Posts Tagged ‘statiinit’

Lääkärit ja lääkkeet

Kun tarkastellaan historiallisesta perspektiivistä lääkkeiden keksimistä ja kehittelyä, niin joukossa ei ole kovinkaan monta lääkäriä. Lääkkeitä ovat kehittäneet farmakologit, kemistit, biologeja, tiedemiehiä, filosofeja jne. Instrumenttipuolella puolestaan on paljon tekniikan osaajia kuten insinöörejä ja nykyisin enenevässä määrin IT-osaajia.

Lääkärit siis pääosin käyttävät lääkkeitä saamiensa ohjeiden ja opastuksen mukaan. Mistä tämä opastus on sitten peräisin? Lääkkeiden käyttöä koskeva informaatio tulee lääkkeiden valmistajilta ja tehdyistä tieteellisistä ja kliinisistä tutkimuksista. Tutkimuksia tehdään niin yliopistoissa kuin lääkkeiden valmistajien omissa laboratorioissa ja myös muissa tieteellisissä instituutioissa.

Mutta niin kuin kaikessa muussakin tutkimusten tulosten arvioinnissa, on aivan välttämätöntä seurata rahaa. Yliopistoilla ja muilla tutkimuslaitoksilla ei yleensä ole itsellään tutkimusten vaatimia valtavia rahamääriä. Kun seurataan rahaa eli tutkimusten rahoitusta, niin jäljet johtavat sinne, minne lääkkeiden myyntituotot virtaavat eli lääketeollisuuteen.

Rahoituksen suhteen ei sinällään ole ongelmaa, jos kaikki tutkimukset, siis myös negatiiviset, julkaistaisiin avoimesti. Näin ei valitettavasti ole ollut. Nyt kuitenkin suurin osa yliopistollisista tutkimuksista julkaistaan Internetissä, joten ne ovat kaikkien saatavilla. Ongelma tässä on se, että päivätyönään lääkärintointa harjoittavilla lääkäreillä ei juuri ole aikaa selata nettiä ja etsiä sieltä tutkimuksia. On pakko ottaa, mitä ylhäältä annetaan ja luottaa siihen, että lääkkeet toimivat.

Koko terveydenhuolto ja potilaiden lääkitys perustuu keskiarvoihin, joista päätetään eri maissa hieman eri tavoin. Tällaisen keskiarvolääkityksen ongelmana on se, että kaikki lääkkeet eivät sovi kaikille. Suomen perusterveydenhuollossa ei kuitenkaan ole aikaa alkaa kuukausitolkulla kokeilemaan sitä, mikä lääke kullekin keskiarvosta poikkeavalle henkilölle sopii.

Veren rasvat kuten kolesteroli ja triglyseridit ovat tällaisia keskiarvoja, joista on väännetty kättä hyvin pitkään. Näitä rasvoja on syytetty infarktien aiheuttajiksi ja niiden arvot pitää pitää lääkityksellä kurissa. Nyt on kuitenkin laajassa kansainvälisessä tutkimuksessa todettu, että jopa puolella infarkteista sairaaloissa hoidetuilla potilailla nämä rasva-arvot ovat viranomaisten sallimissa rajoissa.

Tutkimuksissa etsittiin syytä moiseen toiseen totuuteen. Syyksi paljastuikin eräs keramidi-niminen pitkäketjuinen rasva, joka ei ole näkynyt normaaleissa verikokeissa. Turkulainen yritys on nyt kehittänyt menetelmän, jolla nämäkin rasvat saadaan näkyviin. Tämä 18 eri maissa toimivien tutkimusryhmien löydös saattaa selittää sen, miksi statiinit eivät toimi kaikilla niin, kuin niiden pitäisi keskiarvoisesti toimia. Puolet potilaista nimittäin pystyy lopettamaan statiinilääkkeet 1–2 vuoden kuluessa diagnoosista.

Tämä menetelmä otetaan käyttöön Mayo-klinikalla. Mayo-klinikka on voittoa tavoittelematon sairaala ja lääketieteen tutkimusyksikkö, jonka päämaja on Rochesterissa, Minnesotassa. Se on maailman ensimmäinen ja suurin voittoa tavoittelematon integroidun hoidon sairaalaryhmittymä ja siellä työskentelee yli 3 800 lääkäriä ja tutkijaa sekä 50 900 terveydenhuollon työntekijää. Sairaala on keskittynyt vaikeiden tapauksien hoitoon erikoissairaanhoidossa. Se käyttää tutkimukseen yli 500 miljoonaa dollaria vuodessa.

Nyt onkin mielenkiintoista nähdä, miten suomalaiset statiiniuskontokuntaan kuuluvat lääkärit suhtautuvat suomalaiseen ainutlaatuiseen ja käänteentekevään verisuonitautien diagnosointiin. Suomi on yhden totuuden maa. Meitä on hoidettu 1990-luvulta alkaen statiineilla kohdusta hautaan. Uusia hoitomenetelmiä ja lääkkeitä tulee jatkuvasti markkinoille, koska tämä markkina on laaja ja nopeasti kasvava. Kysymys onkin: suhtautuvatko suomalaiset lääkärit uusin tutkimuksiin avoimin mielin, vai kaadutaanko saappaat jalassa pystyssä päin? Lääketiede ei ole enää lääkäreiden yksinoikeus!

