Avoon kirjes Kataaselle

Kertoovat, että oot ollu Laharen torilla neuvoja kyselemäs. Taisit vaan prilijeerata, kosket mitään löytäny. Kuules Kataanen, se neuvo on kovasti heleppo. Kerro vaan siälä Rysselis, että sulla ei oo mitään määräysvaltaa näihin rahoohin. Teirän sukupolovi ei oo kuules viälä keriinny teherä niin palajon rahaa, kun niihin eurokreisin arpajaashin menöö. Sanot vaan siälä, että palatahan asiahan parinkymmenen vuaren päästä, kun meilläkin on omaa rahaa. Sano sekin, että paappa sanoo, että piikki on nyt kiinni. Ja sano lisäksi viälä, että kun olhan kaksikiälises maas, niin se on sitten toisella kotimaalaasella kiälellä, notta ”paappa betalar inte”.”Ret är slut ny”.
Te nöösit ootta nyt osallistunut näihin arpajaashin erellisten sukupolovien rahoolla. Kokemuksesta voin kuitenkin ilimoottaa, että kun nämä vekselit lankiaa makshun, niin me emmä oo niitä enää maksamas. Me kattelhan vaan ylyhältä piliven reunalta, kuinka te kuakitte niitä takuurahoja suasta, niin kun Jukolan Jussi muinoon. Niin se menöö. Itte jourutta maksumiähiksi, tai teirän jäläkelääset. Jos susta ei kuitenkaan oo miästä sanomhan siälä Rysselis niin kun asiat on, niin täältä lakeuksilta on aina ennenkin lähäretty maata pualustamhan, kun miästä on tarvittu. Komiat voi taas lähtiä sun avukses. Tulhan sinne Rysselin pöythin ja iskethän kauhavalaanen keskelle tammipöytää ja sanothan, että joka meirän massille yrittää, niin tuan keklun yli on tultava. Niin se on aina ollu ja niin se on tästä erespäinkin. Meiltä ei koijarit ja hunsvotit rahoja viä. Nämä on selekiät ja yksinkertaaset terveeset.
Sellaaset on sulle ohojeet! Kyllä viälä Härmaskin rahalla saa ja hevoosella pääsöö, mutta pelin pitää olla reilu ja rehellinen. Se on aina tiäretty, että eteläs ei tiäretä, mitä pohojoosen talavi opettaa. Samoon se on opettanu Siperiakin! Koko Eurooppa rakennethin soran jäläkhin ylhä ameriikkalaasten Marshal-rahoolla. Me oomma rakentanu Suamen omilla rahoollamme. Jos nyt nuaremmilla sukupolovilla ei oo ryhtiä pitää tästä kunniasta kiinni, erestänsä sen löytävät! Raamatun mukhan, se menöö kolomanthen ja neliänthen polovhen asti.
Lopuksi sanoosin viälä näille etelänaktivisteelle, että mitä minkin tarhaukshen tuloo, niin sanoovat että yhtä minkkiä vähempää ei pirä tarhata, tuloo niin kiirus keriuulle, että ei kerkiä joka taloos käymhän! Niin,notta repikää siitä!
Esko

Comments are closed.


WP Login