Posts Tagged ‘perustuslaki’

 Perustuslain toimivuus selvitetään

Tähän selvitykseen on useita syitä. Perustuslain 6 § takaa kansalaisille tasa-arvon. Laissa luetellaan useita seikkoja, joissa tasa-arvo pitää ottaa huomioon. Laissa ei ole kuitenkaan mainittu kotikuntien tasa-arvoista lain pakottavana kohtana. On tehty useita tutkimuksia siitä, kuinka suuria kunnallisverojen erot ovat eri puolilla maata. Nämä erot ovat tuhansia euroja riippuen siitä asutko rikkaassa kunnassa vai köyhässä.

Veroerot eivät myöskään takaa palvelujen saatavuutta ja niiden laatua. Sotepalvelut poikkeavat myös huomattavasti kuntien ja maakuntien välillä. Näitä eroja yritetään nyt tasa-arvoistaa soten avulla. Uudistus ei kuitenkaan onnistu sormia napsauttamalla ja päivityksiä tullaan tarvitsemaan paljon. Mutta se näkee, joka elää!

Toinen suuri epätasa-arvo piilee työterveyden ja julkisen sairaanhoidon välillä, Jo työnsä tehneet ja eläkkeelle siirtyneet saavat taistella hoitoajoista koko terveydenhuollon arvoketjun matkalla. Työterveydenhuollossa päästään hoitoon ja tutkimuksiin paljon nopeammin kuin nyt julkisella puolella. Tämä ei ole kansalaisten kannalta lainkaan tasa-arvoista, vaan se törkeästi syrjivää. Tulevassa soteuudistuksessa tämä pitäisi perusteellisesti selvittää. Pelkkä valinnanvapaus ei epäkohtaa korjaa.

Vanhusten kotihoito on erinomainen esimerkki siitä, että kansalainen ei ole kovin tärkeä päättäjille, kun on kyse säästöistä. Se on myös hyvä esimerkki siitä, kun on poissa silmistä, niin on myös poissa mielestä. Jos sellaiset vanhukset, jotka eivät pärjää kotona, sijoitettaisiin sairaaloiden vuodeosastoille, niin tilastot kertoisivat nopeasti, mikä on vanhuksen, siis ihmisen, todellinen hinta. Mulle hetioikeusasiamies,  nyt- sukupolvea ei kuitenkaan näy kiinnostavan, ketkä tämän hyvinvointiyhteiskunnan ovat rakentaneet ja sen puolesta sotineet!

Perustuslakia tutkittaessa edellä olevat ym. vastaavat seikat tulisi tarkasti selvittää. Tulisi myös nykyisessä järjestelmässä antaa Eduskunnan oikeusasiamiehelle laillista valtaa päätöksiinsä. Sekään ei ole tasa-arvoista, että ihmiset joutuvat nyt käymään läpi pitkät ja kalliit oikeustaistelut puolustaessaan perustuslaillisia oikeuksiaan. Suurella osalla kansalaisia ei siihen ole mahdollisuuksia.

Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan eri tuomioistuinten päätökset poikkeavat samoista rötöksistä jopa vuosilla. Useissa tapauksissa kunnat ja viranhaltijat ovat jättäneet noudattamatta jopa Korkeimman Hallinto-oikeuden päätöksiä. Miten nämä toteuttavat kansan yhdenvertaisuutta?

 

Kommentit pois päältä artikkelissa  Perustuslain toimivuus selvitetään

Julkiset osakeyhtiöt

Kunnat ovat kiihtyvällä tahdilla rakentaneet ns. kunnallisia osakeyhtiöitä. Näistä on sitten muodostunut kuntakonserneja. Yhtiöittämisen taka-ajatuksena ovat ilmeisesti olleet mahdollisesti syntyvät säästöt. Säästöjen tai tappioiden syntyminen ei ole kuitenkaan ollut veronmaksajien nähtävissä. Tästä on pitänyt huolen osakeyhtiölain liikesalaisuuskäytäntö.