Kommentit pois päältä artikkelissa Lääkärit ja lääkkeet

Statiinihuijaus

Statiinilääkkeet ovat erinomainen osoitus siitä, kuinka lääkkeillä voidaan tehdä rahaa huijaamalla periaatteessa koko maailmaa. Statiinit ovat yleisin veren rasva-arvojen eli kolesterolin ja triglyseridien alentamiseen tarkoitettu lääkitys. Jo nyt on olemassa jo liki 1000 eri puolilla maailmaa tehtyä  tieteellistä tutkimusta, jotka kyseenalaistavat niin statiinien rasva-arvoja alentavat vaikutukset kuin kolesterolin aiheuttaman sydäninfarktiriskinkin.

Koko ihmisen verenkuvaa ja veriarvoja verrataan keskiarvoihin, jotka vaihtelevat maittain. Kuinka tahansa, mutta onko kukaan koskaan nähnyt, miltä keskiarvoihminen näyttää? Onko meillä kaikilla esimerkiksi keskiarvoiset sormenjäljet? Lääketiede ei ole mitään eksaktia tiedettä, vaan kaikki olemme yksilöitä ja yksilöllisyyden tulisi vaikuttaa meistä tehtäviin diagnooseihin.

Oulussa on tehty tutkimus, jossa tarkasteltiin metsurien kolesteroliarvoja. Metsurien työskennellessä kovilla pakkasilla puunkaadossa, olivat kolesteroliarvot pitkälti yli 10. Kesäaikana ne puolestaan laskivat lähelle ”sallittuja” arvoja. Tätä selittää se, että kolesteroli kuljettaa suonistossa energiaa, jota esimerkiksi tarvitaan työskenneltäessä kylmissä oloissa. Jos tällaisissa oloissa kolesteroli on 3,5, niin työt jäävät tekemättä. Joko palelee tai sitten on niin paljon päällä, että puun kaato ei onnistu.

Itä-Suomen Yliopiston tekemässä tutkimuksessa todettiin, että statiinien käyttö lisää tyypin 2. diabetesriskiä. Sen lisäksi tutkimuksissa on todettu, että diabeetikolle statiinit saattavat aiheuttaa haavautumia jalkoihin. Diabetes itsestään aiheuttaa neuropatiaa, jota statiinien käyttö mahdollisesti vielä lisää. Tästä huolimatta diabeetikoille syötetään statiineja, vaikka rasva-arvot eivät olisi edes koholla!

Suomalaiset alkoivat siirtyä maataloustöistä lämpimiin tehtaisiin 1960-luvulla. Olosuhteiden muutokset merkitsivät sitä, että kolesterolin tarve energian siirtoon väheni oleellisesti. Tarve vastasi kesäolosuhteita. Sen jälkeen tapahtui evoluution kannalta nopea siirtyminen istumatöihin, jolloin kolesterolin tarve edelleen väheni. Ihmisen ruokailutottumukset eivät kuitenkaan muutu yhtä nopeasti. Sanotaan, että tekninen kehitys on miljoona kertaa nopeampaa, kuin ihmisen evoluutio eli sopeutuminen tekniseen kehitykseen.

Paras todiste ovat hyvin yleiset välilevyjen pullistumat ja muut selkävaivat. Ihmisen selkärangan rakenne on peruja ajalta ennen, kuin alkuihminen nousi pystyyn ja alkoi kävellä kahdella jalalla. Tämä vaihe on kestänyt ehkä 100 000 vuotta tai kauemmin. Muutos pystyasennossa kävelemisestä istuma-asentoon on ollut vielä nopeampi. Mitkä ovat fyysiset seuraukset, nähdään tulevaisuudessa.

Kun palataan takaisin statiineihin, niin itse käytin niitä noin 15 vuotta. Ne aiheuttivat pahenevan neuropatian, jonka johdosta kävely vaikeutui oleellisesti ja tasapaino alkoi olla kuin humalaisella merimiehellä. Olin sitten keskussairaalassa ortopedin vastaanotolla. Hän kehotti minua lopettamaan statiinien syömisen vaikka ihan kokeeksi. Kolmen viikon kuluttua pystyin kävelemään ilman sauvoja. Kahden kuukauden kuluttua lääkärini ihmetteli, mitä minun rasva-arvoilleni on tapahtunut, kun ne olivat laskeneet rajusti. Sanoin, että lopetin niiden statiinien syömisen.

Kerroin myös, että olin löytänyt netistä Harvardissa tehdyn laajan tutkimuksen, jossa todettiin yksiselitteisesti, että jopa kalanmaksaöljy on statiineja tehokkaampi rasva-arvojen alentaja. Nyt en ole käyttänyt statiineja yli viiteen vuoteen ilman minkäänlaisia ongelmia veren rasva-arvojen suhteen. Tässä lehdessä oli juuri (11.7.) artikkeli kolesterolista, ja siitä kuinka statiineja käytetään väärin. Uusia lääkkeitä kehitetään jatkuvasti, mutta Suomessa THL, FIMEA ja koko lääkärikunta on huumattu määräämään statiineja huolimatta niiden tehottomuudesta ja niiden aiheuttamista haitoista.

Kommentit pois päältä artikkelissa Statiinihuijaus

WP Login