Tuonti Kiinasta

Kiinan vientikauppa on länsimaisesta kaupankäynnistä poikkeavaa sikäli, että pääsääntöisesti viennistä maksetaan myös täysi ALV. Tällä tavoin valtio on kerännyt mahtavat verotulot valtion kassaan kiinalaisten tuotteiden ollessa hyvin hintakilpailukykyisiä. Maailman taloudellisen tilanteen nopeasti heikentyessä ja kilpailun kiristyessä maailman markkinoilla kysynnän vähentyessä myös Kiina on joutunut uuden harkinnan eteen.

Kiinalla on kaksi vaihtoehto joko valuutan (RMB) devalvointi tai ALV:n poisto tai laskeminen vientituotteilta. Nykyinen ALV on kaikille tuotteille ollut 17 % ja Kiina onkin valinnut ALV(VAT) alentamisen strategian. Monille puutuotteille veroa laskettiin jo olympialaisten jälkeen 5 % ja 1.12.2008 sitä lasketaan lisää siten, että 17 % verosta palautetaan 9 %. Toisaalta esimerkiksi useimmissa maataloustuotteissa, massiivipuulattioissa, teräsvalmisteissa jne. veronpalautus on 10 %.

Tästä syystä tuontia harjoittavien onkin syytä olla selvillä kauppa tehdessään, kuinka suuri vero on ko. tuotteelle. Ongelma tässä on myös se, että koska toimitus saattaa tapahtua pitkänkin ajan kuluttua kaupanteosta, vero ei välttämättä ole tiedossa. Tämä johtuu siitä, että vero palautetaan laivausdokumentteja vastaan. Epävarmuutta vielä lisää Kiinan ilmoitus APEC:in kokouksessa suurista veron alennuksista mainitsematta kuitenkaan, mistä veroista täsmällisesti ottaen on kysymys.

Comments are closed.


WP Login