Kataisen vaatimukset

Katainen on ehdottanut saamisten vakuuksiksi vaikka valtionyhtiöitä. Tämä osoittaa, että hänellä on hyvin vähäiset tiedot taloudellisista lainalaisuuksista. Ensinnäkin julkisten tietojen mukaan suurin osa kreikkalaisista valtionyhtiöistä tuottaa pelkkää tappiota. Vaikka koko osakekanta siirtyisi esimerkiksi Suomen valtiolle, niin tappiota tuottavan yrityksen arvo on olematon. On myös otettava huomioon, että omistajaohjauksella on vaikeuksia kotimaistenkin valtion yhtiöiden osalta saati sitten vieraassa kulttuurissa toimivien.
Jos sitten lähdettäisiin saneeraamaan näitä yrityksiä vaikkapa myyntikuntoon, niin ollaan täysin toisenlaisessa sopimus- ja lakiviidakossa kuin Suomessa. Paikallinen lainsäädäntö ratkaisee, mitä voidaan tehdä ja kuinka paljon se maksaa yritykselle. Vaikka saneeraus vielä onnistuisikin, niin menee vuosikausia ennen, kuin voidaan odottaa voittoa ja yrityksen arvon nousua. Tällainen toiminta on sellaista, johon Suomen Valtiovarainministeriöllä tai muillakaan ministeriöillä ei ole minkäänlaista osaamista.
Kaikkein suurin ongelma kuitenkin vakuuksien kanssa on se, että kansainvälinen lainsäädäntö tuntee yksityisten ja yritysten väliset oikeudelliset prosessit saamisten perimiseksi. Valtioiden välillä ei tällaisia sopimuksia ole. Ongelmaksi nousee se, että taloudellisia sitoumuksia käsittelee velkamaan oma tuomioistuinlaitos. Nyt keskustelluissa tapauksissa on aika vaikea odottaa täysin puolueetonta käsittelyä tuomioistuimissa, kun ainoa todellinen seuraus voi olla luottohanojen lopullinen sulkeutuminen. Jos luottokelpoisuus on jo mennyt, niin ei ole enää mitään menetettävää.
Ennen kuin Euroopan pysyvä vakausjärjestelmä saadaan aikaan, olisi luotava lainsäädännölliset puitteet, joilla voidaan operoida ja prosessoida tarpeen tullessa. Muussa tapauksessa rahojen takaisin saanti saattaa jäädä pelkän velallisen hyväntahtoisuuden varaan samalla tavoin, kun tähänastinen taloudellinen raportointikin on ollut. Jos komissio ja sen virkamiehet olisivat hoitaneet valvontavastuunsa asianmukaisesti, ei oltaisi nykyisen kaltaisessa tilanteessa. Tämä on aikalailla tuottamuksellista, koska vuosien varrella on todettu jatkuvasti väärinkäytöksiä etelävaltojen avustusten käytössä. Kaiken lisäksi markkinat ovat olleet asioista hyvin perillä koska korot ovat nousseet vuosikausia.
Komissio on pitänyt päätään pensaassa ja pitää edelleen. EKP ja Komissio kuuluttavat solidaarisuuden ja vastuunkannon perään. Ne eivät halua nostaa esiin omien virkamiestensä kupruja ja vaatia heidän päitään vadille. Tämä johtaa loogisesti siihen, että sama meno tulee edelleen jatkumaan ja vastuun kantavat jäsenmaat.

Comments are closed.


WP Login