Voiko kulutuksen kasvu jatkua?

Koko maailman talous perustuu nykyisillä opeilla kulutukseen ja etenkin sen jatkuvaan kasvuun. Nytkin ainoa keino lannistaa lama on pitää yllä kulutusta millä keinolla tahansa. Toisaalta laman perus syy on myös yli kuumentunut kysyntä. Markkinatalousmekanismi toimii siten, että kysynnän kasvaessa hinnat nousevat ja kun kysyntä ylittää tarjonnan vaikka vain tilapäisesti, hinnat nousevat jyrkästi.

Hintojen noustessa kustannusten nousu menee läpi koko ravintoketjun päätyen raaka-aineisiin. Tärkeimpiä näistä ovat erilaiset malmit, öljy, kaasu ja muut vastaavat luonnonvarat. Vaikka kaikkia muita ravintoketjun toimintoja voidaan hyvin nopeasti lisätä, on luonnonvarojen kaivaminen ja pumppaaminen sellainen prosessi, jota ei voi kovin nopeasti lisätä. Tällöin tuottajat sulkevat silmänsä ja nostavat hintoja kuoriakseen kermat pois markkinoilta.

Tällä kertaa pitkän nousukauden syynä on ollut myös nopea ostovoiman kasvu Kaakkois-Aasian uusilla valtavilla markkinoilla Kiinassa ja Intiassa. Nämä markkinat aiheuttivat aikaisempiin suhdannevaihteluihin poikkeaman, joka pysyvästi muuttaa maailmantalouden syklejä. Muutosta lisää vielä Venäjä, joka on ehkä maailman suurin raaka-aineiden tuottaja.

Uusien markkinoiden kehittyminen aiheuttaa kiihtyvän kilpailun raaka-aineista, työstä ja pääomista. Jos aikaisemmin pelkästään Eurooppa, Pohjois-Amerikka ja Japani eli TRIAD pystyi aikaansaamaan toistuvat nousu- ja laskukaudet, mitä tapahtuu kun ostovoima alkaa uusilla markkinoilla todella nousta? Ne ovat asukasluvultaan kaksi kertaa TRIADia suurempia. Tämän laman jälkeen saattaa olla, että nämä uudet taloudet selviävät vanhoja teollisuusmaita paremmin. Se tulisi merkitsemään uuden noususuhdanteen alkaessa kovaa kilpailua luonnonvaroista.

Jos vanhoilla teollisuusmailla on laman jälkeen mahdollisuus kilpailla uusien talousmahtien kanssa luonnonvaroista, tulee seuraava nousukausi päättymään hyvin lyhyeen. Tämä johtuu siitä, että uusiutumattomat luonnonvarat eivät riitä täyttämään lisääntyvää kysyntää ja uusien varojen hyödyntäminen on yhä vaikeampaa ja kalliimpaa.

Kukaan ei tiedä voidaanko nykyistä maailman kulutusta lisätä ja jos niin kuinka paljon. Joka tapauksessa kulutuksen jatkuva kasvu edellyttää öljy- ja kaasuriippuvuuden pienentämistä, joka ei mitenkään liity ilmaston muutokseen. Lisäksi tarvitaan metallien ja muovien entistä tehokkaampaa kierrätystä. Näiden lisäksi tarvitaan uusia innovaatioita, joilla voidaan uusiutuvista luonnonvaroista tehdä kasvavalle kulutukselle sen vaatimia tuotteita.

Edellä olevan perusteella voi olettaa, että seuraavan talouden Nobel palkinnon saaja on henkilö, joka keksi talousmallin, joka ei perustu jatkuvaan kasvuun.

Comments are closed.


WP Login