Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Tiede ja sen hyödyt

Tutkijana minua ihmetyttää ja raivostuttaa keskustelu siitä, onko maapallolla joskus ollut lämpimämpää kuin viime aikoina. Kiistely on rajattu kuluneeseen tuhanteen vuoteen. Miksi? Johtuuko se siitä, että jonkinlaista todistusaineistoa ilmaston lämpötilojen vaihtelusta voidaan löytää tuolta ajanjaksolta. Jos tarkastelujaksoksi asetetaankin viimeiset 100 000 vuotta, niin kiistatonta näyttöä löytyy runsaasti. Yksikään tieteentekijä ei ole kiistänyt jääkauden olemassaoloa. Kukaan ei ole myöskään kiistänyt sitä, että jääkausi katosi, koska me elämme nyt täällä.

Viime talven perusteella jokainen tarkkaavainen voi päätellä jääkauden syntyprosessin. Mitä enemmän lunta sataa, sitä enemmän se alapuoleltaan tiivistyy. On helppoa kuvitella, että kun lunta on satoja metrejä, niin alimpana se on tiivistynyt jääksi. Sulamisen ymmärtämiseksi tarvitaan se tieto, että Lahden lumenkaatopaikoilta viimetalviset lumet eivät mitenkään ehdi sulaa näiden sulien aikana, vaikka sulamisprosessia autetaankin. Kysymys kuuluukin, että jos näillä lämpötiloilla ei lumenkaatopaikkojen lumet ehdi kesän aikana sulaa, niin kuinka kauan ja kuinka korkea lämpötila vaadittiin sulattamaan yli 100 metriä paksu jääkauden jääpeite?

Jollain tavoin on määritelty, että sulamisprosessi alkoi noin 15 000 eaa ja ensimmäinen puusto Suomen niemelle ilmestyi joskus 8 000 eaa. Nämä puut olivat metsälehmuksia, tammia ja pähkinäpensaita eli siis keskieurooppalaisen ilmanalan puita. Joku matemaatikko voi äkkiä laskea, mikä vuoden keskilämpötilan on pitänyt olla, jotta jääkausi on loppunut. Hatusta voi vetäistä, että 7000 vuoteen ei ole ollut aikoja, jolloin talvisin olisi ollut pakkasta. Joka tapauksessa jääkausi ja sen sulaminen todistavat, että lämmintä on ollut ennenkin.

Ilmaston lämpiämistä on pidetty suurimpana uhkana ihmiskunnalle, mutta onko se sitä? Käytössämme on tällä hetkellä yli 80 000 synteettisesti valmistettua kemiallista yhdistettä. Näistä noin 70 000 vaikutusta ihmiseen pitkällä aikavälillä ei ole tutkittu lainkaan. Sen sijaan ollaan huolestuneita lapsettomuuden lisääntymisestä, allergioiden lisääntymisestä, masennuksen lisääntymisestä sekä aggressiivisen käytöksen lisääntymisestä. Voisiko näiden välillä olla yhteys? Mikäli Darwinin päätelmiin on uskomista, niin yhteyksiä löytyy. Se yhteinen nimittäjä on luonnonvalinta. Ihmisen elimistölle vieraiden aineiden kertyminen ihmiskehoon, aloittaa pitkällisen valintaprosessin. Lopulta se päätyy geeneihin, jossa tapahtuu lopullinen valinta eli mitkä geenit sopeutuvat uusiin aineisiin. Ne geenit, jotka eivät sopeudu, poistuvat genomista ja alkaa mutaatio.

Miksi ihminen muuttuu tämän prosessin seurauksena, ei tunnu kiinnostavan YK:ta ja hallituksia yhtä paljon kuin ilmaston muutos. Kysymys on kuitenkin lopuksi siitä, että jos ilmastonmuutosuhka toteutuu, niin minkälainen olento sitä on todistamassa? Onko se nykyihminen? Kumpi tuhoaa ihmisen ensin? Sanotaan, että taitelija paljastaa valheilla totuuden ja poliitikko peittää totuuksilla valheen. Jos uskoisi salaliittoihin, niin voisi vaikka ajatella, että tällä ilmastonmuutos hässäkällä yritetään peittää jotain vielä pahempaa, mutta emmehän me voi sellaiseen uskoa – vai voimmeko?

