Rasismi

Rasismista 70 % johtuu tietämättömyydestä ja 30 % suvaitsemattomuudesta. Molempien taustalla on suomalainen kulttuuri, joka on ollut avoimena vasta noin 20 vuotta. Kouluissa ei opeteta suvaitsevaisuutta, josta esimerkkinä on lisääntynyt koulukiusaaminen. Myöskään muiden kulttuurien tapoja ei opeteta. Oppilasvaihto, joka muuttaisi tilannetta radikaalisti, on suurten massojen ulottumattomissa.
Suomalaisten valtava lomamatkailu ulkomailla ei sekään ole paljon lisännyt tietämystä ja sietämistä. Syy siihen on varmaankin vähäinen kiinnostus paikallisiin kulttuureihin ja viehätys edullisiin alkoholijuomiin. Tietämättömyyttä kyllä lisää omalta osaltaan maan tapa, jossa vain valkopestään omaa omaatuntoa kehitysavulla ja vastaanottamalla pakolaisia. Ilman minkäänlaisia visioita ja strategioita.
Julkisuudessa käydyn keskustelun perusteella voi päätellä, että kansan syvätkin rivit ovat tällaisina aikoina kiinnostuneita siitä, paljonko perusväestö maksaa kaikesta tästä. Kehitysapuun käytetyt eurot ovat jotakuinkin tiedossa, mutta se paljonko turvapaikanhakijat meille maksavat, ei näytä olevan kenenkään tiedossa. Työperäiset maahanmuuttajat ovat oma luokkansa. He tuovat verotuloja heti muuttonsa jälkeen ja lisäävät innovatiivisuutta.
Olen itse työskennellyt ja asunut vuosikymmenten aikana useissa eri maissa. Varsinaista rasismia en ole kohdannut. On tietysti eri asia olla pakolainen, kuin töihin menevä tai töitä aktiivisesti hakeva. Ainoa kotoutusta en ole saanut missään. Ainoa tapaus oli, kun työnantaja sanoi, että täällä puhutaan sitten ruotsia tai ei puhuta lainkaan. Antoi ruotsinkielenkurssin osoitteen ja lisäsi, että tuolla voit opiskella ilmaiseksi ruotsia. No jossain minua ovat intialaiset kutsuneet nimityksellä WOG (Western Origin Gentleman), joka oli aikoinaan englantilaisten pilkkanimi Intiassa.
Käsittääkseni täällä Suomessa kotouttamisjakso on varsin pitkä. Tunnen erään yrittäjän, joka tarvitsi työntekijöitä, kun täällä oli kova pula. Hän rakennutti useamman rivitalon, koska halusi, että työntekijät pääsevät heti töihin. Kävi kuitenkin niin, että viranomaiset sanoivat, että ei ainakaan kolmeen vuoteen töihin. Sen verran kestää kotoutus. Näistä työntekijöistä ei jäänyt muuta kuin vuokratulot, jotka yhteiskunta maksoi.
Tällaisena aikana, kun työttömyys on huipussaan, ulkopuolelta tulevien kotouttaminen aiheuttaa katkeruutta, vaikka ei olisi rasistikaan. Toisaalta taas ainakin alueellisesti kuolleisuus on ylittänyt jo syntyvyyden, joten väestön vähenemin alkaa muuttua trendiksi. Tämä puoltaa erityisesti työperäisen maahan muuton lisäämistä. Jostain syystä EU:n sisällä ei näytä olevan Viroa lukuun ottamatta kovin paljon tänne muuttavia.
Historian kuluessa tällaiset autioituvat alueet ovat aina täyttyneet muualta tulijoista. Suomeen muuttajista jotain kertoo se, että meillä on toista sataa suomalaiseen geeniperimään liittyvää perinnöllistä sairautta. Tämä kertoo siitä, että riittävää kanssakäymistä muihin yhteisöihin ei ole ollut. Myös tämä puoltaa monikulttuurisuuden lisäämistä maassamme. Terveitä Suomessa syntyneitä lapsia ei kait kukaan kehtaa syrjiä, vaikka tällaistakin näkyy olevan liikkeellä.

Comments are closed.


WP Login