Archive for heinäkuu, 2009

Johtaminen globalisaatiossa – teoria ja käytäntö

kirjan tarkemmat tiedot osoitteesta www.fopco.fi

No Comments »

Tehokas liiketoiminnan johtaminen

Kirjan tarkemmat tiedot osoitteessa www.fopco.fi

No Comments »

Sellunpilaajien ongelmista

Sellunpilaajat eli paperityöntekijät ovat olleet aina suomalaisen työvoiman eliittiä. Työolot ja palkat ovat aina olleet valtakunnan parhaita. Jos paperilla on mennyt huonosti, koko kansalla on mennyt huonosti. Paperiliittoa on käytetty myös työehtosopimusneuvotteluissa panttivankina. Ns. Pekkas-vapaat synnytettiin kiristämällä paperiteollisuuden lakolla. Neuvotteluja vetänyt Pekkanen tiesi tarkkaan, että paperiteollisuudessa oli jo ennen neuvotteluja työviikon pituus alle 37 tuntia. Sopimus ei siis maksanut paperiteollisuudelle eli Pekkasen omalle teollisuudelle mitään, mutta koko muun Suomen teollisuudelle se oli kallis ratkaisu.

Lienee yleisesti hyväksytty käsitys, että tuotteen jalostusaste on sitä korkeampi, mitä pienempi osuus tuotteen arvosta on luonnon raaka-ainetta.” Näin kirjoitti YLEn toimittaja Heikki Välitalo kirjassaan Neljän markan maa itsenäisyyspäivänä 1989. Samassa teoksessa hän ihmetteli paperiteollisuuden tilaa, koska sellun ja paperin kilohinnat vaikkapa verrattuna sahatavaraan, olivat tolkuttoman alhaisia.  Sellun keitossa tärkeitä ovat vain puu, kemikaalit ja energia. Paperityöntekijöiden iloksi on todettava, että työvoimakustannuksilla ei ole juuri mitään merkitystä paperituotteiden kilpailukyvyn kannalta.

Edellä olevan hyväksytyn periaatteen mukaan paperituotteiden jalostusaste on siis hyvin alhainen kilohinnoin mitattuna. Koska tuotekehittely ja markkinoille saaminen kestää kauan, niin toimialan periaatteena on aina ollut, että lamojen aikana ei kannata tuotteita kehittää, koska niistä ei lamantappajiksi ole. Nousukauden aikana puolestaan tavara menee muutenkin kaupaksi, eikä uusia tuotteita tarvita häiritsemään massatuotteiden prosesseja. Metsäteollisuudessa tuotekehittelyn tavoitteena on perinteisesti ollut, että uusilla tuotteilla on oltava valtavan suuri volyymi jo heti alusta alkaen. On katsottu, että koska sellutuotanto on niin suuri, pienivolyymisistä jalosteista ei ole hyötyä.

Nykyisessä tilanteessa niin puutuoteteollisuudessa kuin paperiteollisuudessakin avaintekijäksi muodostuu puun hinta ja sen korjuukustannukset. Kaikissa tärkeimmissä Suomen kilpailijamaissa valtio määrittelee puun hinnan. Suomessa metsäomistus on pirstaloitunut ja pirstaloituu edelleen perintökaaren edellyttämällä tavalla. Väitöskirjassani vuodelta 2004 olen pahimpana skenaariona esittänyt, että nykyinen suunta johtaa metsäteollisuuden katastrofiin vuonna 2010. Vaihtoehtona kehitykselle ehdotin alueellisia metsäosuuskuntia tai osakeyhtiöitä.

Yhtiömallilla taattaisiin metsänomistajille säännölliset vuosituotot, ammattimainen metsänhoito ja alemmat korjuukustannukset. Tämä on vaihtoehto yhteismetsille ja yhtiöiden omistamille metsille, joiden kieltäminen on johtanut nykytilanteeseen. Koska teollisuus on alkanut siirtyä maasta pois, niin nyt ollaan yhtiöittämisen kanssa pahasti myöhässä. Nykyinen ennuste onkin, että sellunkeitto Euroopan markkinoita varten siirtyy Venäjälle ja parhaassa tapauksessa paperinteko jää Suomeen. Tämäkin edellyttää vankkaa tuotekehitystä. Osta halvalla ja myy kalliilla on kestävän yritystoiminnan ainoa malli!