No Comments »

Lajien synty

Charles Darwinin syntymästä tuli kuluneeksi viime vuonna 200 vuotta. Hän pelkäsi ja lykkäsi kirjansa Lajien synty julkaisemista liki 20 vuotta. Teoria perustuu sille yksinkertaiselle idealle, että vahvimmat ja mukautumiskykyisimmät lajit selviävät kilpailussa elintilasta. Tämä on julma, mutta valitettava totuus. Lukuisia lajeja on kuollut sukupuuttoon syistä, joista meillä ei ole mitään tietoa. Jotkut ovat kuolleet tauteihin ja jotkut toiset luonnon katastrofeihin. Itsetuhonnasta ei ole esimerkkejä, jos sopuleita ei oteta huomioon. Kovista yrityksistä huolimatta nekään eivät ole silti kuolleet sukupuuttoon. Maailman vahvimmaksi todettu laji on puolestaan torakka, joka on vielä vanhempi kuin ihmiskunta, ainakin nykyisten arvailujen mukaan.

Valitettavasti Darwinin opit näyttävät unohtuneen nykypäivän ihmisiltä. Evoluutio ei nimittäin ole pysähtynyt ihmisen osaltakaan mihinkään. Se jatkuu yhä kiihtyvällä nopeudella kuin globalisaatio. Terroristien pommeja tuhoisampia ovat esimerkiksi roskaruoka, joten terroristien kannattaisi pommittaa amerikkalaisia hampurilaisilla, jolloin he todennäköisesti söisivät itsensä hengiltä. Huolestuttavalta vaikuttaa myös varusmiesten kunnon jatkuva heikkeneminen. Sen syynä on fyysisen rasituksen väheneminen työtapojen muutoksen ja liikunnan vähentymisen myötä etenkin nuorison keskuudessa.

Nämä muutosprosessit alkoivat nopeutua sodan jälkeisen nopean teknisen kehityksen myötä. Suurin osa länsimaisesta sivilisaatiosta siirtyi vähän rasittavaan istumatyöhön. Darwinin teorioiden mukaan nyt eletään erästä merkittävää vaihetta ihmisrodun evoluutiossa. Vaikka väestö maapallolla edelleen lisääntyy, se tämän vuosisadan aikana vanhoissa teollisuusmaissa vähenee. Tämä johtuu paitsi sotien vääristämästä ikärakenteesta myös syntyvyyden vähenemisestä. Tutkimukset osoittavat myös, että lapsettomuus on lisääntymään päin. Suurin syy tähän oletetaan olevan kemiallisilla yhdisteillä.

Tämä koskee vain jo olemassa olevaa väestöä. Suuremmat uhkat koskevat kuitenkin tulevia sukupolvia. Ihmiskunnan käytössä on tällä hetkellä yli 80 000 erilaista kemiallista yhdistettä, joista suurin osa on valmistettu synteettisesti. Näistä yhdisteistä noin 70 000 on sellaisia, joiden vaikutusta ihmiseen ei ole millään tavoin tutkittu. Viranomaiset ovat tietoisia riskeistä, mutta resursseja puolueettomiin tutkimuksiin ei ole ja valmistajia ajaa ahneus, joten heidän tutkimuksensa ovat subjektiivisia. On myös mahdollista, ettei vaikutuksia saataisi selville edes tutkimalla, vaan tarvitaan useampi sukupolvi asian selviämiseen.

Kemiallisten yhdisteiden vaikutus on siten jätetty ihmiskehon tehtäväksi. Tämä merkitsee käytännössä sitä, että nämä vieraat aineet antavat geeneillemme mahdollisuuden tehdä luonnon valintaa sen suhteen, mitkä geenit siirtyvät tuleville sukupolville. Miten ne tulevat muuttamaan ihmisen genomia? Johtaako tämä muutos sukupuuttoon, vai muuttuuko ihminen joksikin toiseksi lajiksi – takaisin apinaksiko?

No Comments »

Yhden totuuden maa

Historiallisesti tarkastellen näyttää siltä, että Suomi on yhden totuuden maa. Johtuuko tämä siitä geneettisestä tosiasiasta, että melkein kaikki suomalaiset ovat sukulaisia keskenään vai siitä, että harvaan asutussa pitkässä maassa totuuden matka kestää pitkiä aikoja maan päästä päähän. Joka tapauksessa meillä on hurahdettu kaikenlaisiin totuuksiin, mutta vain yhteen kerrallaan. Tämä alkoi kehitysaluepolitiikasta, sai jatkoa korpihotelleista ja jatkui IT-huumana. Jostain syystä on näiden totuuksien päivittäminen ja hyödyntäminen jäänyt kesken ja niiden elinkaari on lyhentynyt ja lopulta kuihtunut. Olisiko mahdollisesti niin, että myös näissä asioissa vaaditaan kilpailua? Ehkä globalisaatiossa ei enää riitä yksi totuus ja yksi aate, vaan niitä on oltava useita yhtä aikaa.

