Omistajaohjaus

Omistajaohjaus on varsin kummallinen ilmiö. Sana on ollut käytössä jo reilusti toistakymmentä vuotta, mutta selkeää tieteellistä määritelmää sille ei ole taloustieteissä tehty. Kummalliseksi sen tekee myös se, että omistajaohjaukseen on suurin pyrkimys ja häly yhteiskunnan omistamissa ja verovaroilla rahoitetuissa osakeyhtiöissä. Osakeyhtiöissä lain mukaista valtaa käyttää yhtiökokous, joka valitsee hallituksen ja päättää tarpeen mukaan toimitusjohtajan ja hallituksen toimivallasta. Julkisesti omistetuissa yhtiöissä kaupunki tai valtio valitsee edustajat yhtiökokouksiin. Tällöin päätökset edustajista noudattavat poliittisia jakolinjoja. Myös yhtiökokoukset ovat näin ollen poliittisia ja hallituksen jäsenet valitaan samoin poliittisten voimasuhteiden mukaan. Ongelma tässä mallissa on se, että valituiksi eivät välttämättä tule parhaat mahdolliset talous- ja toimialan asiantuntijat. Tähän malliin ei virkamiesvetoinen omistajaohjaus sovi.

Missään laissa ei ole määritelty omistajaohjauksen pelisääntöjä tai henkilöille asetettuja vaatimuksia. Mikäli osakeyhtiölakia tulkitaan kirjaimellisesti, niin omistajaohjauksen voi määritellä vain yhtiökokous ja yhtiökokouksen on myös valittava henkilöt. Keskustelu omistajaohjauksesta on johtanut hyvin omituiseen tilanteeseen esimerkiksi Lahdessa. Lain mukaan omistajaohjauksesta kaupungin omistamissa yhtiöissä vastaa hallitus ja sen alaisuudessa toimiva toimitusjohtaja. Jos tämän laillisen organisaation ulkopuolelle valitaan johonkin virastoon sijoittuva omistajaohjauksesta vastaava virkamies, niin syntyy kaksi ongelmaa. Ensinnäkin tällainen menettely on selkeä epäluottamuslause yhtiökokouksen valitsemalle hallitukselle ja vähentää demokraattista kunnallista päätöksentekoa. Toisekseen kunnan organisaatiossa toimivalla virkamiehellä ei ole minkäänlaista juridista valtaa yhtiössä. Malli on ilmeisesti peräisin Neuvostoliitosta, jossa yrityksiin sijoitettiin politrukkeja vahtimaan intellektuelleja.

Osakeyhtiössä omistajaohjauksesta vastaa yhtiökokouksen valitsema hallitus. Mikäli omistaja ei ole tyytyväinen yhtiön toimintaan sen on ensin vaihdettava yhtiökokousedustajat, jotka sitten vaihtavat hallituksen. Joku ulkopuolinen omistajaohjaaja ei voi kävellä lain ylitse, vaan hänen tai heidän on toimittava yhtiökokouksen kautta lain määräämässä järjestyksessä. Hallituksella ja toimitusjohtajalla ei ole minkäänlaista juridista velvollisuutta ottaa huomioon ulkopuolisen omistajaohjaajan vaatimuksia tai määräyksiä. Tätä tilannetta voidaan muuttaa vain laatimalla uusi osakeyhtiölaki yhteiskunnan omistamille osakeyhtiöille tai purkaa osakeyhtiöt ja palauttaa se siihen tilaan, jossa se oli alun perin. Tämä merkitsisi sitä, että palattaisiin ajassa takaisin aikaan, jolloin nämä nykyiset osakeyhtiöt olivat kuntien, kaupunkien ja valtion toimialoja muiden toimialojen joukossa. Se ei taida kuitenkaan olla enää mahdollista.

Comments are closed.


WP Login