No Comments »

Sähkövirtaa vesivirroista

Aaltovoimalat ovat jo kokeiluasteella ja uuden teknologian pientuulivoimalat ovat jo käytäntöä.  Brittiläinen Marine Current Turbines kehittää puolestaan niin sanottuja vedenalaisia tuulimyllyjä. Monenlaista ekologista energia tuotantoa on siis jo tutkinnassa. Jotain on kuitenkin jäänyt huomaamatta. Jokien vesivoima on sen sijaan jäänyt perinteisten vesivoimaloiden varaan. Nykyinen vesivoima perustuu veden pudotusvoimaan eli kohdekohtaiseen korkeuseroon. Mitä suurempi korkeusero on, sitä enemmän voimaa syntyy.

 Jos jokia verrataan esimerkiksi aaltovoimaan, niin joissa vesivoima on jatkuvaa eikä tuuliin, vuorovesivaihteluihin tai lämpötilan vaihteluihin perustuvaa. Tämän hetkinen hydroenergian hyödyntäminen perustuu siis paikallisiin korkeuseroihin. Nykyteknologialla olisi kuitenkin ilmeisen edullista hyödyntää myös hydroenergia, joka syntyy kaavasta massa x nopeus. Tällainen tuotantomalli korvaa suoraan ydinvoimaa ja varmasti sekä investointi että käyttökustannuksiltaan edullisempaa.

Oletetaan, että joen pohjaan sijoitetaan joko nykyisellä pientuulivoimaloiden tekniikalla eli vedenalaisella tuulimyllytekniikalla rakennettuja turbiineja, jotka puolestaan hyödyntävät uudella tekniikalla rakennettuja generaattoreita. Tällaiset voimalat käyttäisivät hyödykseen veden virtausnopeutta ja massaa. Massan merkitystä voidaan lisätä samalla tavoin kuin suihkuturbiineissa eli ahtamalla vesi turbiineihin. Teoriassa tällä tavalla voidaan hyödyntää koko korkeuseroa turbiinien ja veden lähtöpisteen välillä.

Tällaisten voimaloiden hyötysuhde on todennäköisesti parempi kuin nykyisten konventionaalisten vesivoimaloiden. Niiden hyödyt sen sijaan ovat huikeat. Ne säästävät joen luonnon alkuperäisenä ja antava mm. lohikalojen vaeltaa kutupaikoilleen ilman mitään portaita. Voimaloita ei edes välttämättä näe veden pinnalta.

Siitä vaan kehittämään ideaa ja mikäli jotain syntyy, niin prosentti tuotosta riittää.

No Comments »

Keskustan Kummisetä

Politiikassa on ollut aina kähmintää ja poliittisesti vahvemmat simputtavat nuorempiaan politiikan kaikilla tasoilla. Pari vuosikymmentä sitten yritettiin muuttaa politiikan suuntaa eduskunnassa vaihtamalla suuri joukko edustajia. Mikään ei kuitenkaan muuttunut. Vanhat jyräsivät uudet kansanedustajat ruotuun, joka siellä oli ollut koko sodan jälkeisen ajan. Systeemit eivät siis parane edustajia vaihtamalla. Ei näytä myöskään auttavan naisten määrän vahva kasvu eduskunnassa.

Erittäin huolestuttavaa sen sijaan on, että puoluesihteerit alkavat pelottelemalla hallita demokratiaa. Siitä ei ole pitkä matka nahkurin orsille. Jos Keskustan tilanne alkaa olla niin epätoivoinen, että siellä puoluetoimistosta yksi henkilö alkaa määrätä, mitä tehdään ja mitä kansanedustajat saavat puhua, niin loppu alkaa olla lähellä. Jos puolueessa puoluesihteeri alkaa ottaa mafiamaisia Kummisedän otteita, on demokratia mennyttä.

