Hallintoneuvostot

Valtion yhtiöiden hallintoneuvostot ovat tarpeettomia. Mikäli ne halutaan säilyttää, niin kansanedustajilta pitäisi poistaa palkkiot kokonaan. Käsittääkseni jäsenet on valittu poliittisin perustein suhteutettuna puolueiden edustajien määrään. Kokoukset pidetään yleensä normaalien työaikojen puitteissa, jolloin hallintoneuvoston jäsen saattaa olla pois jopa eduskunnan täysistunnosta, koska niistä ei makseta erikseen. Tästä johtuen kaikkien tällaisten tehtävien pitäisi sisältyä kansanedustajan peruspalkkaan. Ainoastaan ylimääräiset kulut pitäisi korvata.

Pörssiyhtiöiden hallintoneuvostot ovat myös osakeyhtiölain vastaisia, koska niihin on valittu vain yhden omistajan edustajia. Lain mukaan hallintoneuvostoihin pitäisi valita myös kaikkien muiden omistajien edustajia omistustensa suhteessa. Jäsenyys hallituksessa on eriasia, koska hallituksen jäsenet valitaan yhtiökokouksessa ja heidän tehtävänsä ja vastuunsa poikkeavat oleellisesti hallinoneuvostoista.

Comments are closed.


WP Login