattu ja sähköpostilla lähetetty resepti. Tuotenimikään ei tuota ongelmia. Jos on käymässä Virossa, niin etenkin Tallinnassa on lääkärikeskuksia, joissa pärjää suomen kielellä. Niistä saa reseptin edullisesti ja samalla voi käyttää muitakin terveyspalveluja.

Kommentit pois päältä artikkelissa Lääkkeiden hinnoittelusta

Yhden totuuden maa

Olen joutunut henkilökohtaisista syistä seuraamaan veren rasvalääkkeiden kehitystä 1970-luvulta alkaen. Silloin minulla diagnosoitiin hypertriglyseridemia eli korkea veren triglyseridipitoisuus (11,5). Lääkitykseksi määrättiin Klofiran, koska silloin ei muita lääkkeitä ollut. Lääkärini antoi minulle tuomion ja kertoi, että pitkäaikaisessa käytössä lääke aiheuttaa rasvamaksan, diabeteksen ja ennenaikaisen kuoleman. Minulla oli onni saada juuri tämä Reuman sairaalan professori lääkärikseni, koska Lahdessa lääkärit nostivat kädet pystyyn. Nyt lääke on Suomessa poistettu myynnistä.

Myös ruokavalio tuli. Lääkärini sanoi, että saan syödä vapaasti kaikkea, mikä ui, kävelee tai lentää. Sen sijaan en saa syödä mitään maassa kasvavaa eli hiilihydraatteja. Koska jouduin matkustelemaan työni puolesta ympäri Eurooppaa, hoito ja ruokavalio olivat kovin hankalat toteuttaa.

Kaiken lisäksi ravintoterapeutti heitti minut ulos vastaanotoltaan ja sanoi, että lääkärit eivät tiedä ravintoasioista mitään. Aamulla pitää syödä puuroa ja noudattaa hyväksyttyjä ravitsemusohjeita. Pakko oli kuitenkin ottaa käyttöön Atkinsin dieetti ja sillä paino putosikin puolessa vuodessa yli 30 kiloa.

Sitten 1990-luvulla luin statiineista ja menin tapaamaan terveyskeskukseen omaa lääkäriäni. Kerroin hänelle statiineista, koska lukemani mukaan ne eivät aiheuttaneet maksan rasvoittumista. Hänelle statiinit olivat tuntematon lääke, mutta kyllähän se lääkeluetteloista löytyi. Vaihdoin siten omasta tahdostani statiineihin, joita sitten käytin liki 20 vuotta. Statiinit ovat edelleen yleisin lääkitys korkeaan kolesteroliin ja triglyseriideihin. Silloin ei tosin tiedetty, että korkean kolesterolin hoitoon käytettävät statiinit lisäävät 46 prosenttia riskiä saada tyypin 2 diabetes.

Statiineilla, kuten monilla muillakin lääkkeillä, on haittavaikutuksia eivätkä ne sovi kaikille ihmisille. Minulle osoitetussa lehtijutussa suositeltiin myös lääkkeiden ristivaikutusten analysointia. Monet kroonikot ovat kuitenkin puun ja kuoren välissä. Pitääkö jättää esim. diabeteslääkkeet pois vai statiini. Päätös on varmaan lääkärikunnallekin vaikea ja siksi se jätetään tekemättä ja jatketaan vanhaan malliin.

Suomi on tunnetusti yhden aatteen ja yhden totuuden maa. Kaikista laajoista tutkimuksista huolimatta statiinit ovat Suomessa edelleen ainoa ja oikea lääke useampaankin vaivaan. Vaihtoehtoja on tullut kuitenkin varsin nopeaa tahtia ja niitä on tarjolla:

  • Fenofibraatit ovat yleistymässä käytössä jo Suomessakin,
  • Repatha sai myyntiluvan viime vuonna, mutta Suomelle tyypillisesti Kela vielä harkitsee korvattavuutta, joten lääke on aika kallis,
  • Ezetimibe on myös hyväksytty EU:ssa ja Suomessa veren rasvoja alentamaan,

 

Muitakin lääkkeitä on tuloillaan:

  • Tämä entsyymi sitoutuu maksassa vaarallisen LDL-kolesterolin reseptoriin ja ha­jottaa reseptorin. Euroopan komissio on myöntänyt tälle myyntiluvan viime vuonna, mutta myyntilupaa Suomessa saanemme vielä odotella,
  • ETC-1002 ollaan kehittelemässä nimenomaan statiini-intoleranssista kärsiville potilaille,
  • CETP heitettiin jo kerran roskikseen, mutta sitä kaivellaan uudelleen esiin,
  • uusia lääkkeitä on tulossa hyvin nopeaan tahtiin, koska markkinat näyttävät loppumattomilta.

