Energiaverot

Budjettiin lisättiin energiaveroja 700 miljoonan euron edestä. Hallituspuolueissa on perusteltu asiaa ilmastonsuojelullisin syin. Jos maakaasun vero moninkertaistetaan, niin se korvataan jollain halvemmilla polttoaineilla, jotka eivät nykyisten tietojen mukaan voi olla vähempi- päästöisiä. Ekologiset perustelut eivät siis pidä paikkaansa. Ekologisesti tarkastellen koko energiaveropaketti vaikuttaa täysin päinvastoin.

Toinen ongelma tässä veronkeräysmallissa on se, että se ei anna vaihtoehtoja kuluttajille. Tämä koskee nimenomaan eläkeläisiä. Hallitus tarjoaa maalämpö- ja ilmalämpöpumppuja energian säästämiseksi. Jos asiaa tarkastellaan tästä näkökulmasta, niin näiden investointien takaisinmaksuaika öljylämmitystaloissa on nykyisillä hinnoilla jopa 30 vuotta. Investointi näihin laitteisiin edellyttäisi siis muutakin tukea kuin asennuksille tuleva kotitalousvähennys. Sähkön hinnan korotukset vielä lisäävät tuskaa. Uudisrakentamisessa sen sijaan on mahdollisuus ottaa huomioon tällaisen ohjauksen vaikutukset.

Pellettien ja muiden puujätteiden käyttö kotitalouksissa on käytännössä mahdotonta. Pellettilämmitys vaatii jatkuvaa läsnäoloa toimintahäiriöiden ja tuhkan vuoksi. Meillä ei ole vielä myöskään standardoitu pellettejä. Tämä olisi välttämätöntä, koska teollisuus- ja kotitalouslaitteissa on käytettävä erilaisia pellettilaatuja. Jos pelletit tehdään metsäjätteestä, ne sisältävät paljon kuorta ja maa-aineksia. Kuori lisää huomattavasti tuhkan määrää ja muut mahdolliset haitalliset jäämät aiheuttavat toimintahäiriöitä. Lisäksi eri aineista tehtyjen pellettien polttoarvot eli energiasisältö poikkeavat huomattavasti toisistaan.

Energiaveropaketin totuudenmukainen perustelu on vain kerätä lisää rahaa valtion pohjattomaan kassaan. Kaikki muut puolustelut ovat valheita.

Comments are closed.


WP Login