Nalle Wahlroos on oikeassa

Nalle Wahlroos on oikeassa

Kyllä jokainen kansainvälisessä toiminnassa mukana ollut tietää, että suuri osa kehitysavusta valuu muualle kuin varsinaiseen tarkoitukseensa. Myös Ahtisaari on oikeassa, kun hän painottaa kehitysavun painopisteen siirtämistä koulutuksen puolelle. Meillä on tällä hetkellä arviolta 15 000 EU:n ulkopuolelta tullutta opiskelijaa, jotka opiskelevat ammattikouluissa, ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa Suomen valtion kustannuksella. Kuitenkaan näitä kuluja ei edes lueta kehitysapukuluihin. Vuosia sitten nämäkin luettiin kehitysavuksi, mutta sitten joku keksi poistaa ne sieltä.

Monissa muissa maissa kehitysavun ehtona on koneiden, laitteiden ja tarvikkeiden hankkiminen avustuksia myöntävästä maasta. Suomessa ollaan niin kirkasotsaisia, että rahaa mätetään ilman minkäänlaisia ”vastakauppoja”. Valvontakin on satunnaista, eikä järjestelmällisesti organisoitua. Kaikkein järeimpiä aseita käyttävät kiinalaiset Afrikassa. Heidän omat kansalaisensa rakentavat eri puolilla Afrikkaa infrastruktuuria, jonka avulla maanosan raaka-aineita voidaan tulevaisuudessa kuljettaa nopeasti ja edullisesti Kiinan omalle teollisuudelle. He siis tekevät, valvovat ja määräävät sentilleen, miten ja mihin rahat käytetään. Samalla he oppivat ”maan tavoille” ja helpottavat näin myöhempien sopimusten tekoa.

Kirkon avustusta ja lähetystyötä ei pidä sotkea valtioiden avustuksiin. Suomalainen lähetystyö on samalla pitkälle menevää opetustyötä, jonka avulla Suomi on saanut paljon vaikutusvaltaisia ystäviä Afrikassa. Koska meillä ei ole varaa samanlaisiin infrastruktuurisijoituksiin kuin esim. Kiinalla, Suomen tulisi keskittyä erityisen ponnekkaasti naisten ja nuorten koulutukseen. Koulutusta voi tapahtua sekä kohdemaissa että myös Suomessa. Peruskoulutus voisi hyvinkin tapahtua kohdemaassa, josta sitten halukkaat lahjakkuudet otettaisiin Suomeen opiskelemaan. Meiltä vapautuu ikäluokkien pienentyessä etenkin yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa oppilaspaikkoja, joita voitaisiin suunnata kehitysmaiden opiskelijoille.

Olen itse ollut monikansallisten ryhmien opettajana ja todennut opiskelijoiden korkean motivaation. Samalla kursseilla opiskelevat suomalaiset oppivat samalla ymmärtämään muita kulttuureja ja rasismi, jos sitä on piilevänä ollut, liudentuu ajan myötä ja kun tullaan tutuiksi. Rasismi perustuu ennakkoluuloihin eli siihen, ettei tunneta toisiaan. On kuitenkin myös lähdettävä siitä, että vieraiden on noudatettava talon tapoja ja paikallista lainsäädäntöä. Mikäli tähän ei voi suostua, on parempi hakeutua muualle. Omien opiskelijoitteni keskuudessa en ole kuitenkaan koskaan edes tavannut Suomessa valitseviin maan tapoihin nurjasti tai kielteisesti suhtautuvia.

Comments are closed.


WP Login