Euron pelastaminen

Poliittinen toiminta on harhautunut ihmisten jokapäiväisestä kanssakäymisestä. Tämä johtuu siitä, että vaalikarjan muisti on lyhyt. Poliittiset lupaukset muuntautuvat vaalikauden aikana ja räikeätkin takin kääntämiset kiistetään tai selitetään uskottavasti aina seuraavien vaalien alla. Tavallisessa elämässä sen sijaan keskinäinen kanssakäyminen niin ihmisten kuin yritystenkin välillä perustuu keskinäiseen luottamukseen. Tästä on perimmiltään kysymys eurokriisissä. Välimeren maat ovat toiminnallaan menettäneet luottamuksensa ja siten myös uskottavuutensa. Vaikka nyt on tehty kovia päätöksiä, niin niiden toteuttaminen käytännössä on kyseenalaista.
Niin kauan kuin veronmaksusta selviää lahjomalla virkamiehiä, päätöksillä ei ole uskottavuutta. Kyseessä on siis sellainen rakenteellinen ongelma, josta valtiot eivät todennäköisesti itse selviä vuosikymmeniin. Tämä on euroalueen ja EU:n perusongelma! Onko siis mitään tehtävissä asioiden saattamiseksi tasolle, jolla ne ovat täällä pohjoisessa.
1. Ensimmäisenä Kreikan kaltaisilta EU-mailta tulisi evätä äänioikeus Euroopan Parlamentissa,
2. Tällaiset maat eivät myöskään voisi saada komissaaria Euroopan komissioon,
3. Koska perusongelma on verollepano veronkanto, asia pitäisi ratkaista siten, että Komissio asettaa verokommandot ko. maihin, joiden tehtävänä on valvoa verotusta ja saattaa korruptoituneet viranomaiset oikeuden eteen. Toimintaa varten on laadittava kattava direktiivi, joka takaa valvojien oikeudet. Toimintaa olisi ehkä valittava ainakin osa sellaisia henkilöitä, jotka ovat asuneet pitkään esim. Pohjoismaissa tai Saksassa, mutta ovat alkuperältään nuhteettomia ko. maiden kansalaisia,
4. Koska julkisuudessa olleiden tietojen mukaan pahimpia veronkiertäjiä ovat yritykset ja varakkain luokka, niin pitäisi myös toimia niin, että vapaaehtoisesti verojäämänsä maksavat vapautetaan sanktioista. Sen sijaan vastahakoisten omaisuus julistettaisiin koko EU:n kattavaan takavarikkoon löydettäessä. Näistä sitten ulosmitattaisiin verot korkoineen ja sanktioineen,
5. Mikäli tämäkään ei riitä, niin verotus olisi siirrettävä ylikansalliseksi eli EU:n hoidettavaksi. Tämähän tapahtuu joka tapauksessa, mikäli tavoitteena on liittovaltio. Liittovaltiotasoinen verotusjärjestelmä on välttämätön, mikäli liittovaltioon joudutaan.
Tämä on ainoa mahdollinen tapa toimia, ellei mennä suoraan liittovaltiotasolle. Liittovaltiomallissakin luottamus on ehdoton edellytys toiminnalle. Muusa tapauksessa liittovaltiomallissakin asiansa hyvin hoitavat maat joutuvat kompensoimaan huonosti asiansa hoitavia maita kuten nytkin. Edellä olevat uhkat jo voivat sinänsä toimia pelotteena kohti luotettavia rakenteellisia muutoksia.

Comments are closed.


WP Login