Keskustan historia on pitkä ja se on ollut valtiojohtajapuolue niin kauan, että se on ehkä käynyt nuppiin joillekin puolueessa. Nykypäivänä on kuitenkin täysin mahdotonta vaieta asioita kuoliaaksi, vaan kaikki paljastuu ja ilmestyy Netin palstoille. Netissä ihmiset voivat kertoa asioita nimettöminä ja kännykkäkamerat ovat tuliaseitakin vaarallisempia. Käytännössä tämä merkitsee sitä, että kummisedät kaadetaan enemmin tai myöhemmin.

No Comments »

Lama Venäjällä syvenee viennin sukeltaessa

Venäjän talousministeriön mukaan maan talous saattaa sukeltaa tänä vuonna jopa 8,5 % viennin laskiessa ja yritysten varastojen kasvaessa maailmantalouden laman johdosta.

Venäjän hallitus on korjannut toukokuista ennustettaan siten, että BKT:n arvellaan nyt laskevan jopa 10,2 % ensimmäisellä vuosipuoliskolla ja toisella puoliskolla 6.8 %. Viennin lasku oli tammi- toukokuussa 47,4 %. Nimenomaan viennin suuresta laskusta johtuen ei ole todennäköistä, että BKT:n lasku jäisi vuoden 2009 toisella puoliskolla vain 6,8 %. Viennissä tapahtuvat liikkeet ovat sellaisia, että lasku tapahtuu yleensä nopeasti, mutta kasvu takaisin entiselle tasolleen kestää useampia vuosiakin.

Maailman suurinta energian toimittajaa uhkaa lisäksi Irakin uudelleen organisoituva öljytuotanto, joka markkinoille tullessaan aiheuttaa varmasti hintakilpailun kovenemisen. Irakissa tarvitaan jälleenrakentamiseen varoja. Tällaisessa tilanteessa eivät paljon paina OPECinkaan suositukset ja sopimukset. Koska nykyisessä kysyntätilanteessa tarjontaa on jo enemmän kuin tarpeeksi, öljyn hinnat saattavat laskea nykyisestä huomattavastikin, kun Irakin öljytoimitukset alkavat.

Ennusteen mukaan Venäjän teollisen tuotannon arvioidaan laskevan 11 – 13 % ja tuotantoteollisuuden jopa 17 % tänä vuonna. Oudoksi tämän yhtälön tekee se, että näistä luvuista huolimatta inflaatio on silti noin 12 % viime vuoden 13,3 % verrattuna. Tämä merkitsisi vain noin prosenttiyksikön laskua. Inflaatio ilmeisesti johtuu siitä, että vähittäismyynnin kasvun ennakoidaan olevan tänä vuonna 5,8 %.

Koko raportissa on huomattavia perustavaa laatua olevia ristiriitoja. Työttömyyden lisääntyessä ja kansan osoittaessa mieltään kaduilla maksamattomien palkkojen vähittäismyynnin noinkin suuri kasvu on hyvin epäuskottavaa. Ruplan heikennyttyä tuontihinnat ovat nousseet ja aiheuttaneet inflaation kasvua, mutta onko se toteutunut myös tehtynä kulutuksena? Raportti vaikuttaa enemmänkin ulkomaisen median ja kansan tyynnyttelynä.

No Comments »

Korruptio ja yleinen kauppatapa

Poliittinen varainhankinta on ollut julkisuudessa pitkään, vaikka siinä ei ole toistaiseksi todettu mitään lainvastaista. Kyseenalaista on myös, kumpi on asiasta kiinnostuneempi media vai kansa? Mielenkiintoa asiaan on lisännyt konkurssiin ajautuneen yrityksen mittavat lahjoitukset puolueille. Niissä on nähty mahdollisia yhteyksiä yrityksen liiketoimintaan. Nämä asiat varmaan selviävät aikanaan, ellei niitä valtion ylimmältä tasolta vaienneta. Yleensä tällaisissa tapauksissa poliittiset tahot kaikkialla maailmassa yrittävät kaikin keinoin katkaista yhteydet ja jos siihen pitää uhrata yksi tai useampi korkeatasoinen henkilö, niin olkoon sitten niin.

