Juha Rehula

Arvoisa ministeri,

vuonna 2004 tein Matti Katajan pyynnöstä selvityksen Lahden terveydenhuollon ongelmista. Lähetin saman raportin toimittajayhteydelleni Äripäev-lehteen Viroon. Keskeiset ongelmat olivat suuret puutteet johtamisessa henkilöjohtamisesta talouden johtamiseen. Toinen suuri ongelma olivat tietojärjestelmät ja niiden yhteensopimattomuus sekä vaikeakäyttöisyys. Tutkimuksessani käytin vertailuaineistona Tanskassa käytössä olevia malleja. Raporttini ei johtanut Lahdessa mihinkään. Ilmeisesti syy oli se, että minä tein raportin pro bono, kun samaan aikaan konsulteille syydettiin kymmeniä tuhansia euroja. Nyt eduskunnan asettamat konsultit ovat päätyneet samoihin johtopäätöksiin, mutta aikaa kului kuusi vuotta itsestään selvyyksien toteamiseen. Virolaiset ovat sen sijaan samana ajanjaksona saaneet aikaan koko terveydenhuollon kattavan järjestelmän, jossa myös korkeat tietoturvavaatimukset on otettu huomioon. Suomessa on nimenomaan vedottu tietoturvaongelmiin sähköisten järjestelmien kehittämisessä. Sähköiset järjestelmät ovat kuitenkin turvallisempia, kuin eri puolilta Suomea roskalavoilta löydetyt potilaskertomukset.

Meillä on tulossa merkittävä tietokatkos suurten ikäluokkien siirtyessä eläkkeelle. Työterveydenhuollon ja julkisen terveydenhuollon välillä ei ole minkäänlaista yhteyttä. Eläkkeelle lähtevät eivät useimmiten edes tiedä, mihin terveyskeskukseen he kuuluvat. Olenkin julkisissa kirjoituksissani kehottanut eläkkeelle lähteviä tallentamaan työterveystietonsa muistitikulle. Nyt yleinen käytäntö on se, että ne annetaan paperitulosteina kainaloon. Mihin ne joutuvat sen jälkeen, koska tietojeni mukaan terveyskeskukset eivät ota niitä edes vastaan.

Nyt ministeriössä pitäisi tutustua virolaiseen malliin mahdollisimman pian ja perusteellisesti. Heiltä olisi mahdollisesti ostettavissa jo valmiiksi testattu toimiva järjestelmä, joka Suomen olosuhteisiin päivitettynä säästäisi sosiaali- ja terveysalalla satoja miljoonia euroja vuodessa tulevina aikoina. Jos taas kerran pyörä päätetään keksiä uudelleen Suomessa niin siihen kuluu aikaa ainakin viisi vuotta ja rahaa palaa miljoonia. Valtakunnallisten yhteensopivien tietojärjestelmien kehittäminen ei kuulu kunnille, vaan se kuuluu ministeriön virkamiesten vastakkaisista väitteistä huolimatta nimen omaan ministeriölle. Nykyisin käytössä olevat järjestelmät ovat suoranainen häpeä tietoyhteiskunnaksi itseään kutsuvalle maalle.

Comments are closed.


WP Login