Komissio lupaa tiukempaa finanssivalvontaa

Vastauksena finanssikriisiin Euroopan komissio esitteli 27.5. kunnianhimoisen reforminsa tiukemmaksi finanssivalvonnaksi EU:n alueella. Komissio lupaa lisätä niin mikro- kuin makrotaloudenkin valvontaa. Tämä tapahtuisi perustettavien European Systematic Risk Councilin (ESRC) ja European System of Finacial Supervisors (ESFS) toimesta.

ESR tarkkaile ja ohjaa finanssijärjestelmän riskejä ja stabiilisuutta kokonaisvaltaisesti. Se luo systemaattisen hälytysjärjestelmän riskeille, joita saattaa olla syntymäsää ja tarvittaessa puuttuu asiaan. ESFS puolestaan ohjaa ja neuvoo institutionaalisia sijoittajia perustamalla kansallisten neuvonantajien verkoston.  Ne työskentelevät yhdessä European Supervisory Authorityn kanssa, joka muodostetaan olemassa olevista virastoista.

Comments are closed.


WP Login