Katoavatko Suomesta yritykset?

Tilastojen valossa näyttää siltä, että vuonna 2017 Suomessa on vain alle 100 000 sellaista yritystä, jotka tuottavat kansantaloudelle jakovaraa. Päättäjillä, hallitus mukaan lukien, on perin vääristynyt kuva yritysten määrästä Suomessa. Meillä keskustellaan pelkästään yritysten määrästä, ei laadusta. Periaatteellinen virhe tapahtuu siinä, että kaikki yritykset luokitellaan kansantalouden kannalta samanarvoisiksi. Tämä johtuu siitä, että teollisissa yrityksissä yhdistyvät osaaminen, raaka-aineet, työ ja pääoma synnyttäen ns. jakovaraa, jolla palveluita voidaan hankkia. Palveluyritykset ovat seuraus, eivät syy.  Palvelujen vienti, joka perustuu viennin kohdemaiden ostovoimaan, muodostaa poikkeuksen sääntöön. Suomen kannalta vienti on välttämättömyys, koska maahan on välttämätöntä tuoda tiettyjä tarvikkeita.

Kun tarkastellaan tältä pohjalta yritystilastoja, voidaan todeta, että Suomen noin 240 000 yrityksestä suuri osa on kiinteistöosakeyhtiöitä ja asunto-osakeyhtiöitä sekä rahoitus- ja vakuutuslaitoksia. Näitä on kaikkiaan noin 70 000 – 80 000. Lisäksi tilastoissa on toimimattomia yrityksiä ehkä 10 – 15 000. Sekä verohallinto että PRH arvelevatkin, että todellisia jakovaraa tuottavia yrityksiä on noin 130 000 – 140 000. Nämä yhtiöt eivät tuota sinänsä mitään, vaan ne käyttävät palveluja. Palvelut maksetaan vuokrina, jotka tulevat kansantalouden kokonaispotista.

Tämä on vallitseva tilanne, joka on tultu toimeen tähän asti, joten siitä ei sen enempää. Vaara piileekin tulevaisuudessa, jota ei ole mietitty tai ainakaan otettu, vakavasti. Useat maassa tehdyt tutkimukset osoittavat, että suurten ikäluokkien siirtyessä eläkkeelle lähivuosina, jatkajaa etsii noin 75 000 yritystä. Näistä suurin osa on tuotannollisia yrityksiä, koska suurten ikäluokkien perustaessa yrityksiään, palveluyrityksiä ei juuri ollut kysyntää. Kansantalouden kannalta tämä on erittäin vaarallinen tilanne. Nyt tilastotkin näyttävät tukevan tätä asiaa. Lopettaneita yrityksiä on seuraavasti:

2005 2006 2007 2008
21 217 22 341 23 244 27 220

 

 Lopetettujen yritysten trendi on siis varsin selkeä erityisesti, kun otetaan huomioon, että yllä olevat vuodet eivät olleet vielä lamavuosia. Kyseisinä vuosina meno oli vielä kovaa. Vuoden 2009 luvut tulevat vasta heinäkuussa, mutta on perusteltua syytä olettaa, että näkyvissä oleva trendi jyrkkenee huolestuttavasti. Vuoden 2008 luvuissa mielenkiintoista on, että ensimmäiset suuret 1945 syntyneet ikäluokat tulivat eläkeikään. Yrityksiä toki perustetaan samanaikaisesti, mutta ylivoimainen enemmistö perustettavista yrityksistä on palveluyrityksiä. Tämä merkitsee elinkeinorakenteen yksipuolistumista.

Toinen merkittävä ja hyvin huolestuttava seikka yllä olevissa luvuissa on se, että ne kertovat sukupolvenvaihdosten epäonnistumisesta. Tämä kehitys on myös todettu useissa kotimaisissa ja kansainvälisissä tutkimuksissa. Niiden mukaan vain noin 30 % yritysten sukupolvenvaihdoksista onnistuu omistajasukujen sisällä. Suomessa tämä merkitsee sitä, että 75 000 yrityksestä vain noin 22 500 yritystä selviää sukupolvenvaihdoksesta ja noin 52 500 yritystä siirtyy uusille yrittäjille tai lopettaa toimintansa. Tällä hetkellä näyttää tilastojen valossa siltä, että lopettavia yrityksiä on valtaosa. Näin päästään siihen lopputulokseen, että vuonna 2017 Suomessa on jakovaraa tuottavia yrityksiä vain alle 100 000. Valitettavaa on, että sukupolvenvaihdoksista ei ole tilastoja.

Näiden laskelmien mukaan lopettavien yritysten mukana katoaa noin 500 000 työpaikka, jotka ovat suurelta osin niitä tärkeitä työpaikkoja. Sen sijaan laskelmissa ei ole voitu ottaa huomioon yrityksille mahdollisesti asetettavia uusia rasituksia kuten 12 kuukauden palkkaa vastaavaa muutosturvaa. Tällaiset muutokset vähentävät halukkuutta yrittäjyyteen. Paitsi, että mielenkiinto yritysten perustamiseen vähenee, yksikään pieni muutaman hengen yritys ei uskalla palkat ulkopuolista työvoimaa. Irtisanomisen kustannukset nostaisivat huomattavasti konkurssiriskiä. Hallituksen olisi syytä paneutua tähän problematiikkaan heti, koska aikaa on vain hyvin vähän.

Comments are closed.


WP Login