Minulla on liikealalta yli 40 vuoden kokemus. Olen kestittänyt ihmisiä monilla mantereilla ja monissa erilaisissa kulttuureissa. Onpa sitten golfattu, saunottu, hiihdetty Lapissa, syöty pitkiä lounaita puolilta päivin aamu neljään, annettu synttärilahjoja tai joululahjoja tai missä tahansa muodossa asiakas tuntee itsensä huomioiduksi, aina taustalla on ollut tarkoitus lisätä tai ylläpitää bisnestä. Tarkoituksena on siis aina ollut hyödyn tavoittelu muodossa tai toisessa. Tosin pitkissä liikesuhteissa syntyy myös pitkäkestoisia ystävyyssuhteita, jolloin usein ryhdytään seurustelemaan perheiden kesken.

Tällaisissa tapauksissa asetelma muuttuu ja jos tällaiseen käytetään yhtiön varoja, niin silloin tilanne muuttuu eettisesti hyvin monimutkaiseksi. Tällöin on yleensä siirrytty tilanteeseen, jossa kestittämisellä ei ole enää juuri lainkaan merkitystä bisneksen suhteen. Tällaisissa tilanteissa myyjällä on saanut ostajalta yleensä ns. ”first refusal”- oikeuden. Tämä tarkoittaa sitä, että myyjä saa tilauksen samaan hintaan kuin halvimman tarjouksen tehnyt. Täyttääkö tämä lahjonnan tunnusmerkit, koska kumpikaan osapuoli ei varsinaisesti hyödy?

Toisaalta maailma on pullollaan kulttuureja ja toimialoja, joilla lahjonta on yleinen kauppatapa. Ilman lahjuksia on siis mahdotonta tehdä kauppaa lainkaan. Kansainvälisessä juridiikassa on olemassa käytäntö, jonka mukaan lainsäädännön puuttuessa jostakin erikoistapauksesta, tulkitaan yleinen kauppatapa lainvoimaiseksi. Tiedossani ei ole tosin tapauksia, joissa lahjontaa olisi käytetty juridisesti hyväksyttävänä kauppatapana. Asiat on yleensä selvitetty ennen juristien sotkeutumista asioihin.

Suomen valtiolla on siis kaksi vaihtoehtoa. Sen on joko kiellettävä suomalaisia yrityksiä käymästä kauppaa tietyillä alueilla tai toimialoilla tai hyväksyttävä vallitseva kauppatapa. Eräs tällaisista toimialoista on aseteollisuus. Suomalaiset yritykset ovat käyttäneet agentteja tällaisessa kaupankäynnissä maksamalla korotettuja komissioita kulloisenkin kulttuurin edellyttämällä tavalla. Se, mitä agentti tekee komissioillaan, ei kuulu päämiehelle, ellei lopullisella asiakkaalla ole huomauttamista asian suhteen. Käytännössä tämä merkitsee esimerkiksi Patrian tapauksessa sitä, että Suomen valtion on poistuttava koko toimialalta tai hyväksyttävä sillä vallitseva kansainvälinen kauppatapa. Vaihtoehtoja ei ole!

Ruotsin vastaava teollisuus on ollut useaan kertaan syytteessä lahjonnasta, mutta lopulta asiat on vaiettu tai vaiennettu. Jo Neuvostoliiton ajoista asti Saksassa on lahjonnan kustannukset hyväksytty vähennyksinä verotuksessa. Siellä on ymmärretty se, että kaupankäynti ja kauppojen saanti Saksaan on tärkeämpää kuin sinne maksetut lahjukset. Tämän logiikan mukaan lahjukset ovat vastaanottajan ongelma – ei antajan. Venäläisillä oli pitkään sellainen käsitys, että lahjukset ovat pois tuotteen hinnasta. Näin ei kuitenkaan ole, vaan lahjuksen saajat itse maksavat loppukädessä lahjukset tuotteiden hinnoissa ja/tai laadussa. Kaupallisessa lahjonnassa tilanne on aina se, että ostajayritys viime kädessä maksaa.

Yrittäjänä toimiessani minuakin on yritetty lahjoa. Olen siitä kieltäytynyt, koska verottajalla olisi oikeus tulkita se peitellyksi osingonjaoksi, koska sitähän se on. Yrittäjä maksaa yrityksensä pussista lahjukset ja saa lahjuksen henkilökohtaiseen käyttöönsä. Voidaan myös kysyä ovatko bonukset ja optiot myös lahjontaa, koska yritykset tavoittelevat niiden avulla itselleen taloudellista hyötyä?

