Viran omainen

Kuka tai mikä on viran omainen? Tavallisen henkilön omaisia ovat perheen jäsenet. Englannin kielessä käytetään sanoja authority tai officer. Kumpikaan näistä sanoista ei viittaa millään tavoin omaiseen. Kun on olemassa virka, joka pääsääntöisesti kuuluu julkiseen hallintoon, niin onko viranhaltija myös viranomainen vai onko viralla myös muita omaisia?
Jos tarkastellaan omaiskäsitettä laajemmin, niin loogisesti viran omainen on muu viranhaltijakunta eli koko julkinen hallinto. Tätä taustaa vasten on täysin ymmärrettävää, että viran omaiset pyrkivät suojaamaan ja kasvattamaan perhettään eli julkista hallintoa. Tämä nähdäkseni aiheuttaa sen, että julkisen hallinnon menojen leikkaukset ja rakenteiden uudelleen arviointi on käytännössä mahdotonta.
Kahden suurvallan hallitessa Suomea lähes 800 vuotta, nämä suurvallat hallitsivat alamaisiaan väellä ja voimalla. Väestöön eli suomalaisiin hakattiin viran omaisen pelko satoja vuosia niin, että se alkoi periytyä jo geeneihin asti. Suomalaiset siis pelkäävät ja kunnioittavat viranomaisiaan. Ainakin jossain määrin. Nyt kuitenkin EU ja liikkumisen vapaus ja yleistyminen ovat alkaneet horjuttaa viranomaisen auktoriteettia (authority).
Tämä ei ole kuitenkaan vielä yltänyt demokraattisen päätöksen tekoon. Näyttää edelleen vahvasti siltä, että vaaleilla valittu luottamusmies eli kansaa edustava instituutio ei ole viran omainen. Tästä on muodostunut hyvin pitkälle kehittynyt ilmiö, jossa viranhaltijat manipuloivat luottamushenkilöitä. Tässä ikään kuin häntä heiluttaa koiraa.
Nyt tämä veljeskunta tai omaisperhe on kasvanut niin suureksi, että kansalaisten rahat eivät tahdo riittää. Ovatko viran omaiset ja viranhaltijat saaneet aikaan sellaisen himmelin, että sitä ei enää hallitse kukaan? Jos Suomen viranhaltijoiden ja heidän omaistensa eli viran omaisten määrä suhteutetaan populaatioon eli reiluun 5 miljoonaan suomalaiseen, niin suhdeluku on Euroopan suurin. Meillä olisi siis mahdollisuus vaikka vuorata viran omaisia muille maille.
Toinen vaihtoehto on se, että meillä on 100 tai 150 tuhatta työtöntä viran omaista, jotka joka aamu virkapaikalleen mennessään miettivät, että mitähän tänään oikein tekisin? Joku kirjoitteli lehdessä, että on niin huono liksa, että sitä pitää kompensoida 8 viikon palkallisella lomalla. Siinä aikanahan voi tehdä lisäansioita 4 viikon pätkätöillä.

Comments are closed.


WP Login