Onko globaali supervaluutta tulossa

Supervaluutasta puhumisen aloittivat –  ei Kiina –  vaan George Soros ja Ted Truman. Vähemmän tunnettu IMF’n eli Kansainvälisen valuuttarahaston pieni erikoisyksikkö SDR (special drawing rights) on kuitenkin heitetty nyt Kiinan ja Venäjän toimesta julkisuuden valokeilaan. Kun Soros ja Truman näkivät yksikön mahdollisena välineenä antamaan lentävän lähdön maailman talouden uudelle nousulle ja perifeeristen valtioiden pelastamiselle finanssikatastrofista, Kiina ja Venäjä vaativat uuden supervaluutan käyttöä uutena kansainvälisenä valuuttareservinä.

Kiinan ja Venäjän vaatimuksessa on hitunen järkeä professori Ken Rogoffin mielestä. Tämä Harvardin taloustieteiden professori ja entinen IMF’n pääekonomisti esittää silti epäilyksensä konsensuksen löytymisestä globaalin supervaluutan syntymiselle. Kysymystä voikin hyvin jatkaa asettamalla Soroksen, Trumanin, Kiinan ja Venäjän pyrkimykset tarkoitusperiltään kyseenalaisiksi.

Volckerin neuvo nykytilanteesta selviämiseksi on:

Eräs historiallinen tapa selvitä tai yrittää selvitä nykyisestä tilanteesta on inflatoiminen. Joko se tehdään harkitusti, tai sen sallitaan tapahtua. Mikäli sen annetaan tapahtua, dollarin arvo sortuu kuin korttitalo.”

Koska Yhdysvallat on ilmoittanut lisäävänsä rahan määrää markkinoilla painamalla lisää dollareita, näyttää siltä, että inflaation annetaan tapahtua. Tämä merkitsee väistämättä sitä, että dollarivarantojen arvot joutuvat kovan paineen alaisiksi. Tämä puolestaan saattaa lisätä paineita suuria dollarivarantoja ja saatavia omistavien maiden taholta vakaampiin valuuttoihin. Onko tällainen valuutta globaali supervaluutta vai onko se Euro?

Tällä hetkellä euroalueella on käytännössä mahdotonta ottaa käyttöön valuuttainflaatiota painamalla lisää euroja, koska sen kieltävät EKP:n säännöt. Käytännön ongelma on se, mille maille euroja painettaisiin ja kuinka paljon? Euro olisikin luonnollinen valinta dollarin tilalle, koska se on jo olemassa. Mikäli dollarivarantoja omaavien katseet kääntyvät euroon, se merkitsee joka tapauksessa euron vahvistumista. Tämä saattaa puolestaan merkitä euroalueen kilpailukyvyn heikentymistä.

On tietysti mahdollista kehittää myös virtuaalinen valuutta, jollainen esimerkiksi clearing-rupla oli. Tämä toimisi samalla tavoin kuin nykyiset euroon kiinteästi sidotut valuutat. Suuri ongelma tässä on se, että toistaiseksi sellaista ei osata käyttää. Inflaation arvioiminen suhteessa tällaiseen valuuttaan on hyvin vaikeaa, kuten Baltiassa on koettu.

G-20 mailla on edessään haaste, josta ne eivät selviä. Tähän on kaksi syytä: (a) kansallinen isojen maiden itsekkyys ja (b) innovatiivisuuden puute, joka johtuu osallistujien historiallisesta ja koulutuksellisesta rasitteesta.

This entry was posted on Thursday, March 26th, 2009 at 11:43 am and is filed underEsko PassilaTalous. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0feed. Both comments and pings are currently closed. Edit this entry.

Comments are closed.


WP Login