Kansanedustajien kaksoisrooli

Juridisesti kunnilla on itsemääräämisoikeus. Ristiriidassa tämän kanssa valtiolta kunnille tulevat jatkuvasti lisääntyvät velvoitteet. Tällainen järjestelmä sotii kuntien taloudellista itsemääräämisoikeutta, koska valtio ei kuitenkaan kata omista määräyksistään kuin murto-osan. Tämä asettaakin kansanedustajien aseman kunnallisessa päätöksenteossa kyseenalaiseksi. Ovatko kansanedustajat ja ministerit siis kaksoisagentteja?
On naurettavaa, että samat henkilöt kansanedustajina päättävät uusista rasitteista kunnille ja sitten ovat itse valtuustoissa valittamassa, kuinka hallitukset kurjistavat kuntataloutta. Hyvin epäloogista on myös se, että nämä samat henkilöt vaativat suureen ääneen kuntien yhdistämistä. Vai onko? Valtuutettujen paikat vähenevät, joten vaikeus tulla valituksi on suurempi. Toisaalta ilmeisesti myös palkkiot ja vaikutusvalta kasvavat.
Kunnallisen päätöksenteon kannalta on epäilyttävään, että asioista on päättämässä hallituksen ”agentteja”, jotka ovat käytännössä jäävejä. Olisi nimittäin perin merkillistä, jos nämä päättäjät äänestäisivät kunnissa vastoin eduskunnassa tekemiään päätöksiä. Pitäisikö kansanedustajien osallistuminen kunnallisvaaleihin estää lailla, kun se ei muuten onnistu. Tämä lisäisi demokratiaa, koska päättäjiä kuntatasolla olisi 200 enemmän. Toinen mahdollisuus on se, että äänestäjät eivät äänestä kansanedustajia.

Comments are closed.


WP Login