Pakolaispolitiikkaa

Kun pakolaislainsäädäntöä ja heidän sosiaaliturvalainsäädäntöään on luotu, maassa elettiin kokonaan toisenlaisia aikoja. Vieraanvaraisuus on aina ollut suomalaista kulttuuria. Jos kuitenkaan vieraanvaraisuuteen ei ole ollut varaa, on järjestetty nyyttikestejä ystäville. Pakolaisia ei voi tietenkään vaatia tuomaa mukanaan omia eväitään, mutta silloin on asiat jotenkin suhteutettava. Jos maassa on tuhansien ihmisten leipäjonoja, joissa ihmiset värjöttelevät pakkasessa, on ensisijaisesti katsottava heidän etujaan. Tällaiset henkilöt ovat pakolaisia omassa maassaan ja heistä on pidettävä huolta. Oma pesä on laitettava kuntoon ennen, kuin kutustaan vieraita kylään.

Toinen asia on se, että silloin kun tullaan kylään, eletään talon tavoilla. Jokaisen maahan muuttavan henkilön on sitouduttava kirjallisesti noudattamaan maan lakeja. Suomessa on naisten ja miesten välinen tasa-arvo lailla suojattu ja samoin on uskonnon vapaus. Lainsäädäntö menee kuitenkin uskonnon vapauden ylitse silloin, kun tietyt uskonnolliset rituaalit tai tavat rikkovat Suomen lakeja. Rikkomukset voidaan sanktioida siten, että ensin peruutetaan kaikki avustukset ja mikäli rikokset ovat vakavia, tulee harkittavaksi myös maastakarkoitus.

Olen itse asunut työni vuoksi useissa maissa ja olen pitänyt velvollisuutenani perehtyä niiden kulttuuriin ja maan tapoihin. Olen noudattanut aina vanhaa suomalaista sanontaa maassa maan tavalla. Tämä on kohteliasta ja hyvien tapojen mukaista. Kun menin 1950-luvun lopulla Ruotsiin töihin, ei siellä tunnettu mitään kotouttamista. Töihin pantiin heti ja suomalaisia laitettiin niihin töihin, joita ruotsalaiset itse eivät halunneet enää tehdä. Pakolaisina Suomeen tulevienkin pitäisi mahdollisimman nopeasti ryhtyä elättämään itseään, eikä sitä saisi lainsäädännöllä estää. Suomessa ollaan monessa suhteessa hyväntahtoisia hölmöjä ja altistetaan maahanmuuttajat tilanteeseen, jossa he oppivat ymmärtämään, että täällä elää ilman työntekoakin.

Kun maahanmuuttajia arvostellaan, unohdetaan yleensä se, että syyllisiä ovat eduskunnassa istuvat kansanedustajat, jotka eivät ymmärrä päätöstensä vaikutuksia. Yritetään olla vieraskoreita, mutta joudutaan ojasta allikkoon. Syyllisiä nykymenoon eivät ole maahantulijat vaan ihan omat kotoiset päättäjämme.

Comments are closed.


WP Login