Rahastusautomaatti käynnistyi

Kun ekomaksua ajettiin aikoinaan kuin käärmettä pyssyyn, ilmoitin epäileväni, että siitä muodostuu uusi rahastusautomaatti Päijät-Hämeeseen. Tämä on nyt todistettu julkisuuteen tulleiden tietojen perusteella. Ekomaksuun haetaan jopa 30 % korotusta ja perusteluna ovat kohonneet kustannukset. Tämä ei ole uskottavaa, koska inflaatio on ollut hyvin alhainen ja laman olettaisi pienentävän jätteiden määrää. Todennäköisin syy onkin Lahden kaupungin Päijät-Hämeen jätehuollolle asettamat tulosvaatimukset.

Tämä on osoitus monopoliaseman väärinkäytöstä. Näitä vaikeita monopoleja on valtakunnassa muitakin. Sähkönsiirto on eräs tällainen. Viranomaisten tulisi lain mukaan valvoa näitä, mutta valvovatko ne? Kun siirtokustannukset alkavat ylittää sähkön hinnan, niin käy samoin kuin sahateollisuudessa. Koko toimiala muuttuu kaksinapaiseksi. Silloin, kun sahatavaran hinnat ovat alhaalla, on hake päätuote ja päinvastoin. Kun asiakkaat kilpailuttavat sähkön hintaa, niin jostain kumman syystä siirtohinnat nousevat. Tämä herättää kysymyksiä. Pitäisikö myös paikalliset siirtoverkot ottaa yhteiskunnan haltuun? Energia on Suomen kansantaloudelle yhtä tärkeä tekijä kuin ahtaajat.

Lahti Aqualla on samanlainen ongelma. Hyvinä aikoina kaupunki kuorii kermat päältä, eikä mahdollista varautumista vesi- ja viemäriverkkojen vanhenemiseen ja tuleviin korjaustarpeisiin. Vesilaitoksillakin on kuitenkin olemassa jonkinlainen hintojen ja kustannusten valvonta. Valtakunnassa ei sen sijaan ole mitään lakia, joka edellyttäisi ekomaksujen viranomaisvalvontaa. Päijäthämäläiset voivat siten varautua kohoaviin ekomaksuihin, jotka johtuvat haja-asutusalueiden Lahtea korkeammista kustannuksista. PJH toteuttaa jo tältä osin suurkuntaa, jossa kustannuksista vastaavat kuitenkin lahtelaiset.

Comments are closed.


WP Login