Ilmastonmuutos

Sini Saarela vastusti näkyvästi öljyn porausta arktisilla alueilla ja hyvä niin. Mutta kuinka kauan nämä alueet ovat arktisia, jos nykyinen meno jatkuu? Mitä yleensä tiedämme ilmastonmuutoksista maapallolla? Meidän tietomme rajoittuvat viimeisen jääkauden jälkeiseen aikaan. Jääkausi kesti runsaat 100 000 vuotta. Tiedossa kuitenkin on, että jääkausia on ollut useita, mutta mikä ne on aiheuttanut?
Skandinaviassakin ilmasto on vaihdellut voimakkaasti viimeistenkin vuosituhansien aikana. Jääkauden sulatti sellainen lämpöaalto, joka vastaa nykyistä tilannetta Välimeren ympäristössä. Ensimmäiset tänne tulleet suomalaiset asuivat vuosisatoja pelkissä risumajoissa ja luolissa. Ensimmäiset puut olivat tuhansia vuosia metsälehmus, vaahtera, tammi, pähkinäpensas jne. Tämä kaikki on todistettu. Ensimmäiset havupuut ilmestyivät maisemiin vasta noin 7-8000 vuotta sitten.
Ennen viimeistä jääkautta Siperia oli subtrooppista aluetta, jonka jääkausi painollaan puristi öljyksi ja kaasuksi. Suomen lukuisten järvien rannat ovat olleet varsinaisia ympärivuotisia turistikohteita. Ilman turisteja, koska matkailijoihin suhtauduttiin vihamielisinä maahantunkeutujina. Salpausselän etelä puoli oli pelkkää merta niin, että seuraava maamerkki oli vasta Otepää. Helsinki oli silloin kymmeniä metrejä meren pinnan alla.
Jos ajatellaan ilmaston lämpiämistä, niin tuoko se meille Suomeen kaiken pahan tullessaan? On muistettava, että jääkauden jälkeen maa on huomattavasti kohonnut. Pahimmassa tapauksessa veden alle jäisivät vain alueet Kehä 3. Sisäpuolella ja mitä haittaa siitä olisi? Sieltähän tämä nykyinenkin lama on alun perin lähtöisin.
Suomessa elin olot helpottuisivat. Maanviljelystä tulisi kannattavaa ja kaikki päästöt vähenisivät ilman lisäkustannuksia, koska lämmityskausi lyhenisi. Kaiken kaikkiaan eläminen halpenisi ja kaupunkien veroäyrit laskisivat. Emme myöskään tiedä, miten matalapaineiden ylläpitämät sateet alkaisivat jakautua. Tulisivatko esimerkiksi Afrikan pohjoisosat ja Sahara sateiden reiteillä ja alkaisi uudelleen rehevöittää näitä alueita? Saharahan ei aina ole ollut puuton alue, koska siellä on öljyä. Alueet ovat olleet viidakkoa.
Ilmaston lämpiämistä pelätään hirveästi, mutta ilman lämmintä ilmastoa Pohjoismaissa ei olisi lainkaan asutusta. Jääkausi suli ja ihmiset muuttivat tänne ja alkoivat lisääntyä. Ihmiset tulivat tälle niemelle riistan perässä, pysähtyivät tänne ja alkoivat viljellä maata. On siis perusteltua olettaa, että pohjoismaalaiset selviäisivät hyvin vaikka ilmasto hieman lämpenisikin. Tästä huolimatta ilmaston ja maaperän saastuttaminen on saatava kuriin, koska ne voivat olla ihmiselle vaarallisempia kuin lämpeneminen.

Comments are closed.


WP Login