Budjettien esitarkastus

Italiassa fransiskaanimunkki Luca Pacioli (n. 1450 – 1514) keksi aikoinaan ns. kaksinkertaisen italialaisen kirjanpidon. Urbaani tarina kertoo, että vuosisatojen kuluessa inflaatio on iskenyt pahasti myös kaksinkertaiseen kirjanpitoon. Tarina kertoo, että Italiassa on nyt käytössä nelinkertainen kirjanpito. Uudessa järjestelmässä on yksi kirjanpito itselle, toinen yrityksen omistajille, kolmas verottajalle ja neljäs Mafialle. Tämä järjestys ei ole välttämättä oikea. EU on yrittänyt yhtenäistää yritysten tilinpäätösjärjestelmiä, mutta yhtenäisellä tilinpäätöksellä ei ole mitään merkitystä, jos kirjanpitolait ovat tyystin erilaisia.

Kun EU nyt vaatii kansallisten budjettien ennakkotarkistuksia, niin se ei näytä ymmärtävän, että budjetti ei ole kiveen hakattu totuus, joka toteutuu suunnitelman mukaan. Jokaisen maan hallitukset laativat lisäbudjetteja tarpeen ja harkinnan mukaan. Käytännössä tämä merkitsee sitä, että vain toteutuneita valtiontalouden tilinpäätöksiä kannattaa seurata. Pitäisikö tämän johdosta valtioidenkin siirtyä kvartaalitalouteen ja ryhtyä julkaisemaan väliraportti kolme kertaa vuodessa ja tilinpäätös. Tämäkään ei välttämättä toimi.

Jos halutaan todella pitää huolta EU-maiden velkaantumisesta, pitäisi laatia EU:lle yhtenäinen ja yleinen tilinpito- ja tilinpäätösjärjestelmä. EKP:in tulisi lisäksi perustaa tilintarkastustoimi, joka sitten valvoo taloudenpitoa. Kun tarvittavat lait ja asetukset on vahvistettu, niin valvonta on teknistä toimintaa, johon ei pidä sotkea politiikkaa ja poliitikkoja. EU on siis erittäin vaikean ongelman edessä yrittäessään valvoa ja mahdollisesti ohjata jäsenvaltioiden taloutta.

Comments are closed.


WP Login