Verotus vaaliteemana

Vaalit lähestyvät ja erääksi puolueiden keskeiseksi vaaliteemaksi näyttää muodostuvan verotus. Tämä johtuu siitä, että lama ja muiden maiden holtiton talouden pito, ovat lisänneet valtion velkaa rajusti. Valtion velkaa taas voi maksaa ainoastaan kahdella tavalla eli verotuksella tai myymällä omaisuutta. Koska lypsävää lehmää ei kannata myydä, niin ainoaksi vaihtoehdoksi jää verojen korotukset ja veropohjan laajentaminen. Mitä tahansa tehdäänkin, niin se iskee rajun loven äänestäjän eli kuluttajan lompakkoon. Verotuksessa kaikkein suurin ongelma on se, että puolueet ja heidän asiantuntijansakaan eivät näytä täysin ymmärtävän, mistä puhuvat.

Yleisesti keskustellaan työn verotuksesta ja etenkin siitä, että sitä ei saisi nostaa. Käydystä keskustelusta kuitenkin voi päätellä, että itse asiassa ei keskustella työn verotuksesta, vaan jostain aivan muusta. Suomessa työtä verotetaan työnantajien kautta, jotka maksavat suurimman osan työveroista ja ovat velvoitettuja keräämään ne kaikki. Työn veroja, joilla siis verotetaan nimenomaan työtä, ovat:

  • Työnantajan sairausvakuutusmaksu 2,12 % (ennakkoperinnän alaisen palkan määrästä)

  • TyEL-vakuutus / koskee 18 – 67-vuotiaita työntekijöitä 22,5 % työntekijöiden 4,7 % työntekijän osuus alle 53-vuotias; palkasta perittävä osuus. 6,0 % työntekijän osuus 53 vuotta täyttänyt; palkasta perittävä osuus (tuliko selväksi?),

  • Työttömyysvakuutus / koskee 17 – 64-vuotiaita työntekijöitä ja on 1,40 % työntekijöiden palkoista

  • Ryhmähenkivakuutus 0,07 % työntekijöiden palkoista.

  • Tapaturmavakuutus,

  • Palkalliset kesälomat ja lomaltapaluurahat, jotka ovat noin 10 % lomaan oikeuttavista palkoista.

 

Edellä olevilla maksuilla verotetaan nimenomaan suomalaista työtä eli ne ovat työn verotuksen tunnusmerkkejä. Samalla ne palvelevat suomalaisen työn kilpailijoita aiheuttamalla suomalaisille yrityksille kilpailuhaitan. Tämä haitta johtuu siitä, että suomalaisen työn verotus on kovinta maailmassa. Esimerkiksi Tanskassa ja Hollannissa näitä maksuja ei ole lainkaan.

Jotta asia menisi oikein sekavaksi, niin mukaan on otettu vielä kysymys tasaverosta. Kaikki yllä luetellut työverot ovat tasaveroja. Sen sijaan, jos työnverotuksella onkin tarkoitettu tuloveroa, niin asian luonne muuttuu. Tulovero muodostuu kunnallisesta tasaverosta ja valtiollisesta progressiivisesta verosta. Kunnallisen tasaveron luonnetta on yritetty muuttaa progressiiviseksi erilaisilla ja eriperusteisilla vähennyksillä. Tässä ei ole kuitenkaan onnistuttu, koska eri kuntien veronmaksajien välillä ei ole perustuslain edellyttämää tasa-arvoa. Kuntien veroprosentit nimittäin vaihtelevat hyvin suuresti.

Lähin puhtaasti tasaveroa käyttävä maa on Viro. Brysselin komissaarit ovat hehkuttaneet, että Viron talous on Euroalueen paras. Viron veroprosentti oli viime vuonna 20 %. Yritykset eivät maksa lainkaan veroa, vaan vero peritään joko maksetuista palkoista tai osingoista eli pääomatuloista ja molemmissa tapauksissa se on 20 %. Tämä poistaa yrittäjiltä erään suuren ongelman eli peitellyn osingonjaon. Palkansaajan osa Virossa on helppo. Kun hän ottaa työpaikan vastaan, hän on kiinnostunut vain siitä palkasta, jonka hän saa käteensä. Virolaisessa kulttuurissa verot kuuluvat yrityksen maksettavaksi. Myöskään veroilmoituksia ei tarvitse tehdä. Yritys tekee ne palkansaajan puolesta ilmoittamalla verottajalle palkansaajalta perimänsä verot.

Näin alhaisella tasaverolla, jota vielä pimeä työ rasittaa, Viro on saanut taloutensa euromaiden parhaimmalle tasolle. Miten tämä on mahdollista? Se, joka keksi prosenttilaskun, olisi pitänyt ampua ennen, kuin hän ehti keksiä prosentin. Jos palkka on 1 000 euroa ja veroprosentti 20, niin veron määrä on 200 euroa. Jos palkka on 10 000 euroa ja veroprosentti sama, niin maksettu vero on 2 000 euroa. Kumpi siis maksaa enemmän veroa euromääräisesti? Suurin osa Suomessa kerättävistä veroista kerätään jo nyt tasaveroina. Miten tämä nykyinen järjestelmä siis voitaisiin muuttaa progressiiviseksi verotukseksi? Pitäisikö myös kunnallisvero muuttaa progressiiviseksi?

Comments are closed.


WP Login