No Comments »

KEVAn tutkinta

Tutkimattomia ovat poliitikkojen – etenkin, jos on oma lehmä suossa. Mielenkiintoiseksi asian tekee tutkinnassa saatu johtopäätös, että riskisijoitukseksi mainittu kelkkatehdas Rovaniemellä ei ole riski. Toistaiseksi julkisuuteen ei ole edes tullut tietoja vakuuksista, jotka ovat täysin oleellisia riskejä arvioitaessa. Puolueettomia arvioita kiinteistön todellisesta arvosta ei myöskään ole tutkimuksissa tarkasteltu.

Koko Kevan prosessi on melkoisessa ristiriidassa Lahden käräjäoikeuden päätökseen Padasjoen säästöpankin asiassa. Luetaanko lakia eri tavoin pankkien ja ns. institutionaalisten rahoittajien osalta. Tämä vaikuttaisi käytännössä hyvin omituiselta ja nostaa mieleen kaikenlaisia salaliittoteorioita.

Kaikki epäilykset pitäisi hävittää siten, että kaikki poliitikot pitäisi poistaa tällaisten organisaatioiden hallituksista ja muista päättävistä elimistä. Samoin valtionyhtiöiden hallintoneuvostot pitäisi nopeasti lakkauttaa ja hallituksiin valita vain ammattilaisia. Tämä lisäisi myös sitä kovasti kaivattua läpinäkyvyyttä.

No Comments »

Kelalle tulossa miljardien säästöt

Tilastot ovat mielenkiintoista luettavaa, jos niiden kaikki yhteydet ja vaikutukset ymmärtää. Kela maksoi vuonna 2006 työterveyshuollon kustannuksia 217,6 miljoonaa euroa. Korvausten piiriin kuului 1,79 miljoonaa henkilöä. Tämä tekee noin 121,56 euroa henkilöä kohden. Tämän mukaan vuoteen 2015 mennessä Kelalle syntyy säästöä noin 72,4 miljoonaa euroa, kun 600 000 suuriin ikäluokkiin kuuluvaa siirtyy eläkkeelle. Tämä lisäksi Kelalle tule säästöä kansaneläkkeistä. Kelan nimi kokonaisuudessaan on Kansaneläkelaitos ja kansaneläkkeiden maksu oli sen alkuperäinen tehtävä. Vuonna 2008 Kela maksoi kansaneläkkeitä reilut 5 miljardia euroa. Sitä myöden kun työeläkkeiden määrä kasvaa, kansaneläkkeiden ja eläkeläisten määrä vähenee, joten vuonna 2015 kansaneläkkeitä maksettaneen korkeintaan pari miljardia.

Työnantajat ovat puolestaan maksaneet työterveyshuollosta 241,5 miljoonaa eli 134,92 euroa henkilöltä keskimäärin. Työnantajien saama teoreettinen hyöty on silloin 80,95 miljoonaa euroa. Tämä kaikki on tietenkin teoriaa, koska yritysten olisi pystyttävä korvaamaan suurin osa katoavasta 600 000 eläköityjästä. Nykyisellä menolla tämä ei ole mitenkään mahdollista edes teoriassa. Pelastuksen voi tarjota ainoastaan ulkomainen työvoima.

Se, mikä tässä asiassa ei ole teoriaa, on se että kuntien kannettavaksi siirtyy noin 150 miljoonaa lisää sairauskustannuksia. Tämä johtuu siitä, että työterveyshuollon maksavat yritykset ja Kela jotakuinkin puoliksi. Ihmisen siirtyessä eläkkeelle koko kustannus siirtyy täysimääräisesti kuntien piikkiin. Todellisuudessa määrä on suurempi, koska vanhuus tuo mukanaan kasvavat sairaskulut.

