Väestönkasvu

Lahden eräs pitkän aikavälin tavoite on kaupungin väkimäärän kasvattaminen. Lisää veronmaksajia kaupunkiin tarvitaankin kipeästi. Kun asiaa seurataan tilastojen perusteella, niin katsotaan, mitä on tapahtunut ja todetaan se. Seurannassakin pitäisi kuitenkin selvittää muutoksen taustamuuttujat. Kaupungille ei ole lainkaan yhdentekevää mitä väkeä kaupunkiin muuttaa. Tänä vuonna esimerkiksi kaupungin työntekijöiden määrä on kasvanut enemmän kuin sen väkimäärä. Mistä se kertoo? Se voi kertoa vaikkapa siitä, että kaupungissa avoinna olevat työpaikat eivät houkuttele muuttamaan tänne. Muitakin selityksiä voi olla ja se olisi strategian tekijöiden selvitettävä.
Menneinä vuosikymmeninä Lahden väestönkasvua haittasivat tehtaiden muutot naapurikuntiin. Ihmisten omat valinnat kuitenkin ovat erilaisia. Niiden tutkiminen edellyttää perehtymistä käyttäytymistieteisiin. Valitsijat ovat mahdollisesti tehneet päätöksiä lompakollaan. Halvemmat asumiskustannukset, edulliset tontit, parempi palvelu, alhaisempi veroäyri jne. Näistä tekijöistä johtuen kaupungin strategian suunnittelijoilta edellytetään muutakin kuin pelkkiä lukuja paperilla. Pelkkien lukujen kopioiminen Tilastokeskukselta on se helpoin tie!
Tilastojen mukaan Lähden väestön keski-ikä on jo liki 50 vuotta. Suunnittelun lähtökohtana tulee siis olla väestörakenteen eli demografian perinpohjainen analysointi. Ei ole siis lainkaan sama kaupungin talouden kannalta muuttaako Lahteen eläkkeellä olevia, opiskelijoita, maahanmuuttajia tai nuoria perheitä. Näiden eri ryhmien vaikutus kaupungintalouteen pitkällä aikavälillä on erilainen. Jo näilläkin tiedoilla voidaan kuitenkin sanoa, että Lahti tarvitsee lisää ainakin nuoria perheitä. Tietenkin myös muut kelpaavat. On kuitenkin tärkeää tiedostaa, mitä halutaan.
Jos esimerkiksi halutaan saada muuttovoittoa nuorien perheiden osalta, niin pitää miettiä sitä, mikä saisi heidät muuttamaan Lahteen. Nuoret perheet muuttavat pääasiassa houkuttelevien työpaikkojen perässä. Tietenkin otetaan huomioon myös lasten mahdollisuudet kasvaa ja opiskella turvallisessa ja terveellisessä ympäristössä. Valitettavasti Lahteen on syntynyt hyvin vähän houkuttelevia työpaikkoja. Teollisuuden työpaikkojen vähentyessä myös palvelualan työpaikat vähenevät keskipitkällä aikavälillä. Strategiadosenttien pitäisi siis miettiä, miten Lahteen saadaan houkuttelevia mieluimmin teollisia työpaikkoja ja kaikille työtä tekeville ja lapsille terveellinen infrastruktuuri.
Toinen vaihtoehto on kehittää olosuhteita houkutteleviksi Helsingin työssäkäyntialueen asukkaiden saamiseksi Lahteen. Siihen on itse asiassa hyvät mahdollisuudet, mutta sekin edellyttää ponnisteluja. Krokotiilin rakentaminen ennen Ranta-Kartanoa saattaisi olla hyvä ratkaisu. Näidenkin hankkeiden strateginen tärkeysjärjestys tulisi selvittää ja tehdä tarvittavat johtopäätökset asian tekemiseksi tiettäväksi kalliissa Helsingissä asuville. Kaupungin kannalta ei siis ole lainkaan sama muuttaako kaupunkiin 6, 60 vai 600 henkeä kuukaudessa. Suurin merkitys on sillä lisääkö muuttoliike huoltovajetta vai parantaa sitä. Tässäpä haastetta kaupunkimme kehittäjille – raha ratkaisee!
Edellä on kuvaus vain yhdestä tärkeästä kaupungin strategisesta segmentistä. Samanlaista analyyttistä pohdiskelua tarvitaan muillakin toiminnan osa-alueilla. Keskittyminen kaupungin todellisiin ongelmiin ja niistä päättämien on kaikille puolueille pitkällä tähtäimellä tärkeämpää kuin ääntenkalasteleminen vaaleista toiseen.

Comments are closed.


WP Login