Seutukaupunki Lontoo (GLC/GLA)

Kun vierailee Lontoossa, niin ei useinkaan tule tiedostaneeksi, että Lontoo muodostuu 32 kaupungista ja Lontoon Citystä. Lontoon alueella painittiin samojen ongelmien kanssa 1960-luvun alussa kuin nyt Suomessa. Greater London Council (GLC) aloitti toimintansa 1965. Muistini mukaan kaikilla siihen kuuluvilla 32 kaupungilla oli neuvostossa jokaisella sama määrä edustajia. Kaksipuoluemaassa edustajien tasamäärä ei kuitenkaan ollut ratkaiseva.
GLC:n taru päättyi vuonna 1986 Thatcherin tultua valituksi toisen kerran ja hän päätti lakkauttaa sen toiminnan. Melkein kaikki tahot London School of Economic’sia myöden vastustivat lakkauttamista. Councilista oli kuitenkin muodostunut liian suuri peluri jopa itse valtiolle, joten se oli aika lopettaa. Syitä ei kuitenkaan virallisesti ole kerrottu julkisuuteen.
Avoin tilanne jatkui aina vuoteen 2000, jolloin uusi ylihallinnollinen elin perustettiin. Sen nimeksi tuli Greater London Authority eli GLA. Hallinto on kaksikerroksinen ja sen muodostavat Lontoon pormestari ja paikallisten kaupunkien muodostama valtuusto. GLA tarjoaa suurimman osan alueen julkisista palveluista kuten sosiaalipalvelut, koulutus, sosiaalinen asuntotuotanto, ympäristöpalvelut, kaavoitus ja monia erilaisia vapaa-ajan palveluita.
Pormestarille puolestaan kuuluu yleissuunnittelu ja strateginen suunnittelu. Näitä ovat mm. taloussuunnittelu, kulttuuri ja matkailu, liikenne, ilman laatu, biologinen monimuotoisuus, jätehuollon suunnittelu jne. Pormestarin vastuulle kuuluu erityisesti liikenteen suunnittelu, joka oli jo GLC:n toiminnan syvä ydin. Kun yhteinen liikennesuunnittelu lopetettiin, siitä seurasi melkoinen kaaos kaupungissa, jossa käy päivittäin liki 10 miljoonaa ihmistä töissä. Toinen tärkeä elementti on London Developmen Agency. Se on ikään kuin meikäläisestä elinkeinotoimistosta laajennettu versio.
Kaikki 32 kuntaa ovat ikään kuin osastoja, joilla jokaisella on 3 edustajaa valtuustossa (GLA) ja oma hallinto. Nämä valtuutetut valitaan valeilla joka neljäs vuosi. Seuraavat vaalit pidetään tänä vuonna 2014. Toisin kuin viranhaltijat, valtuutetuille ei makseta palkkaa. Heille kuitenkin korvataan kulut ja vakinaisessa työstä poissaoloista johtuva ansionmenetys.
Vuonna 2007 tuli voimaan laki, jonka perusteella paikallisten neuvostojen on valittava itselleen johtaja koko vaalikaudeksi. Tietyin ehdoin, jotka päätetään valinnan yhteydessä, johtaja on mahdollista myös erottaa. Tämän lisäksi valitaan varajohtaja ja lautakuntia hieman niin kuin Suomessakin. Pormestarin asema näissä paikallisneuvostoissa on lähinnä seremoniallinen.
Pormestari valitaan suoralla kansanvaalilla neljäksi vuodeksi. Hän puolestaan valitsee oman enintään 10 hengen kabinetin, jonka jäsenten puoluesidonnaisuuksilla ei ole merkitystä. Toisin sanoen kuvernööri voi valita parhaiksi katsomansa asiantuntijat kabinettiinsa vaikka puolueiden ulkopuoleltakin.
Järjestelmä on Suomesta katsottuna melko monimutkainen ja meidän oloihimme ehkä avantgardistinen, mutta koska asia on noussut esiin Tampereella, niin ehkä se ansaitsee lähempää tarkastelua.
www.cityoflondon.gov.uk

Comments are closed.


WP Login