Varhaiskasvatus

Nykyisen julkisenhallinnon eräs suurimmista ongelmista on se, että se on kasvanut niin suureksi, että kokonaisuutta ei hallitse enää kukaan. Tämä on johtanut siihen, että kannattaa painaa vai omaa baanaa ohituskaistalla välittämättä oman prosessin vaikutuksista kokonaisuuteen toisin sanoen kokonaiskustannuksiin.
Etelä-Suomen sanomissa haastettiin keskustelemaan varhaiskasvatuksesta. Se onkin helppo poliittisen rinnan röyhistelyn paikka, joten keskustellaan sitten. Varhaiskasvatuslaki tuli voimaan 1.4.1973 ja presidentti Niinistön uudenvuoden puheeseen vedoten, se tuli voimaan pahimman öljykriisin aikoihin, jolloin jaettavaa ei ollut. Näin kuitattiin etu, joka oli vielä saavuttamatta. Lakia on sen voimaan tulon jälkeen muutettu 34 kertaa ja viimeinen muutos oli 8.5.2015.
Nyt käyty keskustelu kohdistuu pelkästään päiväkoteihin ja sen kenttätyöhön. Se on ehkä se pienin kustannus koko prosessissa. Näissä keskusteluissa hallinto jää kokonaan huomiotta.
”8 §
Lasten päivähoidon yleinen suunnittelu, ohjaus ja valvonta kuuluvat opetus- ja kulttuuriministeriölle. Aluehallintovirastolle kuuluvat lasten päivähoidon suunnittelu, ohjaus ja valvonta toimialueellaan.
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto ohjaa aluehallintovirastojen toimintaa niiden toimintaperiaatteiden, menettelytapojen ja ratkaisukäytäntöjen yhdenmukaistamiseksi päivähoidon ohjauksessa ja valvonnassa. Lisäksi Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto ohjaa ja valvoo päivähoitoa erityisesti silloin, kun kysymyksessä ovat:
1) periaatteellisesti tärkeät tai laajakantoiset asiat;
2) usean aluehallintoviraston toimialuetta tai koko maata koskevat asiat;
3) asiat, joita aluehallintovirasto on esteellinen käsittelemään.
Sosiaali- ja terveysministeriö laatii Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston kanssa tulostavoiteasiakirjan päivähoitoon liittyvien tavoitteiden saavuttamiseksi sovittuaan tulostavoitteista opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa.”
Yllä oleva on suora lainaus Varhaiskasvatuslaista. Tästä kuitenkin puuttuvat kunnalliset elimet kuten Eero Vainion organisaatiot. Tässä voi jopa olla sellainen tilanne, että hallinnossa on enemmän väkeä kuin kasvatettavia lapsia. On myös selvää, että kun jo hallinnon yläpäässä tehtävät on jaettu yhdelle ministeriölle ja monelle eri hallintoalueiden virastolle, niin on suorastaan ihme, että varhaiskasvatus yleensä toimii.
Minä kuulun siihen ikäluokkaan, joka ei ole kuulunut minkäänlaisen varhaiskasvatuksen tai päivähoidon piiriin. Sodan jälkeen kaupunkioloissa molemmat vanhemmat olivat yleensä töissä 6 päivää viikossa vähintään 7 – 16. Käytännössä tämä tarkoitti, että lasten oli jo ekaluokalta hoidettava aamutoimensa ja selvittävä kouluun. Tämä kasvatti omatoimisuuteen ja oma-aloitteisuuteen. Näillä eväillä Suomi rakennettiin hyvinvointivaltioksi, jonka saavutetuista eduista nyt väännetään kättä.
Varhaiskasvatus perustuu ilmeisesti siihen sosialistiseen ajatusmaailmaan, jossa yhteiskunnan on holhottava kansalaisiaan kehdosta hautaan. Keskustelussa pitäisi ottaa huomioon myös varhaiskasvatuksella saavutetut tulokset. Googlettamalla ei löydy ainuttakaan tieteellistä tutkimusta. Tutkimus onkin tosin vaikeaa, koska tulokset näkyvät vasta hyvin pitkän ajan kuluttua.
Pisa-tutkimus tuli ja meni. Nyt Suomessa tehdyt tutkimukset osoittavat aika ankeita tuloksia. Lukutaidottomuus, lukemisen ymmärtäminen, kirjoittamisen osaamattomuus jne. lisääntyvät huolestuttavasti. Jos tarkastellaan some-ilmiötä, jossa suurin osa somettajista on nimenomaan varhaiskasvatuksen saaneita, niin se ei todellakaan mairittele sivistyksen mittarina. Tästä syytellään vanhempia, joilla ei ole aikaa lapsilleen, eivätkä he tiedä, mitä lapset puuhaavat.
Mutkat suoriksi vetäen voisikin sanoa, että varhaiskasvatuksesta hyötyvät enemmän vanhemmat, jotka elävät siinä käsityksessä, että yhteiskunta pitää huolen lapsista imetysiästä lähtien. Tosin tämäkin on nyt muuttumassa. Viimeiset tilastot osoittavat, että lapsia ei enää haluta saattaa maailmaan. Tämä ilmiö on yleistynyt etenkin suurissa kaupungeissa. Olisikohan liikaa muuta huvia tarjolla? Joku voisi vaikka vääntää aiheesta väitöskirjan. Tätä menoa me suomalaiset olemme kohta vähemmistö omassa maassamme?

Comments are closed.


WP Login