Statiineista näytetään vääntävän kättä puoleen jos toiseen. Totuus on kuitenkin se, että vaihtoehtoja on ja niitä tulee lisää nopeaan tahtiin. Melkein kaikilla lääkkeillä on kuitenkin sellaisia vaikutuksia, että ne eivät sovi kaikille. Tuhannen euron kysymys on kuitenkin se, onko meidän terveydenhuollollamme aikaa ja halua etsiä jokaiselle potilaalle yksilöllisesti sopiva lääke. Viimeaikaiset tutkimukset ovat osoittaneet, että kolesterolin asemesta verestä olisikin syytä etsiä keramideja, jotka aiheuttavat todellisuudessa verisuonissa tukoksia.

Aina Internetin tuloon saakka lääketehtaat ovat voineet julkaista vain oman tuotteensa myynnille sopivat tieteelliset tutkimukset. Nyt kuitenkin käytännössä kaikki tieteelliset tutkimukset julkaistaan verkossa. Ne ovat kuitenkin englanninkielisiä, joten googlauksessa on käytettävä englantia. Sen sijaan jokainen voi googlata ”statiinihuijaus” ja päätellä itse, mihin uskoo.

 

Kommentit pois päältä artikkelissa Yhden totuuden maa

Statiinihuijaus

Statiinilääkkeet ovat erinomainen osoitus siitä, kuinka lääkkeillä voidaan tehdä rahaa huijaamalla periaatteessa koko maailmaa. Statiinit ovat yleisin veren rasva-arvojen eli kolesterolin ja triglyseridien alentamiseen tarkoitettu lääkitys. Jo nyt on olemassa jo liki 1000 eri puolilla maailmaa tehtyä  tieteellistä tutkimusta, jotka kyseenalaistavat niin statiinien rasva-arvoja alentavat vaikutukset kuin kolesterolin aiheuttaman sydäninfarktiriskinkin.

Koko ihmisen verenkuvaa ja veriarvoja verrataan keskiarvoihin, jotka vaihtelevat maittain. Kuinka tahansa, mutta onko kukaan koskaan nähnyt, miltä keskiarvoihminen näyttää? Onko meillä kaikilla esimerkiksi keskiarvoiset sormenjäljet? Lääketiede ei ole mitään eksaktia tiedettä, vaan kaikki olemme yksilöitä ja yksilöllisyyden tulisi vaikuttaa meistä tehtäviin diagnooseihin.

Oulussa on tehty tutkimus, jossa tarkasteltiin metsurien kolesteroliarvoja. Metsurien työskennellessä kovilla pakkasilla puunkaadossa, olivat kolesteroliarvot pitkälti yli 10. Kesäaikana ne puolestaan laskivat lähelle ”sallittuja” arvoja. Tätä selittää se, että kolesteroli kuljettaa suonistossa energiaa, jota esimerkiksi tarvitaan työskenneltäessä kylmissä oloissa. Jos tällaisissa oloissa kolesteroli on 3,5, niin työt jäävät tekemättä. Joko palelee tai sitten on niin paljon päällä, että puun kaato ei onnistu.

Itä-Suomen Yliopiston tekemässä tutkimuksessa todettiin, että statiinien käyttö lisää tyypin 2. diabetesriskiä. Sen lisäksi tutkimuksissa on todettu, että diabeetikolle statiinit saattavat aiheuttaa haavautumia jalkoihin. Diabetes itsestään aiheuttaa neuropatiaa, jota statiinien käyttö mahdollisesti vielä lisää. Tästä huolimatta diabeetikoille syötetään statiineja, vaikka rasva-arvot eivät olisi edes koholla!

Suomalaiset alkoivat siirtyä maataloustöistä lämpimiin tehtaisiin 1960-luvulla. Olosuhteiden muutokset merkitsivät sitä, että kolesterolin tarve energian siirtoon väheni oleellisesti. Tarve vastasi kesäolosuhteita. Sen jälkeen tapahtui evoluution kannalta nopea siirtyminen istumatöihin, jolloin kolesterolin tarve edelleen väheni. Ihmisen ruokailutottumukset eivät kuitenkaan muutu yhtä nopeasti. Sanotaan, että tekninen kehitys on miljoona kertaa nopeampaa, kuin ihmisen evoluutio eli sopeutuminen tekniseen kehitykseen.

