Perustuslakituomioistuin

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on viimeaikoina puuttunut useasti suomalaiseen sananvapauteen ja erityisesti siitä annettuihin tuomioihin. Tuomioissa yleinen syyttäjä on ajanut juttuja mediaa vastaan ja tuomioita on tullut korkeimpia oikeusasteita myöten. Paljon on ollut juttuja myös ylipitkistä oikeudenkäynneistä, syytetyn oikeusturvasta jne. Näistä voi jo hakea korvauksia EIT:n päätösten perusteella jo suoraankin, mutta se edellyttää asianomaisen viranomaistahon haastamista oikeuteen. Siellä taas saatetaan juttua vetkutella vuosikausia.

Nyt alkaa hyvin vakavasti näyttää siltä, että Euroopan ihmisoikeustuomioistuin ja EY-tuomioistuin ovat muodostumassa Suomen perustuslakituomioistuimiksi. Kuinka asiaan suhtautuu Suomen brändityöryhmä? Samaan aikaan, kun Suomea yritetään brändätä, poliittinen jääräpäisyys estää hyväksymästä sitä tosiasiaa, että maassa tarvitaan perustuslain toteutumiseksi perustuslakituomioistuin. Suurin uhka suomalaisten tasa-arvoisuudelle on ehdottomasti kuntien hyvinkin erilaiset demografiset rakenteet ja taloudelliset mahdollisuudet. Mikään Kelan ideoima Terveysrahasto ei voi näitä epäkohtia korjata. Tässä yhteydessä on kysyttävä jo, että kumpi on parempi tällainen rahasto vaiko se, että valtio ottaa ainakin erikoissairaanhoidon ja vanhusten hoidon suoraan hallintaansa?

Tosiasia joka tapauksessa on se, että eriarvoisuus ja samalla perustuslain rapautuminen lisääntyy kovaa vauhtia. Kaukana ei olla tilanteesta, jossa perustuslaki on enää vain kirjain. Presidentti Halonen on julkisesti radiossa ilmoittanut jyrkkänä kantanaan, että Suomessa ei tarvita perustuslakituomioistuinta, koska kaikissa muissakaan Euroopan demokratioissa ei sitä ole. Valitettavasti presidentin tieto ei pidä paikkaansa. Nykyisin suurimmassa osassa EU-maita on perustuslakituomioistuin mukaan lukien jopa Tšekki ja Latvia. Poikkeuksia ovat vanhat kuningaskunnat kuten Ruotsi ja Hollanti. Perustuslakivaliokunnan ja perustuslakituomioistuimen välinen ero on kriittinen tekijä. Tuomioistuin on puolueeton, kun taas valiokunta taas on nimenomaan poliittisesti puolueellinen. Kansainvälisten ihmisoikeussopimusten mukaan tuomioistuimen tulee olla puolueeton.

Comments are closed.


WP Login