VETOOMUS JA FAKTAA KIELTEISEN TORIPARKKIPÄÄTÖKSEN 13.5.2013 TUEKSI

Arvoisa Lahden kaupunginvaltuutettu
Lahden kaupunginvaltuusto tekee kokouksessaan 13. toukokuuta erittäin merkittävän ja kauaskantoisen ratkaisun toriparkin rakentamisesta tai hankkeen pysäyttämisestä.
Me allekirjoittaneet vetoamme Teihin, että toimisitte elinkelpoisen ja ihmisläheisen Lahden puolesta ja äänestäisitte rakennushanketta vastaan. Perustelemme seuraavassa miksi pidämme hanketta tuhoisana Lahdelle:
• Lahtea odottavat jopa 300-350 miljoonan euron investoinnit viiden seuraavan vuoden sisällä. Investoinneista valtaosa koskee peruskoulutusta ja sosiaali- ja terveydenhuoltoa. Lahden talous ja työllisyys on heikkenemässä voimakkaasti lähivuosina, eivätkä sen tulot riitä tällaisiin investointeihin. Velan kasvattaminen tällaisten näkymien vallitessa olisi suuri virhe ja tulisi viemään Lahdelta edellytykset toimia itsenäisesti talouden raunioitumisen jälkeen.
• Ottaen huomioon edessä olevien investointien suuruuden ja osin epärealistisuuden, on suuri virhe aloittaa nämä investoinnit toriparkista ja matkakeskuksesta, jolloin ihmisten terveyden (mm. homekoulujen korvaaminen uusilla sekä sairaalainvestoinnit) kannalta välttämättömät investoinnit vaarannetaan.
• Missään muussa suomalaisessa kaupungissa ei rakenneta tällaisia parkkihankkeita (kokonaiskustannus arviolta 30 miljoonaa euroa) pelkästään kuntalaisten varoilla. Näin ei saa tehdä myöskään Lahdessa. Hankkeen toteutus on annettava yksityisten tahojen tehtäväksi. Kaupunki voi olla mukana tarvitsemillaan paikoilla.
• 180 velvoitepaikan hankkiminen toriparkista kaupungin varoilla (Lahden Hallien rahoilla Lahden Messujen haltuun) on epäeettistä kaupungin rahojen kierrättämistä epädemokraattisella tavalla, joka osoittaa kaupunkilaisten ymmärryksen vakavaa aliarvioimista. Selvästi kannattamattoman parkin kannattavuutta pyritään parantamaan ns. kepulikonstilla, jota ei pidä hyväksyä.
• Lahden kaupungin virkamiehet ja Lahden Pysäköinti Oy:n toimihenkilöt ja hallituksen jäsenet ovat toimineet väärin ja kunnioittamatta kunnallisdemokratiaa kiirehtiessään tekemään urakkasopimuksia, lainapäätöksiä ym. toriparkista tietäessään, että hanke halutaan ottaa uudestaan esiin uudessa kaupunginvaltuustossa. Päätöksiä on ilmiselvästi tehty kovalla kiireellä, jotta hankkeen peruuttaminen olisi mahdollisimman vaikeata. Tämä on erittäin vakavaa kunnallisdemokratian halventamista.
• Sopimuksia tehneet ja niitä puolustavat tahot vihjaavat sopimussakkoihin, mikäli toriparkkihanke perutaan. Kuitenkaan sopimusta ei ole näytetty edes kaupunginvaltuutetuille. Pelkkiä mielikuvia luomalla pyritään antamaan käsitys, että hankkeen peruminen on mahdotonta. Emme usko tähän. Päinvastoin on syytä olettaa, että molemmat sopimusosapuolet ovat olleet tietoisia hankkeen mahdollisesta peruuntumisesta ja ovat sen takia tehneet löyhän sopimuksen. Urakkasopimus on annettava kokonaisuudessaan valtuutettujen nähtäväksi ennen asian käsittelyä valtuustossa 13.5.
• Lahden keskustan elävöittämisen kannalta pienellä osalla nyt uhrattavaksi aiotuista 30 miljoonasta eurosta saadaan tehokkaampia tuloksia aikaan. Rakennustyöt ja lisääntyvä liikenne tulevat tekemään torin seudusta nykyistä epäviihtyisemmän. Vastaavalla rahasummalla voidaan saada myös merkittäviä pysyviä työllisyysvaikutuksia tilapäisten rakennustöiden sijaan.
• Toriparkin rakentaminen heikentäisi merkittävästi naapurikuntien mielenkiintoa liittyä Lahteen. Kuka haluaisi jakaa Lahden tekemiä virheinvestointeja? On myös selvää, että naapurikuntien Lahdelta vaatimat ”myötäjäiset” kuntaliitoksista nousisivat kasvavien velkojen myötä.
Haluamme luottaa siihen, että Te valtuutettuna kannatte huolta ja vastuuta Lahden kannalta aidosti kaikkia palvelevasta päätöksestä eli äänestätte toriparkkihankkeen pysäyttämisen puolesta. Kyse ei ole yksittäisestä investoinnista vaan arvomaailmastanne. Haluatteko ajaa koko kaupungin ja sen kaikkien asukkaiden hyvinvointia ja etuja? Ovatko kaupungin lakisääteisten tehtävien hoitaminen teille tärkeämpiä kuin kaupungin tehtäviin kuulumattoman toriparkin rakentaminen ja ylläpitäminen? Luotamme viisauteenne.
Ohessa käyttöönne tuoreet lehtijutut Kauppalehdestä ja Talouselämästä. Kauppalehden juttu selvittää syvällisesti Lahden talouden tilan jo ENNEN tulevia investointeja, joilla tulee olemaan syvällinen vaikutus talouteen. Talouselämän juttu pohdiskelee suurten kaupunkien riippuvuutta energiayhtiön tuloutuksesta mainiten erityisesti Lahden.
Lahdessa 11. toukokuuta 2013
Christian van Niftrik
Esko Passila
Pekka Väisänen

Comments are closed.


WP Login