Paras todiste ovat hyvin yleiset välilevyjen pullistumat ja muut selkävaivat. Ihmisen selkärangan rakenne on peruja ajalta ennen, kuin alkuihminen nousi pystyyn ja alkoi kävellä kahdella jalalla. Tämä vaihe on kestänyt ehkä 100 000 vuotta tai kauemmin. Muutos pystyasennossa kävelemisestä istuma-asentoon on ollut vielä nopeampi. Mitkä ovat fyysiset seuraukset, nähdään tulevaisuudessa.

Kun palataan takaisin statiineihin, niin itse käytin niitä noin 15 vuotta. Ne aiheuttivat pahenevan neuropatian, jonka johdosta kävely vaikeutui oleellisesti ja tasapaino alkoi olla kuin humalaisella merimiehellä. Olin sitten keskussairaalassa ortopedin vastaanotolla. Hän kehotti minua lopettamaan statiinien syömisen vaikka ihan kokeeksi. Kolmen viikon kuluttua pystyin kävelemään ilman sauvoja. Kahden kuukauden kuluttua lääkärini ihmetteli, mitä minun rasva-arvoilleni on tapahtunut, kun ne olivat laskeneet rajusti. Sanoin, että lopetin niiden statiinien syömisen.

Kerroin myös, että olin löytänyt netistä Harvardissa tehdyn laajan tutkimuksen, jossa todettiin yksiselitteisesti, että jopa kalanmaksaöljy on statiineja tehokkaampi rasva-arvojen alentaja. Nyt en ole käyttänyt statiineja yli viiteen vuoteen ilman minkäänlaisia ongelmia veren rasva-arvojen suhteen. Tässä lehdessä oli juuri (11.7.) artikkeli kolesterolista, ja siitä kuinka statiineja käytetään väärin. Uusia lääkkeitä kehitetään jatkuvasti, mutta Suomessa THL, FIMEA ja koko lääkärikunta on huumattu määräämään statiineja huolimatta niiden tehottomuudesta ja niiden aiheuttamista haitoista.

Kommentit pois päältä artikkelissa Statiinihuijaus

Suomi nousuun

On ylen ahdistavaa ja turhauttavaa lukea ja kuunnella vuosikymmenestä toiseen turvatuilta virkapaikoilta esitettyjä vaatimuksia: ryhtykää yrittäjiksi, innovoikaa, kehittäkää uusia tuotteita, nostakaa jalostusastetta, parantakaa tuottavuutta, kansainvälistykää, aloittakaa vienti jne.  Osallistukaa paikalliseen tuotantoon ulkomailla ja laajempaan kansainväliseen työnjakoon. Tätä meille kaikille kovin tuttua taustahälyä on maassamme kuulunut jo 1960-luvulta alkaen. Tälle on ominaista, että kohina voimistuu aina huonojen taloudellisten aikojen aikana ja saa jopa uhkaavankin luonteen. Emme ole  kuitenkaan törmänneet huutelijaan, joka olisi itse noudattanut näitä kehotuksiaan toimimalla esikuvana hankkeitten luomisessa ja toteutuksissa.

Mielestämme olisi vähintään luonnollista ja loogista, että nämä kehottelijat itse ryhtyisivät yrittäjiksi ja erilaisten yhtiöiden perustajiksi. Vai toteutuuko tässä se vanha sanonta, että ”älä tee niin, kuin minä teen, vaan tee niin, kuin minä käsken”. Näitä ohjeita on kuitenkin huomattavasti helpompi antaa, kuin toteuttaa. Sen meistä jokainen tietää omasta kokemuksestaan.

Nyt tehdyn Kiky-sopimuksen perusteella aloittava yrittäjä on lähes lainsuojaton aitoon villin lännen malliin. Ay-liike pystyy puuttumaan kaikkeen sopimiseen, koska paikallisesta sopimisesta ei päästy yhteisymmärrykseen. Yrittäjällä ei puolestaan ole juurikaan sanan valtaa yleissitovuudesta johtuen. Tällä tavoinko on tarkoitus kannustaa yrittäjäksi ryhtymistä ??? Arvoisa lukija, vastatkaa rehellisesti edes itsellenne.

Elinkeinoelämämme on läpikäynyt hurjaa rakennemuutosta ja tämä kehitys vain jatkuu tulevina vuosina. Eri toimialat ovat jakautuneet voimakkaasti digitaalisen murroksen aikana. Ensin siirryttiin teollisesta yhteiskunnasta jälkiteolliseen palveluyhteiskuntaan. Nyt tähän on tullut voimakkaasti mukaan visuaalinen digitaaliteollisuus eli peliala. Teollisuuden ja digipalvelujen toimintamallit ja rakenteet poikkeavat täysin toisistaan. Työmarkkinoilla on puolin ja toisin jääty pahoin jälkeen eri toimialojen rakennemuutosten etenemisestä. Tämä on maamme kilpailukyvyn hyvän kehityksen ehkä suurin jarrutekijä.

