Archive for syyskuu, 2008

Finanssialan tsunami

Julkisesti väitetään, että Yhdysvaltojen finanssikriisi ei vaikuta Suomen talouteen juuri lainkaan. Tämä on kuitenkin melkoista asioiden yksinkertaistamista ja ainakin toisen silmän sulkemista maailmantalouden lainalaisuuksilta. Tällaisen taloudellisen tsunamin vaikutukset ulottuvat kaikkialle joko suoraan tai välillisesti. Tämä perustuu kaaosteoriaan.

Finanssimarkkinoiden kaaos johtaa monenlaisiin seurausvaikutuksiin myös muilla aloilla. Asuntojen hinnat ovat jo romahtaneet melkein kaikissa EU-maissa. Tämä puolestaan on hidastanut rakentamista melkein kaikkialla maailmassa. Osittain tähän on syynä rahoituksen saannin vaikeutuminen ja rahan hinnan nousu maailmalla. Rakentamisen väheneminen vaikuttaa myös hyvin suoraan kulutukseen, joka puolestaan pie-nentää BKT:n kasvua. Tämä taas vähentää yritysten kasvumahdollisuuksia ja valtioiden verotulojen kasvua. Tämä osoittaa kuinka kaaosteorian mukaan kaikki vaikuttaa kaikkeen.

Kun näin tapahtuu kaikissa tärkeimmissä viennin kohdemaissamme ja myös Venäjällä, finanssialan tsunamin vaikutukset tulevat jollakin viiveellä vaikuttamaan myös Suomen ja sen kansalaisten talouksiin. Valitettavasti tilastointi perustuu tapahtuneisiin asioihin ja lisäksi melko pitkällä viiveellä. Tilastoista ei ole siis apua nopeisiin ennakoiviin ratkaisuihin, joita kriisitilanteet aina vaativat. Hevosmiesten tietotoimiston mukaan rakennustarvikkeiden myynti on Suomessa laskenut tänä vuonna yli 30 %. Tämä on selvä indikaattori siitä, että rakentaminen tulee laskemaan ennusteita enemmän myös Suomessa.

Suomen hallitus on päättänyt vastata syntyvään tilanteeseen veronalennuksilla. Tämän tarkoitus on lisätä kysyntää. Nykyisessä globaalitaloudessa on kuitenkin täysin mahdotonta ennustaa käyttävätkö kuluttajat ostovoiman lisäyksen kotimaisten tuotteiden ja palveluiden hankintaan, koska muuten verojen alennuksesta ei ole Suomen talouden kannalta mitään hyötyä. Mahdollinen ostovoiman lisäys valuu hyödyttämään vaikkapa kiinalaisten taloutta.

Tällaisessa tilanteessa saattaisi olla hyödyllistä keskittyä myös yritysten kilpailukykyä tukeviin toimiin, joista näkyvästi on nostettu esille jo sähkön hinta. Työllistävillä yrityksillä on kuitenkin myös hyvin paljon rakenteellisia kilpailukykyä haittaavia tekijöitä kuten kaikki pakolliset palkkasidonnaiset maksut, joita Suomessa on enemmän kuin missään muussa maassa. Niiden alentaminen radikaalisti parantaisi yritysten kilpailukykyä ja työllisyyttä sekä lisäisi sitä kautta ostovoimaa. Myös työnteon rankaiseminen ylitöiden progressiivisella verotuksella on tulevassa työvoimapulassa yritysten toimintaa vakavasti haittaava tekijä.

Hallituksen tarjoamat vanhat konstit eivät enää pelkästään riitä, vaan vaaditaan uudenlaista ajattelua. Hallituksen on hyväksyttävä se tosiasia, että vain yritykset tuottavat jakovaraa kansantalouteen, joten asioita on tarkasteltava entistä enemmän niiden näkökulmasta.

No Comments »

WP Login