Inflaatioelvytys

Talouskriisi on jo päättäjienkin mielissä aiheuttanut kauhuskenaarioita. Tämä lienee johtanut siihen, että jopa eduskunnan puhemies Sauli Niinistö on vihjannut inflaation käyttämistä lamavelkojen maksuun. Mutta mikä se sellainen inflaatioelvytys on ja miten se toimii silloin, kun ei ole kysyntää?

Normaalisti inflaatio kasvaa silloin, kun kysyntä ylittää tarjonnan. Tällöin valmistajat ja myyjät nostavat hintojaan ja siten testaavat kuluttajien ostohaluja ja maksukykyä. Valitettavan usein kuluttajien sietokyky tulee globaalitaloudessa vastaan melko samaan aikaan eri puolilla maailmaa, kuten nyt on käynyt.

Lama on johtanut siihen, että valtiot eri puolilla maailmaan ovat ryhtyneet torjumaan lamaa elvytyksellä. Ne elvyttävät aloja, joiden katsotaan pitävän yllä ja lisäävän työllisyyttä. Kulutusta yritetään elvyttää alentamalla veroja. Suoraan rakennusinvestointeihin menevä raha työllistää parhaiten, koska rakentaminen vaikuttaa monille muille aloille.

Verojen alentaminen siinä tarkoituksessa, että se lisää nimenomaan kotimaista kulutusta, ei ole mitenkään varmalla pohjalla. Ihmiset voivat käyttää rahansa kaikkeen muuhunkin kuin kotimaisiin palveluihin tai tavaroihin. Veroelvytykseen joudutaan yleensä ottamaan lainaa, joka on maksettava aina takaisin. Takaisin maksuun ei yleensä riitä pitkäkään nousukausi, kuten nyt on nähty. 1990-luvun lainoista on vieläkin suuri osa maksamatta. Maksu edellyttää verojen korotusta, joka puolestaan vähentää kulutuskysyntää.

Lainojen arvoa voi alentaa ainoastaan inflaatio. Valtiot voivat ruokkia inflaatiota keinotekoisesti lainojen arvon alentamiseksi. Yleisin keino tähän on ollut rahan painaminen. Seteleitä painetaan lisää tarpeen mukaan. Kun sitä jaetaan liikenteeseen elvytyksen muodossa, se lisää kysyntää ja sen myötä inflaatiota.

Yhdysvallat voisi periaatteessa käyttää tätä keinoa selviytyäkseen laman veloista, mutta se on kyseenalainen keino. Inflaation lisäksi dollarin arvo kansainvälisillä markkinoilla laskisi voimakkaasti, joka puolestaan lisäisi kotimaista inflaatiota ja saattaisi maailman kaupan jälleen epäjärjestykseen. EU:ssa rahan holtiton painaminen on jo huomattavasti vaikeampi asia. Jäsenmaat ovat hyvin erilaisissa taloudellisissa tilanteissa. Suurimman ongelman kuitenkin muodostaisi se, miten lisääntynyt rahamäärä jaetaan jäsenvaltioiden kesken. Suuren kysymyksen muodostavat vielä euron ulkopuoliset maat. Ruotsi kikkailee jo täysin devalvoimalla kruunuaan tarpeen mukaan. Suuri kysymys on myös, miten Baltian maat selviävät kriisistä?

Euroopan keskuspankin eräs tärkeimpiä tehtäviä on ollut inflaation hillitseminen Euroopassa. Tähän sopii varsin huonosti inflaation tietoinen lisääminen velkojen arvon alentamiseksi. Kansalaisilta voisi mennä luottamus EU:in lopullisesti .

Comments are closed.


WP Login