Digiteollisuus saavuttaa asiakkaansa globaalisti Internetin välityksellä salaman nopeasti. Sen sijaan fyysisiä tuotteita valmistavan yrityksen polku on paljon pitempi ja se vie aikaa. Toimivankin yrityksen tuotteen lanseeraamiseen kansainvälisille markkinoille on varattava aikaa ainakin kolme vuotta. Tämä siitäkin huolimatta, että projektia vetäisi kokenut kansainvälisen kaupan konkari kaikkine tietämyksineen paikallisista markkinoista ja henkilökohtaisine suhteineen kansainväliseen kauppaan.

Internet on nykypäivänä tärkeä ja tarpeellinen kaikille toimijoille. Se on tapa houkutella asiakkaita löytämään omat tuotteet. Ongelma vain on se, että kilpailevia kotisivujakin voi olla satoja ellei tuhansia. Fyysisien tuotteiden viennin suunnittelu alkaakin tutustumisella kansainvälisiin messuihin. Siellä on mahdollisuus tutustua oman alansa kilpailuun, hahmotella tulevia viennin käynnistysponnisteluja ja tulevaa vientistrategiaa. Olennaista on, että  kansainvälisillä markkinoilla on menestyttävä.

Perustettavalta yritykseltä kansainvälisille markkinoille pääsy vie helposti vuosikymmenenkin. Näin erityisesti markkinoille kokonaan uuden tuotteen osalta. Nokian ensimmäinen matkapuhelin tuli markkinoille 1980-luvun alussa. Niin puhelimet kuin langaton järjestelmä piti testata kotimaassa ja maailmalla. Vasta 1990-luvun toisella puoliskolla tuote otti todella tuulta purjeisiin kansainvälisillä markkinoilla. Loppu on historiaa. Mitä matalajalostusasteisempi tuote on, sitä nopeammin on mahdollisuus päästä markkinoille. Silloin useimmiten hinta ratkaisee. Uutena elementtinä ovat tulleet erilaiset muotioikut, jotka voivat nostaa tuotteen huimaan menestykseen mutta myös tappaa hyvänkin tuotteen nopeasti.

Fyysisten tuotteiden osalta on niiden tuottajien ensin opeteltava ja tunnettava menestyksekäs toiminta kotimarkkinoillaan ja löydettävä tuotteen mahdollinen valtti tai erikoisuus (edge), joka herättää asiakkaan mielenkiinnon. Maantieteellemme emme voi mitään, joten lisäksi on ratkaistava logistiset haasteet ja hallittava koko toimitusketju meiltä lopulliselle ostajalle.  Tuotteesta riippuen logistiset haasteet antavat esim. ruotsalaisille kilpailijoille prosenttien edun ja tanskalaisille vielä enemmän. Tämä näkyy selvästi esimerkiksi huonekaluissa. Vuonna 2015 huonekalujen tuonti Suomeen oli 607 milj. ja vienti 144 milj. Tähän tilanteeseen ovat tietysti osasyynä tuotantokustannukset. Tämä on järkyttävä tilanne kun huomioimme maamme metsä- ja puuvaltaisen teollisuuden sekä korkeakoulutasoisen muotoilukoulutuksen

Suomalaisesta pienestä ja keskisuuresta teollisuudesta ovat käytännössä vastanneet ns. suuret ikäluokat. Nyt, kun on osoittautumassa, että sukupolven vaihdos ei onnistu, teollisuutta uhkaa asteittainen näivettyminen. Nykypolville teollinen toiminta ei ole seksikästä, ellei itse ole kasvanut siihen. Vanhempien jalanjälkiin on helpompi sovittautua, kuin aloittaa puhtaalta pöydältä. Tämäkin merkitsee ja vahvistaa sitä, että Suomen elinkeinorakenne on edelleen muuttumassa. Se ei kuitenkaan välttämättä tätä menoa monipuolistu. Tuonti korvaa sen, mikä täällä jää tekemättä ja ostovoima karkaa tuontituotteisiin.

Toki eräs mahdollinen skenaario on, että meillekin nykyisin saapuvat pakolaiset, joille työn tekeminen edelleen on arvossaan, valtaavat suomalaisilta vapautuvat työpaikat siten tasoittaen tilannetta tuotannon voidessa näin jatkua.

Suomi nousuun yllyttäjille suosittelemmekin, että vähemmän puheita, mutta enemmän omia yrityksiä.

 

 

Kommentit pois päältä artikkelissa Suomi nousuun

WP Login