Yritysten tilastoinnista

Suomessa tapahtui suuri tilastointimuutos 1990-luvun puolivälissä, kun tilastointijärjestelmä yhtenäistettiin EU:n kanssa. Jostain syystä yritysten määrä tuolloin lisääntyi vaikka kymmenluvun alkupuoliskolla arviolta 35 000 yritystä oli poistunut markkinoilta. Vuonna 1995 tilastokeskuksen tietojen mukaan maassa oli yrityksiä yhteensä 189 458, mutta tilastoinnin muutoksen jälkeen 1997 niitä oli jo 213 230. Kuinka paljon tässä 23 772 yrityksen lisäyksessä on luonnollista kasvua ja kuinka paljon tilastoinnin muutoksesta johtuvaa, ei Tilastokeskuksesta pystytä kertomaan.

Verohallinnon tilastojen mukaan maassa on noin 140 000 veroilmoituksen tekevää yritystä, joista on luettu pois maatalousyritykset, asunto- ja kiinteistöyhtiöt sekä rahoituslaitokset. Jotakuinkin samaan lukuun päätyy PRH tutkiessaan rekisteristä poistettavia toimimattomia yrityksiä.

Tilastokeskuksen mukaan Suomessa oli kaikkiaan 308 917 yritystä vuonna 2007.  Jos maa-metsä- ja kalatalous jätetään pois, yrityksiä on 252 815. Niistä alle 10 työntekijän yrityksiä on 235 200 eli 93 prosenttia. Pienyrityksiä on 14 578 (5,8 %), keskisuuria 2 396 (0,9 %) ja suuryrityksiä 641. Uusimpaan tilastoon lisättiin 45 681 maatalousyritystä. Nämä tulokset perustuvat kuitenkin otantaan, jossa on mukana pöytälaatikkoyritykset, osa-aikayritykset yms. toimimattomat yritykset. Asunto-osakeyh-tiöiden määrä Suomessa on noin 70.000. Kiinteistöosakeyhtiöitä lienee parikymmentätuhatta.

Näyttää vahvasti siltä, että jokaisella instanssilla on yritysten määrästä oma totuutensa, jossa yritysten määrä on tarpeesta riippuvainen. Lopullista totuutta ei näytä tietävän kukaan. Ongelmallista tässä on se, että jos Verohallinnolta on hukassa yli 100 000 yritystä, niin ei ole ihme, että hallitus on lujilla. Omakohtaisten kokemusten perusteella en kuitenkaan usko, että Verohallinnolta olisi hukassa yhtään yritystä. Patentti- ja rekisterihallitus puolestaan karhuaa kaikilta, siis nukkuviltakin yrityksiltä, vuosittain tilinpäätöstietoja, joten en uskalla epäillä heidänkään lukujaan.

Tilastokeskuksen otanta menetelmistä en ole saanut pyynnöistäni huolimatta luotettavaa selvitystä, joten näyttää vahvasti siltä, että Musta Pekka jää heille. Asiasta ei voi kuitenkaan syyttää heitä, vaan pitää kysyä, soveltuvatko EU:ssa määritellyt tilastointimenetelmät suomalaiseen yritysympäristöön. Tietääkseni EU:ssa ei yksinyrittäjien yrityksiä lopeteta verottajan toimesta muualla kuin Suomessa.

Comments are closed.


WP Login