Nyt johtavaksi totuudeksi näyttää muodostuneen eläkeikä ja sen pidentäminen. Suuret ikäluokat aiheuttavat sen, että eläke- ja työiän jatkaminen nousevat valtion talouden merkittävimmäksi haasteeksi. Käydyssä keskustelussa on kuitenkin unohdettu monia merkittäviä asioita. Ensinnäkin eläkekertymä edellyttää työntekoa eli työhistoriaa. Työnteko puolestaan edellyttää, että maassa on riittävästi kannattavia yrityksiä, jotka luovat työpaikkoja. Jos siis ei ole työpaikkoja, ei myöskään synny työeläkkeitä. Tällöin ollaan suuren ongelman edessä. Maassa on olemassa vielä kansaneläkejärjestelmä, jolla voivat kurjistella ne, joille työeläkettä ei ole kertynyt.

Työntekijöiden ikään perustuva maksupolitiikka on eräs tekijä, jonka johdosta työnantajat pyrkivät eroon yli 53-vuotiaista työntekijöistä. Vaikka kuinka haluttaisiin jatkaa työntekoa eläkeikää nostamalla, niin kaikki riippuu yrityksistä ja siitä onko niitä riittävästi. Jos seniorityöntekijät tulevat yritykselle kalliimmaksi kuin nuoremmat, niin ylimääräisiä kustannuksia aiheuttavista pyritään eroon. Jos siis eläkeikää halutaan nostaa, niin nykyinen logiikka on täydellisessä ristiriidassa tavoitteen kanssa. Voidaan myös kysyä onko tässä perustuslaillinen ristiriita, koska eri-ikäisiä työntekijöitä ei kohdella samalla tavoin. On melko helppoa todeta, että kyseessä on selvä ikäsyrjintä.

Mikäli eläkeikää aiotaan nostaa, niin asiaa on tarkasteltava laajemmin kuin vain työntekijän näkökulmasta. Tämä johtuu siitä, että vaikka työntekijä haluaisi olla töissä kuinka pitkään tahansa, niin asia riippuu siitä, haluavatko työnantajat samaa. Nyt yhtälö on sellainen, että työtehon laskiessa valtio lisää työnantajan kustannuksia. Eihän tässä ole mitään järkeä! Työtehon laskiessa kustannusten pitäisi myös laskea. Asia on ollut kaikkien osapuolien tiedossa jo parikymmentä vuotta, mutta korkealta viranomaistaholta saamani tiedon mukaan, poliittista tahtoa muutokseen ei ole ollut.

Toinen hyvin merkittävä asia, joka keskustelussa on unohdettu, on verotus. Työeläkejärjestelmä merkitsee suurta tulonsiirtoa eläkeyhtiöiltä eläkkeensaajien lisäksi myös valtiolle. Kansaneläkkeet ovat yleensä niin pieniä, että niistä ei veroa makseta. Työeläkkeistä sen sijaan menee vero, joka on nykyisellään korkeampi kuin alle 53-vuotiaiden palkansaajien vero. En ole missään nähnyt tutkimusta, jossa esitetään, mikä on suurten ikäluokkien eläkkeelle siirtymisen vaikutus verotukseen. ETK:n tilastot ovat siksi hyviä, että niiden avulla tällaisen tutkimuksen tekeminen olisi mahdollista, jos niin halutaan. Jos pitäisi veikata, niin voi hyvin arvata, että suuret ikäluokat tulevat maksamaan suuren osan nyt otetuista valtion veloista.

On hyvin väärin syyllistää työntekijöitä asiassa, jossa poliittista tahtoa ei riitä järkeviin ratkaisuihin!

