Uusia uhkia

Liiketaloudessa ravintoketju tunnetaan paremmin arvoketjuna. Se kuvaa tuotteen arvon kasvua raaka-aineen lähteiltä aina kuluttajalle saakka. Tähän liittyy myös käsite arvoketju-johtaminen.  Arvoketjujohtamisen avulla pyritään aluksi optimoimaan tuotteen valmistus ja sen jälkeen valvomaan ketjun toimintaa. Optimoitaessa selvitetään oma ydinosaaminen ja sen jälkeen ulkoistamaan muut toiminnat niille, jotka suoriutuvat niistä tehokkaimmin.

Tästä johtuen edellisestä lamasta lähtien monet suomalaiset yritykset, Nokia etunenässä, ovat ulkoistaneet suuren osan aikaisemmin itse tekemistään töistä. EU:n myötä työnjaosta on tullut varsin kansainvälistä ja niin raaka-aineita kuin komponentteja tulee eri puolilta Eurooppaa ja jopa maailmaa. Suuret yhtiöt ovat varmistaneet oman selustansa ottamalla strategisiksi partnereiksi useamman samoja tuotteita toimittavan yrityksen. Kaikille tämä ei ole ollut mahdollista ja toimitusten siirtäminen toiselle toimittajalle ei kuitenkaan aina tapahdu hetkessä.

Nyt lama on alkanut koetella myös tätä järjestelmää. Arvoketjun alkupäässä olevat yritykset ovat alkaneet mennä konkurssiin eri puolilla Eurooppaa. Tämä ei voi olla vaikuttamatta yritysten toimintaan Suomessakaan. Tämä merkitsee sitä, että toimitukset alkavat tökkiä ja se ei voi olla vaikuttamatta arvoketjun loppupäässä toimivien yritysten kassavirtoihin. Tämä saattaa tulla melkoisena yllätyksenä yrityksille, jotka ovat ulkoistaneet innokkaasti tuotantojaan. Strategisten partnerien ajautuminen konkurssiin saattaa aiheuttaa vakavaraisenkin yrityksen erittäin tukalaan tilanteeseen arvoketjun eri osissa.

Globalisaatio on pakottanut yritykset etsimään yhä suurempaa dynamiikkaa. Tämä on puolestaan johtanut siihen, että yritykset ovat lisänneet riippuvuuttaan myös yli rajojen. Omassa Koto-suomessa kaikki alan ihmiset tuntevat toisensa ja hälytykset toimivat puskaradion kautta nopeasti. Rajojen ulkopuolella sen sijaan on huomattavasti vaikeampaa saada ennakkotietoja mahdollisista riskeistä. Olivatpa suomalaiset yritykset myyjinä tai ostajina arvoketjussa, kassavirran hallinta muodostuu erittäin vaikeaksi. Jos kassavirran hallinta karkaa käsistä, oma konkurssikin alkaa olla lähellä.


Comments are closed.


WP Login