Venäjä ja WTO

Venäjä ratifioi 18 vuoden väännön jälkeen viimeinkin sopimuksensa liittymisestä WTO:on. Suomen ja myös EU:n kannalta ajoitus oli mitä parhain. Nyt on kuitenkin syytä laittaa Suomessa jäitä hattuun ja tutustua sopimukseen. Tämän vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana vienti Venäjälle on ollut 1,2 milj. euroa ja tuonti 2,9 milj. euroa. Bilateraalikaupan aikana kauppa pyrittiin pitämään tasapainossa ja se tarjosi viennillemme tilaisuuden, jota nyt ei enää ole. Tuonti on ollut pääasiassa öljyä ja kaasua, joiden osuus on ollut n. 75 %. Suurin osa viennistä on ollut koneita ja laitteita. Viennissä on siis huomattavasti kasvun varaa ja tämä helpottunee nyt jonkin verran.
Puuraaka-aine on ollut paljon esillä maassamme ja sen on toivottu helpottavan metsäteollisuuden toimintaa. Varsinaiset tullit laskevatkin merkittävästi, mutta tuontia tulevat rajoittamaan kiintiöt. Koivulle ei ole kiintiöitä eikä tullia. Sen sijaan kuusitukeille kiintiö on noin 6 milj. kuutiota. Mäntytukeille vastaavasti n. 3,7 milj. kuutiota. Ylimeneville osille Venäjä voi vapaasti määrätä vientitullit. Nämä määrät havutukkien osalta koskevat koko EU:a, joten määrät ovat lapsellisen pieniä. On pidettävä mielessä, että Stora Enson sahat ja muut Baltiassa kilpailevat näistä kiintiöistä. Oleellista tuleekin havutukkien osalta olemaan se, kuinka suuriksi Venäjä määrittelee kiintiöt ylittävät tullit.
Sopimuksessa tärkeitä osia ovat myös eräät muut rajoilla kiusalliset käytännöt. Eräs näistä on ollut tullauspaikkojen mielivaltainen siirtely. Sopimuksessa Venäjä on sitoutunut siihen, että tullauspaikkoja ei muutella mielivaltaisesti ja ennen ilmoitusta Suomen viranomaisille. Tärkeää on myös määrittely sopimuksessa, että siirrot eivät saa vaikeuttaa tullaajien (asiakkaiden) toimintaa. On mielenkiintoista nähdä, miten tämä sopimuksen kohta tulee rajalla toimimaan käytännössä. Tunnettuahan on, että rajalla ei aina toimita edes Moskovan määräysten mukaan.
Tärkeä sopimuksen kohta on myös laskujen hyväksyminen tullausarvoksi. Venäjän tulli ei ole käytännössä hyväksynyt suomalaisten yritysten laskuja sellaisenaan peläten kaksoislaskutusta. Kaksoislaskutus on ollut varsin laajaa johtuen korkeista tuontitulleista. Asioita tuntemattomat ovat syyllistäneet suomalaisia yrityksiä kaksoislaskutuksesta, mutta syyllisiä ovat venäläiset maahantuojat. Jokainen tietokoneita käyttävä tietää, kuinka alkuperäisen laskun voi skannata ja editoida (väärentää) siihen uudet tiedot. Tästä johtuen Venäjän tulli on viimeaikoina käyttänyt ns. viitehintoja tullauksen perusteena. Näillä arvoilla ei ole tarvinnut olla mitään tekemistä todellisten hintojen kanssa. Ne ovat usein olleet vähittäismyyntihintoja, joissa lisäksi on Suomen ALV. Sopimuksessa Venäjä on sitoutunut noudattamaan laskuissa olevia arvoja.
Koko ongelma olisi voitu hoitaa toimittamalla Suomen tullista tiedot sähköisesti rajan taakse. Tämä olisi kuitenkin vähentänyt radikaalisti rajalla toimivien välikäsien tulovirtaa. Tämäkin tilanne toivottavasti muuttuu sopimuksen myötä. Näissä asioissa venäläiset ovat kuitenkin hyvin innovatiivisia, joten pitää vain odottaa. Kyllä Siperia sitten taas opettaa. Joka tapauksessa sopimuksen myötä myös rajoilla tapahtuu muutoksia. Ohessa on linkki, johon Venäjälle vievien on syytä tutustua. Etenkin lisensiointi tulee aiheuttamaan lisätöitä.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:057:0005:0013:FI:PDF

Comments are closed.


WP Login