Terveydenhuollon kustannuspaineet

Keskustelu terveydenhuollon yhä kasvavista kustannuksista on hyvin yksipuolista ja yhä enemmän suuria ikäluokkia syyllistävää. Keskustelussa ei juuri puhuta muusta kuin siitä, että suurten ikäluokkien eläkkeelle lähtö räjäyttää kustannukset. Sen sijaan terveydenhuollon kustannusrakenteita ei ole juuri tutkittu. Ei ole myöskään tutkittu sitä, mitä säästöjä saataisiin esimerkiksi hyödyntämällä Viron mahdollisuuksia tarjota tiettyjä palveluja. Jotkut Itä-Suomen kunnat ovat lähettäneet eläkeläisiä tarkastuksiin ja ”huoltoon” Pärnuun ja Saarenmaalle.

Nyt on alkanut kuulua vienoja ääniä siitä, että kuntien ja niiden liittojen terveydenhuollossa on suuria kyseenalaisia kuluja etenkin hallinnossa. Sitä sanotaan liian moniportaiseksi ja epädynaamiseksi. Mikäli olisi kysymys yksityisestä yrityksestä, niin asia tutkittaisiin hyvin nopeasti ja saatettaisiin vaatimusten edellyttämälle tasolle. Mikä estää suorittamasta yleisesti yrityksissä käytössä olevaa työntutkimusta?

Jokaiselle hallinnossa jaettaisiin lomake, johon asianomaisen on merkittävä esimerkiksi kahden viikon aikana jokainen työtehtävä ja siihen käytetty aika. Tällä tavoin saataisiin nopeasti yleiskuva tilanteesta. Tarkennus tapahtuisi sitten asiantuntijahaastattelujen avulla. On satavarmaa, että jokaiseen organisaatioon kertyy ”löysiä” aikojen kuluessa etenkin sellaisissa organisaatioissa, joissa katsotaan, että irtisanominen ei ole mahdollista. Toinen ongelma yhteiskunnallisissa organisaatioissa työpaikkojen perustaminen ja niiden tarpeellisuus jo alkaa päälle.

Kustannuspaineen kasvaessa jossain vaiheessa joudutaan pakon edessä keventämään hallintoa ja koko organisaatiota hyödyntämällä paremmin sähköisiä järjestelmiä. Tekeviä käsiä eli suorittavaa tasoa joudutaan puolestaan vahvistamaan. Tällaiset radikaalit muutokset olisi syytä tehdä hallitusti ja ajan kanssa, koska hallitsematon muutos johtaa ojasta allikkoon.

Comments are closed.


WP Login