Huoltosuhde

Koko huoltosuhde on sanana täysin absurdi. Sitä tulkitsevat antavat ymmärtää, että eläkkeelle tulevat suuret ikäluokat joutuvat suoraan kunnan eläteiksi. Tämä käsityshän on täysin väärä. Tällä väestön osalla on eläkkeitä säästössä noin 140 miljardia euroa. Näistä maksetuista eläkkeistä eläkkeensaajat maksavat veroa jopa enemmän kuin palkansaajat samansuuruisesta palkkatulosta. Tästä seuraa suoraan se, että veronmaksukyky ei kunnissa poistu, vaan se vain hieman vähenee. Perustellusti voi sanoa, että tulevat eläkeläiset kantavat verovastuuta samalla tavoin kuin palkkatyötä tekevätkin.
Suurilla ikäluokilla on myös eri arvioiden mukaan noin 100 miljardia euroa muuta varallisuutta. Tärkeimpänä näistä tietenkin on velaton oma asunto. Pitkällä jänteellä asuntojen hinta nousee. Lisäksi useimmilla on säästöjä ja muuta varallisuutta, koska sodan jälkeisissä köyhissä oloissa opittiin säästämään pahan päivän varalle. Huoltosuhde tai huoltovaje, huoltovaje, kuinka sitä halutaankaan kutsua, on poliitikkojen tietämättömyyttä tai suorastaan salaliitto kuntien yhdistämiseksi.
Voi hyvin perustellusti ajatella, että valtiovarainministeriön virkailijat ovat lanseeranneet tällaisen käsitteen peitelläkseen esimerkiksi valtiontalouden alijäämiä. Näillä perusteilla on sitten hyvä saada valtiontalous kuntoon alentamalla kuntien avustuksia. Näinhän tehtiin jo 1990-luvulla, kun valtio siirsi omia tehtäviään kunnille. Suurin ongelma huoltosuhteessa onkin kuntien ja valtion välisten tehtävien ja tulonjaon tasapainottaminen. Onhan hyvin tiedossa, että Suomessa on maailman huippuluokka olevat BKT:n sisäiset tulonsiirrot.
Toisaalta on myös huomattava, että eläkkeelle jäävillä yrittäjillä sen sijaan on ongelma. Keskimääräinen yrittäjäeläke ETK:n mukaan on tällä hetkellä vain noin 600 euroa kuukaudessa. Tämä johtuu siitä, että yrittäjät ovat maksaneet minimimaksua luottaen siihen, että heidän eläkkeensä on yrityksen arvossa. Tässä on sellainen iso riski, että vuosituhannen puolivälissä Finnverassa tehdyssä tutkimuksessa eläkkeelle jäävän yrittäjän yrityksen arvo oli hyvin alhainen. Se vastasi jotakuinkin samaa arvoa kuin pakkorealisoinneissa. Perus syy tähän on se, että suuri osa yrityksistä on teollisia yrityksiä, joita on rakennettu aikoinaan kehitysalueille. Kehitysalueilla olevien yritysten kiinteistöjen käyvät arvot ovat aivan minimaaliset.

Comments are closed.


WP Login