Ekosysteemi

Kauppamiehet ovat kovia keksimään vanhoille asioille uusia nimiä. Nokian ja Microsoftin julkais-tessa yhteistyöaikeensa alkuvuodesta yksi tällainen sana nousi Suomessakin julkisuuteen. Ekosys-teemillä tarkoitetaan vanhaa verkostoyhteistyötä, jossa on strategisia partnereita. Tässä tapauksessa kyseessä olisi kahden veturin partnerius, jotka muodostaisivat tiiviin strategisen kumppanuuden. Näiden kahden yhtiön olemassa olevat strategiset partnerit muodostavat kokonaisen ekosysteemin. Riippuen siitä kuinka avoimeksi ohjelma muodostuu, ekosysteemiin voi liittyä runsaasti lisää jäse-niä.
Tässä yhteydessä ei ole mainittu sitä, että ekosysteemi viittaa samalla myös luonnon evoluutioon, joka ilmenee taloudessa bionomiateoriana. Tämä merkitsee sitä, että ekosysteemissä vallitsee sama luonnon evoluutiossa tavattu lainalaisuus, että olosuhteisiin sopeutumattomat kuolevat pois. Tästä päästäänkin nykyiseen uuteen uljaaseen globaalitalouteen, jossa vallitsee samanlainen ekosysteemi. Valitettavasti bionomiaa ei ole Suomessa tutkittu saati arvostettu. Suomi on ollut vähän kuin Kor-keasaari omissa oloissaan, vaan ei ole enää.
Bionomia on antanut jo omat varoittavat esimerkkinsä myös EU:lle. Kreikka, Portugali ja Irlanti ovat selviä osoituksia, miten luonnonvalinta toimii taloudessa. Joku viisas sanoi aikoinaan, että Alp-pien eteläpuolelta ei tule koskaan mitään hyvää. Muistaakseni kyseessä oli joku saksalainen filosofi. Bionomiaa on tutkittu avoimissa markkinatalouksissa, joissa se on näyttänyt voimansa jo huomatta-vasti EU:a pitempään. EUhan jouduttiin muodostamaan liittokansleri Schmidtin todettua, että ”if we don’t hang together, we will be hanged separately”. Nyt näyttää siltä, että vaikka hengaillaankin yhdessä, niin yksitellen mennään kuitenkin hirteen.

Comments are closed.


WP Login