Niin maan hallitus kuin Kelakin ovat olleet höperösti viisaita ja vaienneet koko kehityksestä. Tämä on sillä tavoin ymmärrettävää, että kunnat voisivat nostaa asiasta aikamoisen porun. Kuntien on kuitenkin syytä havahtua, koska näin suuria kustannuksia eivät kata edes pienet veronkorotukset. Jossain päin joudutaan jo puhumaan yli 25 % kunnallisverosta ja se saattaa olla kansalaisille liikaa, kun samalla nousevat työttömyysvakuutusmaksut, eläkemaksut jne.

No Comments »

Kuntaliitokset ja suurkunnat

Suurkuntia ajetaan eri puolilla maata kuin kärmestä piippuun. Tämä on jälleen uusi todiste siitä, että Suomi on vain yhden aatteen maa. Tänne ei kerta kaikkiaan tunnu mahtuvan millään erilaisia vaihtoehtoja kuntien taloudellisen aseman kohentamiseksi. On kuitenkin esitettävä näille päättäjille tärkeä kysymys: mihin tämä into perustuu? Onko olemassa mitään näyttöä yhdistämisen eduista? Eräs johtava kunnallispoliitikko vastasi tähän kysymykseen seuraavasti: suurten ikäluokkien mukana päästään eroon ylimääräisistä työntekijöistä luonnollisella tavalla. Tämäkö on ainoa peruste?

Tutkittua tietoa ei tunnu asiasta olevan kenelläkään. Julkisessa sanassa voidaan kuitenkin seurata yhdistyneiden kuntien selviämistaistelua. Ajankohtainen asia on Heinola, jossa lääkäripalvelutkin aiotaan lakkauttaa jopa pariksi kuukaudeksi. Tämä on herättänyt jo asiaa valvovan lääninhallituksenkin toteamaan, että asiassa liikutaan jo perustuslain vastaisilla vesillä. Heinolan kaupunki ja maalaiskunta liitettiin suurella kohulla ja taistelulla yhdeksi vuonna 1997 eli 12 vuotta sitten.

12 vuotta on niin pitkä aika, että sopimukseen liittyneet henkilöstön irtisanomisen ehdotkin ovat tulleet täytetyksi moneen kertaan ja väkeä on ollut mahdollisuus vähentää jo vuosia. Tästä huolimatta talous kyntää syvällä, eikä toivoa näytä olevan sen koommin tunnelissa kuin horisontissakaan. Muitakin vastaavia tapauksia on varmaan maassa, mutta miksi kukaan ei ole tehnyt tutkimusta kuntaliitosten hyödyistä ja haitoista? Asia kuuluisi kuntami-nisteri Mari Kiviniemen vastuualueisiin. Luulisi nimenomaan Keskustaa kiinnostavat, koska se on ilmeinen häviäjä näissä liitoksissa.

Syynä saattaa olla pelko siitä, mitä paljastuu ja jos selviääkin, että kuntaliitokset eivät hyödytä lainkaan, niin mitä seuraavaksi. Yritysten fuusioituessa etsitään taloudellisia säästöjä synergian kautta. Kuntien liittyessä reunaehdot ovat toisenlaiset. Lakisääteiset palvelut on hoidettava ja siihen ei yleensä pystytä vain henkilöstöä vähentämällä. Kuntaliitokset hyödyt tulevatkin enimmäkseen toista kautta parempi ja tehokkaampi organisaatio, parempi ja dynaamisempi johtaminen kaikilla organisaation tasoilla. Näihin ei kuitenkaan voida vaikuttaa liitoksilla. On lähdettävä asenteiden muutoksesta ja kouluttautumisesta uudenlaiseen ja tehokkaampaan johtamiseen.

Koska valtiolta ei tähän ilmeisesti saada apua ainakaan riittävän nopeasti, on kuntaliiton katsottava peiliin ja tartuttava toimeen. Valitettavasti sekin organisaatio on täynnä parhaat päivänsä nähneitä poliitikkoja, jotka odottavat vain seuraavaa tilipäivää ja eläkettä pohtimatta tulevaisuuden haasteita. Meillä on myös hyvin toimeentulevia kuntia ja kaikille pitäisi olla selvillä jo, mitä käsitteellä ”hyvät käytännöt” tarkoitetaan. Tästä olisi hyvä aloittaa, jos on riittävästi viitseliäisyyttä.

No Comments »

WP Login