Yrittäjän oikeudellinen asema

Lähdettäessä tarkastelemaan yrittäjän oikeusturvaa ja oikeudellista asemaa yleensä, on syytä aloittaa perustuslaista. Perustuslaissa ei mainita sanaakaan yrittämisestä tai yrittäjästä. Ainoa viittaus yrittämiseen kuuluu: ” Jokaisella on oikeus lain mukaan hankkia toimeentulonsa valitsemallaan työllä, ammatilla tai elinkeinolla. Julkisen vallan on huolehdittava työvoiman suojelusta. Julkisen vallan on edistettävä työllisyyttä ja pyrittävä turvaamaan jokaiselle oikeus työhön. Oikeudesta työllistävään koulutukseen säädetään lailla.”. Tässäkin pykälässä kehotetaan vain turvaamaan oikeutta työhön, ei elinkeinonharjoittamiseen.

Kun perustuslakia aikoinaan laadittiin, niin Suomi oli maatalousvaltainen maa, jossa oli muutamia suuria teollisuusyrityksiä. Ainoa yrittäjyyteen luettava toiminta eli tervanpoltto oli loppunut siihen, kun laivat olivat rautaa ja miehet puuta. Puisia miehiä ei tervattu, eikä myöskään rautaisia laivoja. Tähän päättyi noin 400 vuotta kestänyt tervanpolttoteollisuus. Tätä taustaa vasten on ymmärrettävä, ettei yrittäjyyttä huomioitu alkuperäisessä perustuslaissa.

Sen sijaan Suomen uudessakaan perustuslaissa vuodelta 1999, ei ole mainintaa yrittämisestä tai yrittäjästä. Sen sijaan erilaisia yrittäjyyttä ja yrittämistä sääteleviä lakipykäliä, asetuksia yms. on yli 7 500. Tästä voisi vetää sellaisen johtopäätöksen, että oikeutta hankkia toimeentulonsa valitsemallaan elinkeinolla, ei todellisuudessa ole. Oikeus on hyvin rajoitettu! Tätä viidakkoa nykyinen hallitus yrittää perata, mutta tietääkö se todella, mitä pitäisi tehdä?

Tarkasteltaessa varsinaista lainsäädäntöä, niin siellä yrittäminen tapahtuu siviililainsäädännön (Osakeyhtiölaki, Kauppakaari, Kirjanpitolainsäädäntö jne.) puitteissa. Sen sijaan esimerkiksi konkurssissa siirrytään usein rikoslain puolelle. Näiden kahden välillä on ristiriitaisia säädöksiä. Se, mikä siviililain mukaan on laillista, täyttääkin usein rikoksen tunnusmerkit. Oikeudessa rikoslain säädökset voittavat aina sen lainsäädännön, jonka mukaan yrittäjien ja yritysten on elettävä arkipäiväisessä toiminnassaan. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että yrityksissä rikotaan joka päivä lakia, kun asioita tarkastellaan rikoslain kannalta.

Tästä on oikeuksissa lukuisia esimerkkejä. Saman tuomioistuimen osasto on tuominnut yrittäjän rikoksesta ja toinen osasto on todennut, että rikosta ei ole kirjanpitolain mukaan tapahtunut. Rikostuomio on kuitenkin jäänyt voimaan, mutta taloudellinen vaade on kumoutunut. Juristit sanovat, että ei näillä päätöksillä ole keskenään mitään tekemistä. Nämä kiistat johtuvat paljolti siitä, että yrittäjää ei hyväksytä velkojaksi omassa konkurssipesässään samalla tavoin kuin ulkopuolisia velkojia. Useimmiten pesänhoitaja jättää yrittäjän oikeudet poliisin tutkittavaksi.

Kun sitten yrittäjän asemaa tarkastellaan rahoittajan näkökulmasta, niin suomalainen lainsäädäntö on ylen määrin velkojaa suojaava. Rahan tarve yrityksissä riippuu suuresti toimialasta. Joku itsenäisesti tietokoneohjelmia tekevä ei tarvitse yhtä suuria pääomia, kuin teollista toimintaa harkitseva. Pankinjohtajan puheille jouduttaessa Suomessa vakuudet ovat yhtä tärkeitä kuin ajokortti autolla ajettaessa. Ensimmäiseksi pankissa kysytään, että oliko sitä omaa asuntoa? Jos siihen yrittää vastata, että en minä nyt sitä vakuudeksi laittaisi, niin vastaus on standardoitu. Ette sitten olekaan tosissanne tämän yrittämisen kanssa?

Asunnon arvoksi pankissa laitetaan sitten puolet käyvästä arvosta, jotta vakuus varmasti riittäisi ja siitä pääsisi nopeasti eroon. Lainarahoitusta hakevan kannattaakin myydä asunto, jolloin rahoitusta saa tuplasti pankin tarjoukseen verrattuna. Vuokralla asuja on hyvin suojattu verrattuna siihen, että asunto menee konkurssissa alta.

Lain laatija on varmistanut, että velat seuraavat yrittäjää hamaan hautaan asti. Velan vanheneminen on Suomessa aika teoreettinen käsite useimpiin muihin maihin verrattuna. Laki on täynnä porsaan reikiä. Lain laatijat eivät vain ole huomanneet sitä, että alastomaksi riisuttu yrittäjä elää sitten yhteiskunnan asumistuella, toimeentulotuella jne. On arvioitu, että pankille valtion taholta avattu piikki 1990-luvun laman aikana maksaa näinä tukina vielä nytkin yhteiskunnalle noin 2 miljardia vuodessa kymmenientuhansien konkurssiin ajettujen yrittäjien tukina. Veronmaksajat maksavat.

Monissa muissa maissa kuten esim. Virossa samat pankit, jotka Suomessa vaativat turvaavia vakuuksia, eivät vaadi Virossa samanlaisia vakuuksia. Syy on yksinkertainen: ei ole vakuuksia. Neuvostoaikana ei vakuuksia kertynyt, kun kaikki oli yhteistä. Mutta maassa maan tavalla, bisneksessäkin. Viron lainsäädännöllinen toiminataympäristö on yrittäjille monin verroin suosiollisempi.

Viimeinen niitti yrittäjän kirstuun oli se, kun Arkadian mäen farisealaiset hyväksyivät pyhän kolminaisuuden kolmikantakonsensuksen ja ristiin naulitsivat yrittäjän yleissitovuuden ristille. Perustuslaillista oikeutta puolustautua, ei yrittäjille suotu. Vaikka yrittäjät ovat Suomessa suurimpia työllistäjiä, niin asioista päätettiin heidän päidensä ylitse farisealaisten, suurteollisuuden ja ay-liikkeen toimesta.

Edellä olevaa taustaa vasten tarkasteltuna, yrittäjällä ei siis ole oikeusturvaa lainkaan. Tässä on nykyiselle ja tuleville hallituksille suuri haaste. Suomesta on lainsäädäntö päivitettävä siten, että ristikkäisyyksiä ei ole. Yrittäjät ja pk-yritykset ovat se ainoa voima, joka luo maahan jakovaraa eli ostovoimaa! Yhteiskunnan on syytä nostaa yrittäjyys siihen arvoon, mikä sille globaalissa kilpailussa kuuluu.

 

 

Comments are closed.


WP Login