Talouspolitiikanpolitiikan suuret linjat

Tähän vaalien ajan tilanteeseen sopii hyvin tuntemattoman kansanrunoilijan runon pätkä: Mä tuhlailin kuin pohjaton, kuin lähde ollut oisin. Nyt olen paljas alaston ja maksun aika on tullut. Puolueet puhuvat talouspolitiikasta vain ongelmien reuna-alueilta. Kukaan ei uskalla puhua suurista linjoista. Demarit puhuvat budjetin sisäisistä siirroista, mutta eivät uskalla käyttää leikkaus- sanaa. Jos sisäisiä siirtoja tehdään, niin jostain on leikattava jonkun toisen hyväksi. Vihreät haluaisivat lisätä vesivoimaa, mutta uusia altaita ei saisi rakentaa. Lupaavat vaihtaa turbiineihin tehokkaammat laakerit, jotta nykyisestä virtauksesta saataisiin enemmän sähkövirtaa. Joku siirtäisi verotuksen painopistettä ja toinen laajentaisi veropohjaa. Kaikki verotuksen korotukset ja laajennukset siirtyvät aina hintoihin, jolloin ne lisäävät inflaatiota ja vähentävät ostovoimaa. Suurin ongelma julkishallinnossa on kuitenkin kustannusten jatkuva noususuuntaus. Tämä johtuu kahdesta perustavaa laatua olevasta rakenteellisesta ongelmasta. Ensimmäinen ongelma on ministeriöiden välisen poikkihallinnollisen yhteistyön puuttuminen. Toinen ongelma ja samalla osasyy on tietotekniikan törkeän vähäinen hyödyntäminen hallinnossa. Osasyy tähän on eläköityvien viranhaltijoiden suuri määrä julkishallinnossa. Tietotekniikan käyttöönoton suurimpia esteitä ovat olleet passiivinen vastarinta, joka johtuu osaamisen puutteesta ylimpien viranhaltijoiden tasolla. Läpi koko hallinnon on todettava, että tarvittavaan koulutukseen ja osaamisen päivittämiseen ei ole kiinnitetty riittävää huomiota. Jos eläkeikä on vain muutaman vuoden päässä, niin motivaatio uuden oppimiseen on hyvin vähäinen. Julkisesta hallinnosta on seuraavalla eduskuntakaudella jäämässä niin suuri joukko työntekijöitä pois, että sen vaikutus on katastrofaalinen koko hallinnolle ja kansantaloudelle. Poistuva joukko aiheuttaa sen paljon puhutun työvoimapulan Suomeen. Työvoimapula taas aiheuttaa poikkeuksellisen tilanteen koko kansantaloudelle, kun syntyy kilpailua osaavasta työvoimasta. Julkinen sektori joutuu palkkakilpailuun avoimen sektorin kanssa. Tämä nostaa palkkoja, kustannuksia ja veroja. Jos yksityinen sektorin kilpailukyky kärsii tässä prosessissa, niin yritysten maastapako kiihtyy ennen näkemättömiin mittoihin. Näistä aiheista ei ole vaalikeskusteluissa puhuttu. Vaalikeskustelujen vetäjät eivät ole ymmärtäneet näitä asioita kysellä ilmeisesti tietämättömyyttään. Ehdokkaat eivät ole näitä tärkeitä asioita nostaneet esille varmaankin samasta syystä.

Comments are closed.


WP Login