Archive for helmikuu, 2007

Parempaa sääntelyä yritystoimintaan

Euroopan Komissio on hiljattain saattanut päätökseen toimenpiteet strategiseksi Better Regulation (Parempi säätely) toimintaohjelmaksi, jonka se käynnisti helmikuussa 2005. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on varmistaa korkealaatuinen ja mahdollisimman selkeä lainsäädännöllinen toimintaympäristö yrityksille sekä esittää konkreettisia ja mitattavissa olevia toimintamalleja tulevaisuuden haasteiden kohtaamiseksi. Lentävän lähdön aikaansaamiseksi EU:n johtajia pyydettiin hyväksymään seuraavassa kokouksessaan maaliskuussa 25 % vähennykset yritysten hallinnollisiin kuluihin vuoteen 2012 mennessä. Kehityksen seuraamiseen sijoitetaan 20 miljoonaa euroa.

Ohjelman perusajatus on vähentää ja selkiyttää yritysten toimintaan liittyvää hallinnollista lainsäädäntöä ja sen yrityksille aiheuttamia kustannuksia. Tutkimuksen mukaan näihin kustannuksiin kuluu yrityksiltä 150 miljardia euroa EU-alueella. Maittain kustannukset vaihtelevat Britannian 1,5 % Kreikan 6,8 % kansantuotteesta. Haarukka on siis valtavan suuri. Tutkimustulosta on vaikea arvioida, koska taustamuuttujat eivät ole tiedossa. Pakolliset yrityksille koituvat kustannukset niiden tuottamista ilmaisista palveluista eri ministeriöille, ay-liikkeelle, vakuutusyhtiöille jne., vaihtelevat suuresti kansallisen kulttuurin mukaan.

Komission uudella ohjelmalla on siis tarkoitus pienentää näitä kuluja 25 % vuoteen 2012 mennessä. Suomessa ei ole tuoreita tutkimuksia hallinnon aiheuttamista kustannuksista viime vuosikymmenen jälkeen. Mikäli niiden antamat tulokset päivitetään tähän päivään, niin suomalaiset pk-yritykset käyttävät keskimäärin noin 13 – 14 000 euroa vuodessa yhteiskunnan vaatimaan talkootyöhön. Yrityksille ei siis näitä palveluja korvata mitenkään. Komission tavoite toisi suomalaisille yrityksille säästöä vuositasolla noin 3500 euroa. Summa on todennäköisesti jo tuossa vaiheessa suurempi. Tärkeämpää kuitenkin on, että uudet tavoitteet hillitsevät todennäköisesti uusien hallintokulujen syntymistä, koska kuluja aletaan EU:n taholta valvoa.

Komitea tulee esittämään toimintasuunnitelman tämän kevään aikana hallinnollisten kulujen alentamiseksi ja niiden mittaamiseksi. Käytännössä tämä on kiertotie selvittää millaisia hallintokuluja eri jäsenmaissa on. Komissio on kiinnostunut asiasta EU:n kilpailukyvyn kannalta, koska hallintokulut rasittavat erityisesti pieniä yrityksiä, joita EU:n alueella on yli 95 % kaikista yrityksistä. Lainsäädännön karsiminen ei koske pelkästään jäsenvaltioiden lainsäädäntöä, vaan myös EU:n omaa byrokratiaa. Tarkoituksena on puuttua kovalla kädellä banaani- ja kurkkudirektiivien kaltaisiin typeryyksiin. Komissio on aloittanut työn viimevuoden aikana käynnistämällä yli 100 toimenpidettä oman säännöstönsä uudistamiseksi. Uudistuvat vaihtelevat maksupalveluista kierrätysmarkkinoihin. Tutkimuksen aikana on tehty yli 500 parannusehdotusta koskien yli 2000 lakipykälää. Tässä vaiheessa näistä 55 muutosta on jo toimenpiteissä ja 33 parhaillaan tutkittavana.    

Komissio on siis muutosten alullepanija, mutta se ei voi yksin kääntää koko laivaa. Muutokseen on osallistuttava kaikkien EU-instituutioiden ja kansallisvaltioiden, jotta merkittäviä tuloksia voitaisiin saada aikaan. Tähän mennessä jo liki 20 jäsenvaltiota on valmistellut strategian paremmaksi sääntelyksi ja 17 on jo käynnistänyt hallintokustannusten mittausjärjestelmät. Julkisuudessa ei ole näkynyt tietoja siitä, missä vaiheessa Suomessa ollaan. On myös mielenkiintoista tietää väheneekö maailman suurin pakollisten palkkasidonnaisten tilitysten määrä Suomessa. Toinen mahdollisuus on, että vakuutusyhtiöille, ay-liikkeelle ja muille instituutioille tehtävät vuosi- yms. ilmoituksen tulevat maksullisiksi. En ole myöskään nähnyt Suomen Yrittäjien kantaa uudistuksiin.

Ei siis pelkkä pahaa EU:sta – Nummus avarorum deus est et spes cupidorum– raha on saiturien jumala ja ahneiden toivo.

No Comments »

WP Login