No Comments »

Hehkulamput vaihtoon

Hehkulamppu eli tavallinen sähkölamppu on sähköinen lämmityslaite, jonka sivutuote on valo. Kun siis hehkulamppu vaihdetaan johonkin vähemmän sähköä kuluttavaan valonlähteeseen, niin samanaikaisesti asunnon muu lämmöntarve lisääntyy. Eli, jos 60 watin lamppu vaihdetaan 11 watin energiansäästölamppuun, tarvitaan asuntoon lisää lämpöä 49 wattia lampun palamisajalta. Omakotitaloissa se joudutaan korvaamaan useimmin öljyllä, joten puhtaasti tuotettu sähkölämpö korvataan ”likaisemmalla” öljylämmöllä. Tällä perusteella voi päätellä, mihin sylttytehtaaseen jäljen jälleen kerran johtavat. Kuluttajan kohdalla kyse on siis siitä, kumpi energiavaihtoehdoista on edullisempi.

Kun laman takia öljyn kulutus ja sen myötä hinta lähtivät laskuun, pantiin lobbarit Brysseliin vaihtamaan hehkulamppuja säästölamppuihin, vaikka tekniikka on vielä hakusessaan. Lehdessä oli lueteltu kaikki mahdolliset käyttökohteet, mutta ei kerrottu, että joudutaan myös vaihtamaan valaisimia. Nyt kaikilla on standardi kannat valaisimissaan, mutta ledeissä ja halogeenilampuissa on erilaiset kannat. Tällöin ei riitäkään enää lampun vaihto, vaan on vaihdettava koko valaisin. Samaa soppaa syötiin jo digivaihdoksen yhteydessä.

Tällaiset harhakuvitelmat eivät koske ainoastaan hehkulamppuja. Suuremmat harhat ovat teollisuudessa, joiden kiinteistöjen lämmitysjärjestelmät on kaikki ylimitoitettu. Tämä johtuu siitä, että LVI-suunnittelijoilla ei ole ollut tiedossa koneiden luovuttamaa lämpöä. Tämä lämpö saattaa olla satoja kilowatteja. Tällaisissa tapauksissa lämmitystä tarvitaan vain öisin ja viikonloppuisin.

No Comments »

AKT on puhunut

AKT:N Timo Räty avasi työmarkkinaneuvottelut ilmoittamalla, että lakkoon mennään tuli mitä tuli. AKT onkin Suomessa selvästi vanha-amerikkalaisen työmarkkinamafian edustaja. Sitä ei kiinnosta lainkaan se, että kotimaisia alan yrittäjiä menee jo nykyisillä ehdoilla nurin kuin heinää. Sitä ei myöskään kiinnosta se, että tätä meno virolaiset ja venäläiset vievät loputkin kuljetusbisnekset suomalaisilta yrittäjiltä.

AKT elää vielä täysillä suljetun talouden aikaa, eikä lainkaan huomaa, että kohta jäsenistö koostuu vain järjestön toimihenkilöistä. Kyllä tällaisena aikana työnantajan ja työntekijän on puhallettava samaan hiileen työpaikkojen ja bisneksen säilyttämiseksi kotimaisena. Tuntemani alan duunarit rekkakuskit ja ahtaajat ovat yleensä reilua perussuomalaista väkeä.

Onkin siksi kysyttävä, onko lakko jäsenien vai ainoastaan liiton johdon eli Timo Rädyn tahto. Rätyhän ei olekaan ollut aikoihin otsikoissa, joten laitetaan lakko päälle ja nimi lehteen. Jos Räty olisi kiekkomiehiä, niin voisi sanoa, että ranteet lukkoon ja nimi lehteen. Toisaalta ahtaajien lakkoahan ei oikein kukaan huomaisikaan, koska satamissa ei liikahda kuin puusta putoava syksyn lehti. Laivoja liikkuu saman verran kuin busseja maalaiskylän raitilla.

AKT:n toiminta palauttaa mieleeni Wällärin aikojen Merimies-Unionin. Wällärin leipähammas olivat jäänmurtajat. Niitä, kun pani lakkoon, niin kyllä kirpaisi varustamoja. Ilmastonlämpeneminen vaan teki Wällärille tepposet. Tuli muutama lämmin talvi, jolloin jäätä ei ollut kuin Perämeren Kemissä. Tavara ajettiin etelän satamiin ja lakko jäi hampaattomaksi. Muistanpa kerran, kun Wälläri laittoi murtajat lakkoon kesälomien aikana. Oli kai dementia iskenyt tai kalenteri hukassa.

Rädyn uhkaus lähentelee jo kiihottamista kansanryhmää eli yrittäjiä vastaan. Tällaiset tyypit pitäisi kutsua kertausharjoituksiin opettelemaan isänmaallisuutta.

No Comments »

WP Login