Aseman seutu

Julkisuudessa on vilkkaasti keskusteltu aseman seudun eli matkakeskuksen, Rautatieaseman ja Krokotiilin alueen ahtaudesta ja pysäköintiongelmista. On kiistämätöntä, että pendelöijät tarvitsevat hyvät kulkuyhteydet ja pysäköintipaikat, koska uusia työpaikkoja ei Lahteen näytä liiemmin syntyvän. Myös uusi laki edellyttää työttömiä etsimään työtä yhä kauempaa. Näin ollen kalliit maksulliset pysäköintipaikat eivät ole linjassa kaupungin kestävän kehityksen kannalta.
Asiaan liittyy tietenkin myös radanvarren rakentaminen. Se olisi esimerkiksi uusien Helsingissä työssä käyvien kannalta erinomainen paikka ja tulisi priorisoida kaupungin suunnitelmissa. Nyt kuitenkin voimia hajotetaan ympäri Lahtea haikailemalla Rantakartanon rakentamista. On aivan selvää, että näitä kahta hanketta ei ole varaa viedä eteenpäin yhtä aikaa. Molempiin tarvittavaa asukaspotentiaalia ei varmaan löydy kovin pikaisesti.
Ehdotan, että kopioidaan hieman Tampereen tekemiä ratkaisuja. Katetaan rautatie osittain Mytäjäisten sillalta Askon sillalle. Kannen päälle sijoitetaan pysäköintipaikkoja. Reunoille runsaasti vihreää kasvillisuutta elävöittämään muuten harmaata tilaa. Käytetään myös hyväksi Lappeenrannan teknillisen yliopiston ideaa ja katetaan pysäköintipaikat. Skinnarilassa on käytetty saksalaista systeemiä, jossa katoksien katoille on asennettu aurinkopaneelit. Niitä on nyt ympäri kampusta ja ne tuottavat huomattavan osan yliopiston tarvitsemasta sähköstä.
Lahti kutsuu itseään Green Cityksi. Mikä olisi oivallisempi osoitus Lahteen tuleville, kuin radan päällä oleva aurinkopaneeleilla katettu vihertävä pysäköintialue. Mikäli krotiiliin tuleviin rakennuksiin tulee suunnitellusti viherkasvillisuutta, niin koko alueen yleisilme olisi juuri sopiva Green Cityn imagolle. Tällainen katettu rautatie antaisi myös lisää vapautta suunnittelijoille kehittää alue todella viihtyisäksi ja haluttavaksi asuinkohteeksi.

Comments are closed.


WP Login