Säästöjen syntyminen on ollut myös kyseenalainen siksi, että yleensä henkilökunta on siirtynyt uuteen osakeyhtiöön vanhoina työntekijöinä. Miten vanha henkilökunta voisi yhtäkkiä muuttua uuden nimen alla tehokkaaksi ja voittoa tuottavaksi? Nyt on nähtävissä esimerkkejä, että tehokkuutta ja markkinointiosaamista ei ole löytynytkään. On myös nähty, että kunnallinen kunnia ei anna yhtiöiden mennä konkurssiin. Ne ajetaan alas ja veronmaksajat maksavat viulut.

Edellä olevista asioista on julkisuudessa keskusteltu jonkin verran, mutta osakeyhtiölakiin ei ole saatu tarvittavia muutoksia. Eräs asia on tässä keskustelussa jäänyt kokonaan vaille huomiota. Julkisen vallan toimintoja ja toimijoita on mahdollisuus haastaa oikeuskanslerin, oikeusasiamiehen ja hallinto-oikeuden kautta käytännössä ilmaiseksi. On luotu kokonainen oikeudellinen järjestelmä, joka tutkii mahdolliset väärinkäytökset ja avoimuuden puutteet. Toki rangaistus on vain pään silitys ja ankarimmillaan vastakarvaan.

Kun kaikki kunnan toiminnot on sitten siirretty osakeyhtiöihin, niin niissä ne ovat sitten piilossa. Kansalaisten perustuslailliset oikeudet hävitetään, eikä edellä mainittuihin instituutioihin ole enää mahdollista valittaa. Osakeyhtiön toiminnasta voi valittaa kuluttajaviranomaisille tai tehdä tutkintapyynnön. Kun poliisia on rajusti saneerattu, niin he tutkivat, jos tutkivat ja syyttäjä syyttää, jos syyttää.

Haasteen antamiseen osakeyhtiölle ei tavallisella kansalaisella ole juuri varaa. Tuhansien tai jopa kymmenien tuhansien käräjäkulut eivät juuri houkuttele haastamaan yhtiöitä käräjille. Onko tämä kehitys tarkoitushakuista ja tarkoitettu kaventamaan nimenomaan demokraattista päätöksentekoa. Demokratia ei ole läpihuutojuttu ja se on joskus päätöksentekijöille kiusallista.

Tilanne muuttuu entistä hankalammaksi, kun soteuudistuksen myötä koko terveydenhuollon kenttä yhtiöitetään. Yksityisen puolen yleinen hoitotason tarkastelu kuuluu AVI:lle, mutta kaikki muu on vain osittain kuluttajasuojalain alaista toimintaa. Käytännössä asia on kuitenkin niin, että yhteiskunnallisten terveydenhoitoyhtiöiden toiminnasta voi ainoastaan tehdä ilmoituksen poliisille tai ryhtyä itse käräjöimään.

Nykyisellä oikeusjärjestelmällä ei vain taida olla osaamista tällaisissa kysymyksissä, kun valelääkäritkin aiheuttavat melkoista pään vaivaa. Miten käy nykyiselle potilasasiamiesjärjestelmälle? Mihin tarvitaan sitten hallinto-oikeusjärjestelmää, kun koko julkinen hallinto on yhtiöitetty? Mihin kansalainen voi yhtiöittämisen jälkeen valittaa hoitovirheistä? Mitkä ovat kansalaisten perustuslailliset oikeudet yhtiöittämisen jälkeen?

Asiaa on syytä pohtia myös tulevien yhtiöiden ja etenkin nykyisen henkilökunnan osalta. Mikä on tällaisen terveydenhoito-osakeyhtiön oikeudellinen asema ja mikä on sen henkilökunnan oikeusturva ja korvausvastuu? Entä sitten myös työehtosopimukset ja nykyisten voimassaolo? Siirtyminen kahden kerroksen järjestelmästä yhtenäiseen järjestelmään, on kannatettavaa. Asioita on kuitenkin vielä paljon auki, eikä vähiten perustuslaillisia!

Kommentit pois päältä artikkelissa Julkiset osakeyhtiöt

WP Login