Kasvoton demokratia

Demokratiaa moititaan usein siitä, että sillä ei ole kasvoja. Käytännössä tämä ilmenee etenkin Suomessa siten, että töppäyksistä ei ole kukaan vastuussa. Tekijöiden kasvot häipyvät silloin demokratian sumuun. Monissa muissa demokratioissa julkinen sana kaivaa tällaiset tapaukset lööppeihinsä ja kiinni jääneet yleensä eroavat tai erotetaan. Suomessa tekijät ovat yleensä teflonpintaisia, eikä heihin tartu minkäänlainen paska. Tähän pitää tulla muutos! Jokaisen on kannettava vastuunsa, eikä vastuunkanto voi rajoittaa vain tavalliseen kansaan.

Ehdotan, että Lahden kunnallispolitiikassa otetaan käyttöön puoluevastuu. Tämä merkitsee sitä, että vaalikaudeksi kaupungin toimintojen vastuualueet jaetaan selvästi vaalikaudeksi puolueille arpomalla. Näin esimerkiksi demarit saisivat vastuulleen sosiaali- ja terveystoimen aina kaupunginhallituksesta lautakuntiin asti. Kokoomus voisi puolestaan vastata koulutuksesta ja investoinneista jne. Tällä tavoin saataisiin demokratialle kasvot ja äänestäjille vaaleissa kättä pitempää. Jokainen voisi päättää, onko asiat hoidettu hyvin vai huonosti ja äänestää sen mukaisesti.

Tämä vain niin kuin keskustelun avauksena jotain tälle nykydemokratialle on tehtävä, koska muutoin äänestäjän jäävät kotiin. Nykyisin puolueet määräävät ehdokkaat, joita on pakko äänestää vaikka ehdokkailla ei olisi minkäänlaista pätevyyttä tehtävään. Toisaalta kaupunginhallituksen jäsenien tehtäviä tulisi eriyttää ja jäsenet voisivat erikoistua enemmän. Nyt näillä oman työnsä ohella kaupungin asioista päättävillä on mahdoton tehtävä perehtyä koko päätettävien asioiden kirjoon. Miksi ei voitaisi siirtyä samaan suuntaan kuin maan hallituksessa. Lähidemokratialla on oltava kasvot.

Comments are closed.


WP Login