Lama Venäjällä syvenee viennin sukeltaessa

Venäjän talousministeriön mukaan maan talous saattaa sukeltaa tänä vuonna jopa 8,5 % viennin laskiessa ja yritysten varastojen kasvaessa maailmantalouden laman johdosta.

Venäjän hallitus on korjannut toukokuista ennustettaan siten, että BKT:n arvellaan nyt laskevan jopa 10,2 % ensimmäisellä vuosipuoliskolla ja toisella puoliskolla 6.8 %. Viennin lasku oli tammi- toukokuussa 47,4 %. Nimenomaan viennin suuresta laskusta johtuen ei ole todennäköistä, että BKT:n lasku jäisi vuoden 2009 toisella puoliskolla vain 6,8 %. Viennissä tapahtuvat liikkeet ovat sellaisia, että lasku tapahtuu yleensä nopeasti, mutta kasvu takaisin entiselle tasolleen kestää useampia vuosiakin.

Maailman suurinta energian toimittajaa uhkaa lisäksi Irakin uudelleen organisoituva öljytuotanto, joka markkinoille tullessaan aiheuttaa varmasti hintakilpailun kovenemisen. Irakissa tarvitaan jälleenrakentamiseen varoja. Tällaisessa tilanteessa eivät paljon paina OPECinkaan suositukset ja sopimukset. Koska nykyisessä kysyntätilanteessa tarjontaa on jo enemmän kuin tarpeeksi, öljyn hinnat saattavat laskea nykyisestä huomattavastikin, kun Irakin öljytoimitukset alkavat.

Ennusteen mukaan Venäjän teollisen tuotannon arvioidaan laskevan 11 – 13 % ja tuotantoteollisuuden jopa 17 % tänä vuonna. Oudoksi tämän yhtälön tekee se, että näistä luvuista huolimatta inflaatio on silti noin 12 % viime vuoden 13,3 % verrattuna. Tämä merkitsisi vain noin prosenttiyksikön laskua. Inflaatio ilmeisesti johtuu siitä, että vähittäismyynnin kasvun ennakoidaan olevan tänä vuonna 5,8 %.

Koko raportissa on huomattavia perustavaa laatua olevia ristiriitoja. Työttömyyden lisääntyessä ja kansan osoittaessa mieltään kaduilla maksamattomien palkkojen vähittäismyynnin noinkin suuri kasvu on hyvin epäuskottavaa. Ruplan heikennyttyä tuontihinnat ovat nousseet ja aiheuttaneet inflaation kasvua, mutta onko se toteutunut myös tehtynä kulutuksena? Raportti vaikuttaa enemmänkin ulkomaisen median ja kansan tyynnyttelynä.

Comments are closed.


WP Login