Musta Pekka

Poliittisen pelin alkaessa uudelleen sodan jälkeisessä Euroopassa vasemmistolle jaettiin hyvät kortit. Tämä johtui siitä, että kommunistinen Neuvostoliitto seisoi voittajien riveissä ja alkoi panostaa voimakkaasti Eurooppalaisen vasemmiston rakentamiseen. Vasemmisto ei kuitenkaan osannut lukea peliä kovin pitkälle. Se ei tajunnut, että sen todellinen missio oli tehdä itsensä tarpeettomaksi. Sama koski myös ay-liikettä. Piti rakentaa hyvinvointivaltio, jossa kaikilla on hyvä olla. Sen toteuttamiseen tarvittiin vahva valtio, joka huolehtisi kansalaisalamaisistaan. Hyvinvoinnin kasvaessa politiikan toteuttamiseen tarvittiin yhä enemmän rahaa. Tämän rahan jakaminen edellytti poliittista valtaa, jonka hankkiminen edellytti sekin yhä enemmän rahaa. Tästä alkoi koko järjestelmän korruptoituminen.

Puolueet hankkivat rahaa valtansa pitimiksi jopa kyseenalaisinkin keinoin. Kansan vaurastuessa syntyi myös ilmiö Bemari Demari. Tämä merkitsee samaa kuin kirkosta tunnettu leipäpappi. On vaikea esiintyä uskottavasti köyhien ja heikkojen asialla, kun itse esiintyy varakkaana. Näin alkoi poliittisen eliitin eriytyminen kansasta ja mikä pahinta, reaalimaailmasta. Nykyisille valtaapitäville tavallisen kadunmiehen ongelmat ovat täysin virtuaalisia. Koska matkan varrella ei taloudellisilla tosiasioilla ole ollut suurta merkitystä ennen sitoutumista euroon, on globaalin talouden asettamat rajatkin tulleet yllätyksenä.

Vasemmisto on saavuttanut tavoitteensa ja tehnyt itsensä tarpeettomaksi. Kehitystä kiihdytti epäilemättä Neuvostoliiton hajoaminen. Eurooppalaisen vasemmiston aatteellinen selkäranka katkesi taloudelliseen mahdottomuuteensa Näyttää vahvasti siltä, että ainakin Euroopassa, vasemmistolle on jäänyt käteen Musta Pekka. Vastustajia voi yrittää hämätä eli bluffata, mutta sekin mahdollisuus alkaa jo olla mennyt. Nuoremmat hyvin koulutetut sukupolvet eivät enää näe vasemmistolaisella aatteella mitään annettavaa itselleen. Kukaan ei voi kiistää, etteikö vasemmiston aatteilla olisi ollut sodan raunioittamassa Euroopassa suuri ja välttämätön tehtävänsä. Voidaan tietysti vaatia jokaiselle ilmaiset asunnot ja autot jne., mutta ei pinttyneinkään kommunisti usko tällaiseen tuhlailuun.

Mitkä ovat vasemmiston vaihtoehdot? Vasemmalle ei voi siirtyä, sen todisti Neuvostoliiton romahtaminen. Neuvostoliiton hajoaminen todisti, että maailma, jossa unelmia ja haaveita ei voi toteuttaa, kaatuu omaan tehottomuuteensa. Vastapuolella on amerikkalainen unelma, joka sekään ei oikein sovellu eurooppalaiseen demokratiaan. Keskustakin on valloitettu, joten uusien visioiden ja mission rakentaminen on hyvin vaativa tehtävä. Ainoa varma asia tulevaisuudessa on se, että asiantuntijoilla tulee olemaan yhä enemmän käyttöä. Hyvin koulutettua kansaa on mahdoton enää huiputtaa. Tarvitaan luotettavia johtajia, joihin voi luottaa. Kysymys kuitenkin on, haluavatko tällaiset henkilöt osallistua politiikkaan? Onko vasemmistolainen aate siis saavuttanut kykenemättömyytensä tason?

Tulevaisuuden yhteiskunnassa kyse ei ole enää sisäpolitiikasta. Kysymys on taloudellisista mahdollisuuksista ylläpitää demokraattista yhteiskuntaa. Kyse on siis talouspolitiikasta. Tämä merkitsee hyvinvointivaltion uudelleen määrittelyä. Ei ole mahdollista jakaa kaikkea hyvää kaikille. Tapahtuvatko muutokset hallitusti ja suunnitelmallisesti, vai kaaoksen kautta, on seuraavaksi suurin poliittinen haaste. Tämä on huomattavasti vaikeampi ratkaista kuin, mitä jouduttiin tekemään Baltian maissa Neuvostoliiton hajottua. Ne joutuivat aloittamaan taloutensa tyhjästä. Ne eivät joutuneet luopumaan mistään saavutetuista eduista.

Comments are closed.


WP Login